Uutinen -

Säästöpankkien maksuliikenteen muutokset syksyllä 2014

Säästöpankkien maksuliikenteeseen tulee muutoksia ensi syksyn aikana. Muutokset johtuvat pääosin siitä, että maksuliikennettä hoitava keskusluottolaitospalvelujen tarjoaja vaihtuu. Aktia Pankin roolin palveluntarjoajana ottaa Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy. Yksityisasiakkaille muutokset ovat pieniä, mutta yritysasiakkaiden on hyvä tarkastaa palvelujensa jatkuvuus muutosten yhteydessä.

Tässä tiedotteessa kerrotaan, mitä Säästöpankin maksuliikenteessä syksyllä tapahtuu, missä aikataulussa ja miten muutoksiin tulee varautua, jos varautumista tarvitaan.

TAUSTA

Säästöpankkien keskusluottolaitoksena toimii tällä hetkellä Aktia Pankki. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että Säästöpankin asiakkaiden maksut muihin pankkeihin ja muiden pankkien maksut Säästöpankin asiakkaille välitetään Aktia Pankin kautta.

Säästöpankin tilinumeroissa, verkkolaskuissa ym. käytetään Aktian BIC-koodia (HELSFIHH). BIC-koodi (Bank Identifier Code) on tunniste, joka yksilöi pankin.

Aktia Pankki ilmoitti tammikuussa 2013 päättävänsä Säästöpankkien keskusluottolaitospalvelut vuoden 2015 alussa pankkisääntelyn kiristymisen vuoksi. Keväällä 2013 Säästöpankit perustivat oman keskuspankin. Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy eli lyhyemmin Säästöpankkien Keskuspankki on rakennettu keväällä 2013 ostetun Itella Pankin perustalle.

Säästöpankkien maksuliikenne siirtyy omalle keskuspankille loka-marraskuun vaihteessa 2014.

MUUTOKSET

Verkkomaksut ja tunnistuspalvelut eriytyvät

Aktia/Säästöpankki/POP -yhteistoiminnallisuus verkkomaksuissa eriytetään täysin omiksi kokonaisuuksikseen. Maksunappia verkkosivuillaan tarjoavat yritykset ja yhteisöt tekevät muutoksia parhaillaan ja osa niistä on jo tehty. Säästöpankin asiakas valitsee jatkossa maksunapin, jossa on vain Säästöpankin tunniste eli rahapuu. Sama käytäntö tulee myös Säästöpankin tunnistuspalveluun (esim. asiakkaan tunnistautuessa pankkitunnuksillaan Kelan tai verohallinnon palveluihin).

BIC-koodi muuttuu

1.11.2014 alkaen Säästöpankin BIC-koodi on ITELFIHH. Säästöpankki ja laskuttajat huolehtivat yksityisasiakkaan puolesta siitä, että BIC-koodi muuttuu automaattisesti mm. maksamisessa ja verkkopankissa sekä suoramaksujen ja e-laskujen yhteydessä. Ainoan poikkeuksen muodostaa SEPA-suoraveloitus, jonka osalta ITELFIHH BIC -koodi otetaan käyttöön vasta 8.12.2014.

Säästöpankin asiakkaiden ristiinasiointi muissa pankkiryhmissä loppuu marraskuussa 2014

Myös POP Pankit siirtyvät käyttämään omaa keskusluottolaitosta. Muutos tapahtuu helmikuussa 2015. Näin ollen Säästöpankit, Aktia Pankki ja POP Pankit hoitavat jatkossa jokainen oman maksujenvälityksensä itsenäisesti.

Tämän vuoksi Säästöpankkien ja em. kahden muun pankkiryhmän välinen ristiinasiointi loppuu marraskuun 2014 alussa. Ristiinasioinnilla tarkoitetaan eri pankkiryhmien asiakkaiden mahdollisuutta saada konttori- ja palveluautomaattipalveluita toisessa pankkiryhmässä (esimerkiksi käteisen tallettaminen ja nosto, laskujen maksu, korttien nouto).

Säästöpankkien asiakkaat voivat edelleen asioida muissa Säästöpankkiryhmän pankeissa entiseen tapaan.

Muutoksia maksujen käsittelyajoissa

Eriytymisen jälkeen em. kolmen pankkiryhmän välisten maksujen käsittelyaika muuttuu normaalin pankkikäytännön mukaiseksi eli maksujen käsittely kestää yön yli (pankkipäivä +1). Säästöpankeissa muutos tulee voimaan marraskuun alussa.

Säästöpankkiryhmän sisällä maksutapahtumat käsitellään edelleen saman pankkipäivän aikana saajan tilille saakka (Säästöpankista Säästöpankkiin).

Tilinumerot pysyvät pääsääntöisesti ennallaan

Asiakkaiden tilinumerot eivät muutu. Poikkeuksena ovat Ekenäs Sparbankin ja Yttermark Sparbankin tilinumerot sekä osa Närpes Sparbankin tilinumeroista. Näiden osalta pankki ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja sopii muutoksesta.

Mahdollisia palvelukatkoksia maksuliikenteessä loka-marraskuun vaihteessa

Maksuliikenteen siirtymisajankohtana loka-marraskuun vaihteessa on ainakin yksi muutaman tunnin palvelukatko, jonka aikana palvelut siirretään teknisesti Aktia Pankilta Säästöpankkien Keskuspankille.  Asiasta kerrotaan tarkemmin lähempänä ko. ajankohtaa.

MUUTOKSET YRITYKSILLE

Säästöpankin yritysasiakkaille ja Säästöpankkien maksuliikenteeseen on lisäksi tulossa muutoksia, joihin yritysten, yhteisöjen ja kuntien on varauduttava hyvissä ajoin. Tämä tiedote kattaa tärkeimmät muutokset yleisellä tasolla. Lisäksi Säästöpankki ohjeistaa yritysasiakkaitaan kirjeitse ja/tai puhelimitse ja antaa ohjeet mm. kaikkiin verkkolaskutukseen liittyviin käytännön muutoksiin.

Pankkiyhteysohjelman (maksuliikenneohjelmiston) päivitys

Muutokset voivat vaatia yrityksen pankkiyhteysohjelman päivityksen, mikäli yritys on hallinnoinut ohjelmistollaan Säästöpankkien tilien lisäksi myös Aktia Pankissa tai POP Pankissa olevia tilejään. Yrityksen järjestelmien toimittaja antaa tarvittaessa lisätietoa asiasta.

Yrityksen on tehtävä sopimus erikseen Säästöpankin, Aktia Pankin ja POP Pankin kanssa

Pankkiyhteysohjelmaa käyttävät yritysasiakkaat ovat voineet tähän saakka käyttää Säästöpankissa, Aktia Pankissa ja POP Pankissa olevia tilejään yhdellä PATU-kanavalla tai Web Services -sopimuksella. Myös Yritysverkkopankissa on ollut mahdollista käyttää ristiin näiden kolmen pankkiryhmän tilejä. Tämä käytäntö kuitenkin muuttuu, kun keskinäinen ristiinasiointi loppuu.

Syksystä 2014 alkaen asiakas tarvitsee oman Web Services- ja/tai Yritysverkkopankki-sopimuksen Säästöpankkiin, oman POP Pankkiin ja oman Aktia Pankkiin voidakseen käyttää kunkin pankkiryhmän tilejä.

PATU-kanavan tilalle Web Services -yhteys

Pankkiyhteysohjelmaa PATU-yhteydellä käyttävän yrityksen tulee ottaa huomioon, että Web Services korvaa linjasiirron eli PATU-kanavan. PATUn käyttö päättyy marraskuun lopussa 2014. Web Services -yhteydellä voi hoitaa aineistojen siirrot pankkiin ja pankista yritykseen samoin periaattein kuin linjasiirrollakin. Myös samat aineistotyypit, niin SEPA-muodossa kuin kansallisessa muodossakin, kulkevat Web Services -yhteydellä. Lähes kaikki pankkiyhteysohjelmat tukevat Web Services -yhteyttä.

Yritys voi ottaa käyttöön myös Säästöpankin tarjoaman Yritysverkkopankin ja siihen kuuluvat aineistonsiirto- ja verkkolaskupalvelut. Tämän vaihtoehdon valitsemalla se saa siirrettyä aineistot pankkiin ja pankista lähes samalla tavoin kuin linjasiirrollakin.

Korttimaksuja vastaanottavan yrityksen tulee ottaa huomioon, että maksupäätetapahtumien käsittelyä ei rakenneta Web Services -yhteyteen, vaan maksupäätetoimittajan on rakennettava valmius suorasiirtoon, jolloin tapahtumat lähetetään suoraan korttiyhtiöön tai Nets Oy:n kautta edelleen muille yhtiöille.

Muutokset laskulomakkeille

Säästöpankkien BIC-koodi muuttuu 1.11.2014 alkaen. Uusi BIC-koodi on ITELFIHH. Maksujenvälityksen häiriöttömyyden turvaamiseksi Säästöpankin tilille laskuttavien yritysten on suositeltavaa päivittää uusi BIC-koodi laskulomakkeilleen.

Verkkolaskujen muutokset

Vaikka yrityksen verkkolaskuosoite ei muutu, on BIC - koodin muuttumisella vaikutuksia verkkolaskujen ja suoramaksujen reitittymiseen 1.11.2014 alkaen.

Verkkolaskuja vastaanottavan yritysasiakkaan tulee ilmoittaa laskuttajalle uusi vastaanottajan BIC ITELFIHH. Kuluttaja-asiakkaiden puolesta BIC:in muutos ilmoitetaan automaattisesti laskuttajalle. Muutos ei edellytä kuluttajalta toimenpiteitä.

Yrityksen, joka laskuttaa toisia yrityksiä, on laskutusohjelmistossa päivitettävä verkkolaskusanomiin laskuttajan BIC:iksi ITELFIHH. Jos yritys laskuttaa kuluttajia, tulee sen lähettää maksajien pankkeihin laskuttajailmoituksen muutos, jolla ilmoitetaan laskuttajan uudeksi BIC-koodiksi ITELFIHH. Tämän jälkeen yrityksen tulee päivittää verkkolasku- ja suoramaksusanomiin laskuttajan BIC:iksi ITELFIHH.

Verkkolaskujen osalta on huomioitava, että muutoksia ei voi tehdä ennen 1.11.2014, koska kaikki ennen kyseistä ajankohtaa ITELFIHH BIC-koodilla lähetetyt verkkolaskut hylkääntyvät.

Tiedustelut:

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy

Hevosenkenkä 3

02600 ESPOO

Puh. 0100 84020

info.spp@saastopankki.fi

Linkit

Aiheet

  • Talous, rahoitus

Kategoriat

  • säästöpankkiryhmä

Yhteyshenkilöt

Reetta Tuomala

Lehdistön yhteyshenkilö vt. markkinointi- ja viestintäjohtaja +358 40 571 8788

Jukka Rantanen

Lehdistön yhteyshenkilö Toimitusjohtaja Sp-Koti Oy 050 341 1391