Tiedote -

QPR Softwaren prosessien automaattisen kuvaamisen ohjelmistosta jo neljäs sukupolvi

Innovatiivisten prosessikehitysohjelmistojen tarjoaja QPR Software julkaisee neljännen sukupolven prosessien automaattiseen kuvaamiseen kehitetystä QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistosta. QPR ProcessAnalyzer 4.0 sisältää yrityskäyttäjille ja prosessien omistajille suunnatun, yhteistyötä tehostavan web-käyttöliittymän sekä prosessianalyytikoille suunnatun, laajaan analysointiin tarkoitetun Excel-käyttöliitymän.

QPR ProcessAnalyzer muodostaa järjestelmissä olevan tiedon pohjalta tarkan prosessikaavion liiketoimintaprosessien analysointia ja kehittämistä varten. QPR Software tuo prosessien automaattisen kuvaamisen lähemmäksi yrityskäyttäjiä ja prosessien omistajia helppokäyttöisen web-käyttöliittymän avulla. Se nopeuttaa prosessikehitystyötä ja lisää kehityshankkeiden läpinäkyvyyttä tuoden kehitystyön laajemmalle käyttäjäkunnalle.

”QPR ProcessAnalyzer 4.0 vie prosessien automaattisen kuvaamisen uudelle tasolle tuomalla tulokset suoraan yrityspäättäjien saataville. Olen kiitollinen nykyisiltä asiakkailtamme saamastamme palautteesta ja kehitysehdotuksista ja uskon, että uusi ohjelmistoversio antaa lisäpotkua jatkuville prosessien kehityshankkeille”, kommentoi tuoteomistaja Teemu Lehto.

 

QPR ProcessAnalyzer 4.0 -ohjelmiston keskeisiä ominaisuuksia ovat:

Yhteistyö- ja tiedonjakomahdollisuudet

Web-käyttöliittymän avulla yrityskäyttäjät ja prosessien omistajat löytävät analyysit yhdestä paikasta, jossa he myös voivat jakaa ideoitaan ja kysymyksiään. Yhteistyöskentely tehostaa prosessien kehityshankkeita ja varmistaa, että analyysitulokset ovat liiketoiminnalle olennaisia.

Prosessien vertailu

Ohjelmisto tarjoaa mahdollisuuden verrata prosessien toteutumista ja suorituskykyä perustuen taustamuuttujiin, kuten maantieteellinen sijainti, tulosyksikkö, tuoteryhmä, kustannuspaikka tai asiakasryhmä. Vertailu edesauttaa parhaiden käytäntöjen jakamista organisaation sisällä.

Juurisyyanalyysi

QPR ProcessAnalyzer näyttää identifioitujen pullonkaulojen ja ongelmakohtien juurisyyt. Käyttäjät näkevät paljonko kukin taustamuuttuja vaikuttaa löydettyyn ongelmakohtaan. Tämä nopeuttaa juurisyihin porautumista sekä kehitystoimenpiteiden valintaa ja priorisointia.

Integraatiot

QPR ProcessAnalyzer antaa käyttäjän tuoda tietoa useasta lähteestä, kuten toiminnanohjausjärjestelmä SAP:ista, asiakkuudenhallintajärjestelmä Salesforce.com:ista, SQL-tietokannoista sekä tekstitiedostoista. Reaaliaikaiset integraatiot mahdollistavat uusien tapahtumien tuonnin sitä mukaa, kun ne tallentuvat lähdejärjestelmiin. Tämä mahdollistaa liiketoimintaprosessien muutosten seuraamisen ja prosessien pullonkaulojen poistamisen. QPR tekee jatkuvasti työtä ohjelmistokumppaneidensa kanssa integraatiomahdollisuuksien jatkokehittämiseksi.

”Integraatiomahdollisuuksien myötä organisaatiot voivat hyödyntää tietojärjestelmiinsä keräämää tietoa entistä laajemmin sekä puuttua prosessien kehityskohtiin sitä mukaa kun niitä syntyy”, kertoo QPR:n Suomen liiketoiminnoista vastaava johtaja Matti Erkheikki.

 

Lisätietoja antaa:

QPR Software Oyj

Teija Räsänen, Marketing Manager, Puh: +358 44 786 8871, s-posti: teija.rasanen (a) qpr.com

http://www.qpr.fi/ohjelmistot/qpr-processanalyzer.htm

Julkistuswebinaari keskiviikkona 14.11.2012

Rekisteröidy 14.11.2012 kello 14-15 pidettävään englanninkieliseen QPR ProcessAnalyzer 4.0 -julkistuswebinaariin, jossa esitellään ohjelmisto uusine ominaisuuksineen.

https://www1.gotomeeting.com/register/685258561

Aiheet

  • Tietokone, Televiestintä, IT

Kategoriat

  • prosessianalyysi
  • prosessien kuvaaminen
  • prosessijohtaminen
  • qpr processanalyzer
  • qpr software
  • prosessien automaattinen kuvaaminen
  • process mining
  • automated business process discovery

QPR Software – Quality. Processes. Results.

QPR Software Oyj auttaa asiakkaitaan tulemaan ketteriksi ja tehokkaiksi toiminnassaan. Yhtiöllä on yli 1 500 yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta ympäri maailman yli 50 maassa. QPR:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.qpr.fi