Ohita
Medikumppanin toimitusjohtaja Teija Koskinen.
Medikumppanin toimitusjohtaja Teija Koskinen.

Tiedote -

Ammatinharjoittajakoulutus tuo hoitoalan osaajille vaihtoehdon ja väylän parempaan työhyvinvointiin

Terveydenhuollon ammattilaisten rekrytointiin erikoistunut Medikumppani Oy tarjoaa hoitoalan henkilöstölle maksuttoman ammatinharjoittajakoulutuksen. Yrittäjyydellä uskotaan olevan positiivinen vaikutus sekä hoitoalan osaajien työhyvinvointiin että hoitotyön houkuttelevuuteen.

Hoitotyön kuormittavuudesta ja hoitohenkilöstön työpahoinvoinnista on puhuttu jo vuosia, mutta konkreettisia tekoja tilanteen ratkaisemiseksi ei vielä tehty. Vaikka hoitajat pitävät työstään, kokemus arvostuksen ja autonomian puutteesta heijastuu hoitohenkilöstön uupumuksena. Tämä selviää Medikumppani Oy:n teettämästä Unelmien hoitotyö -tutkimuksesta, johon vastasi noin 700 hoitajaa keväällä 2021.

Toimitusjohtaja Teija Koskinen huomauttaa, että hoitoalaa käsittelevissä keskusteluissa keskitytään herkästi vain palkkakysymyksiin. Kyse on kuitenkin myös muusta kuin numeroista ja tilastoista. Uupumuksen taustalla on usein kokemus hallinnan tunteen menetyksestä.

– Minkään suuruinen palkka ei yksinään muuta tilannetta pysyvästi, jos toimintakulttuuri ei muutu eikä nähdä juurisyitä hoitajien hädälle. Työhyvinvointi rakentuu pitkälti siitä, että saa tehdä itselleen mielekästä työtä, kokee onnistumisia ja tuntee itsensä arvostetuksi. Näistä lähtökohdista syntyi ajatus hoitajille suunnatusta ammatinharjoittajakoulutuksesta.

  Yrittäjänä lisää autonomiaa

  Hoitoalan henkilöstölle tarjotaan nyt väylä parempaan hyvinvointiin ammatinharjoittajakoulutuksen kautta. Medikumppanin tarjoamaan koulutukseen voi osallistua matalalla kynnyksellä kaikki yrittäjyydestä kiinnostuneet hoitoalan osaajat. Ammatinharjoittajana hoitaja voi paremmin vaikuttaa omiin työtunteihin, palkkatasoon ja asiakaskuntaan. Uudenlaisen työllistymisvaihtoehdon toivotaan houkuttelevan myös alalle palaajia, jotka saavat työhön kaipaamaansa autonomiaa yrittäjyyden myötä.

  Tammikuussa 2022 alkava puolen vuoden pituinen koulutusjakso on pilotti, jossa koulutuskumppanina toimii Rastor-instituutti. Vastuukouluttaja Katriina Nurmiolla on vuosien kokemus hyvinvointialan yrittäjäkoulutuksista. Nurmion mukaan alan yrittäjillä on usein vahva missio, mutta talousasiat opitaan kantapään kautta. Koulutuksessa jumpataan kannattavan liiketoiminnan rakentamista ja laaditaan liiketoimintasuunnitelma.

  – Koulutuskokonaisuus on suunniteltu aloittavan yrittäjän näkökulmasta, se on yrittäjyyden ABC. Mukana matkalla on neljä inspiroivaa kouluttajaa, jotka antavat konkreettisia työkaluja yrittäjän arkeen.

   Etäkoulutuspäiviä on kerran kuukaudessa ja rakenteeltaan kokonaisuus on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi. Tavoitteena on, että kuuden kuukauden opintokokonaisuuden suoritettuaan osallistujalla on hyvät edellytykset oman toiminimen tai osakeyhtiön perustamiseen.

   Vaihtoehtoja tarvitaan

   Teija Koskinen uskoo, että pienikin toimija voi saada aikaan suuren muutoksen, jos sillä on tahto ja rohkeus tehdä aloitteita. Medikumppanin tavoitteena on tehdä terveydenhuollon työyhteisöistä toimivampia, osaavampia ja hyvinvoivia.

   – Kyse on siitä, ollaanko valmiita uudenlaisiin tekoihin. Tässä vaiheessa kaikki kokeilut parantavat nykytilaa ja tämä on yksi vaihtoehto. Toivottavasti hallitus seuraa perässä vastaavanlaisten aloitteiden kanssa.

    Linkit

    Aiheet

    Tunnisteet


    Medikumppani on terveydenhuollon HR-kumppani. Uskomme, että mitä paremmin terveydenhuollon asiantuntijat voivat työssään, sitä parempaa hoitoa potilaat saavat ja sitä paremmin me kaikki voimme.

    Me medikumppanilaiset olemme sitkeitä optimisteja. Tehtävämme on rakentaa entistä parempia terveydenhuollon työyhteisöjä saattamalla oikeat terveydenhuollon asiantuntijat oikeaan paikkaan ja tukemalla heitä työssään. Teemme työtämme suurella pieteetillä kaikkia kunnioittaen. Työntekijöitämme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme palvelee 10 hengen tehokas tiimi Turussa.

    Yhteyshenkilö/-t

    Teija Koskinen

    Teija Koskinen

    Toimitusjohtaja Medikumppani Oy +358 40 355 8908

    Liittyvä sisältö

    Julkaisuun liittyvää sisältöä:

    Vaikuttavaa viestintää ja tiedotteita.

    Presser Oy on suomalainen maineviestinnän ja b2b-vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijayritys, joka tuottaa sisältöjä ja tiedotteita yrityksille omiin ja ulkoisiin kanaviin valtakunnallisesti. 

    Presser Oy
    Pohjoisesplanadi 39
    00100 Helsinki