Uutinen -

Ropo Capitalin nopea kasvu venytti HR:n saappaita

Rohkeasti kasvava Ropo Capital haluaa olla Pohjoismaiden johtava laskun elinkaaripalveluiden tarjoaja vuonna 2023. Kunnianhimoinen visio loi painetta strategiselle, liiketoimintaa vahvasti tukevalle HR-funktiolle. Kumppaniksi HR:n muutosmatkalle valittiin kyvykkyystoimisto Bridge Impact.

Ropo Capital uudistaa laskutuksen käytäntöjä tarjoamalla koko laskun elinkaaren kattavan palvelun. Yhtiön tarina alkoi, kun vahvasti startup-henkinen saatavien hallinnan automaatioon keskittynyt Trust Kapital osti Enfo Zenderin laskujen välityspalveluliiketoiminnan vuonna 2017. Henkilöstömäärä nousi yritysoston ja orgaanisen kasvun myötä parissa vuodessa 60-70 henkilöstä noin 260 henkilöön Suomessa ja Ruotsissa.

Tarve strategiselle HR-funktiolle tuli liiketoiminnasta. “Henkilöstömäärän kasvaessa tarvittiin yhtiötasolla parempaa henkilöstöjohtamista ja yhtenäisiä käytäntöjä. Liikkeelle lähdettiin pienen kipuilun kautta”, tunnustaa Ropon talousjohtaja Toni Rönkkö.

“Kasvun ja menestyksen mahdollistamiseksi HR oli saatava pois hallinnon nurkasta”, kuvailee Ropon HR-päällikkö Jenna Kokkonen lähtötilannetta. Tiimin sisällä turhautti, että henkilöstöjohtamisen ongelmat tulivat HR:lle ilmi usein vasta siinä vaiheessa, kun ne olivat jo päällä. Halusimme oppia ennakoimaan, emmekä vain sammutella tulipaloja. Tahtotilana on olla jatkossa vahvemmin strateginen kumppani johdolle ja esimiehille.”

Työkaluja liiketoimintalähtöiseen kehitystyöhön

Vaikka HR-toiminnon kehittämisestä oli selkeä visio, Ropolla haluttiin hankkia käytännön toteutukseen ulkopuolista näkemystä ja sparrausapua kokeneelta HR-toimijalta.

Bridge Impact on Suomen ensimmäinen kyvykkyystoimisto ja hyödyntää toiminnassaan Capability Design™ –metodia. Kyvykkyysajattelumallin lähtökohtana on, että hyväkin tekijä voi epäonnistua, jos kyvykkyyden osa-alueet eivät ole kunnossa. Osaamisen lisäksi on oltava motivaatiota, mahdollistavaa johtamista, ymmärrystä tavoitteista ja omista vaikutusmahdollisuuksista.

Bridge Impactin liiketoimintalähtöinen ajattelumalli teki vaikutuksen. “Meillä meni Bridge Impactin Kari Paanasenkanssa ajatukset hyvin yksiin siitä mitä strateginen ja liiketoimintalähtöinen HR parhaimmillaan on”, Toni Rönkkö kuvailee. Keskusteluissa painottui strategian sisäistäminen, jotta HR voi etupainotteisesti ottaa kantaa asioihin. “Tämä ajatusmaailma sopii hyvin yksiin Ropon arvojen kanssa. Olemme tuloshakuinen organisaatio ja halusimme jättää pois turhanpäiväisen HR-humpan.”

Jenna Kokkonen”Omalle HR-työlle on löytynyt punainen lanka. Priorisoimme ja toimimme tehokkaammin tiiminä ilman rönsyilyä.”

– Jenna Kokkonen, HR-päällikkö

Liikkeelle lähdettiin nykytilanteen kartoituksesta. Keskusteluissa selvitettiin sen hetkisen tekemisen taso ja tahtotila tulevaisuudesta. Selvityksen pohjalta Bridge Impact laati ehdotuksen kehitystyön etenemisestä, joka konkretisoitui kahden päivän työpajalla syksyllä 2019.

Koulutuksissa HR-tiimi pääsi kiinni strategisen HR:n ajatusmaailmaan konkretiatasolla harjoitusten ja esimerkkien avulla. Samalla kyvykkyysmalli otettiin tiiviiksi osaksi Ropon henkilöstöjohtamisen strategiaa. Myös esimiesten työkaluja ja koulutuksia on kehitetty kyvykkyysajattelua hyödyntäen.

Hyödyt ylittivät odotukset

Vaikka odotukset kumppanuudelle Bridge Impactin kanssa olivat korkeat, konkreettiset hyödyt kyvykkyysmallin hyödyntämisessä yllättivät. “Viime syksyn jälkeen omalle HR-työlle on löytynyt punainen lanka. Priorisoimme ja toimimme tehokkaammin tiiminä ilman rönsyilyä”, Jenna Kokkonen sanoo.

Erityisesti esimiehiltä saatu palaute on ollut rohkaisevaa, mutta myös yhtiön johdon näkemys HR:n roolista on muuttunut. Ropon HR on pystynyt asemoitumaan aiempaa paremmin liiketoimintaa tukevaan rooliin. Esimiehillä on nyt arjessa käytössään työkaluja, joilla sekä omaa että tiimin tekemistä ja onnistumisen mahdollisuuksia voi arvioida proaktiivisemmin.

HR-strategian jalkautustyö on vielä kesken ja käytännön tasolla on vielä paljon opittavaa. “Haluamme HR:ssä haalia syvempää ymmärrystä Ropon liiketoiminnasta, kilpailuympäristöstä ja työntekijöiden päivittäisestä tekemisestä”, Kokkonen sanoo. Tulevan syksyn työpajalta Kokkonen odottaa lisää työkaluja kyvykkyyksien tunnistamiseksi.

“Kyvykkyysmalli on helposti ymmärrettävissä myös käytännön tasolla. Capability Design™ -menetelmä osoittautui Ropolle hyvin hyödylliseksi työkaluksi. Sen avulla saimme konkretisoitua omaa tekemistä. Uskon, että myös kokeneemmat HR-ihmiset saavat siitä uuden näkökulman, jota voi peilata omaan tekemiseen”, Rönkkö huomauttaa.

__________

Bridge Impact on Suomen ensimmäinen kyvykkyystoimisto. Toiminnan ydintavoite on auttaa sinua saavuttamaan liiketoimintasi päämäärät rakentamalla ja kehittämällä organisaatiosi kyvykkyyttä.

Linkit

Aiheet

  • Talous

Kategoriat

  • kasvu
  • kasvuyritys
  • asiakaskokemus
  • työntekijäymmärrys
  • kyvykkyys

Yhteyshenkilöt

Jasmine Jussila

Lehdistön yhteyshenkilö CEO Presser Oy 0442740208

Liittyvä sisältö