Tiedote -

Uuden Säästöpankkiryhmän ensimmäinen vuosi oli vahva

Säästöpankkiryhmän vuosi 2015 oli tuloksellisesti erittäin vahva. Sen tulos ennen veroja oli 69,7 miljoonaa euroa, kasvaen vertailukauteen (2014) nähden 10,4 prosenttia. Säästöpankkiryhmän tase oli 31.12.2015 9,2 miljardia euroa ja kasvoi vuodessa 9,4 prosenttia. Säästöpankkien yhteenliittymä ja uusi Säästöpankkiryhmä aloittivat toimintansa 31.12.2014.*

Katsauskauden tulos
Säästöpankkiryhmän vuoden 2015 tulos ennen veroja oli 69,7 miljoonaa euroa ja 23,4 prosenttia liikevaihdosta (63,1 milj. euroa, 21,4 %). Se kasvoi vertailukauteen nähden 10,4 prosenttia. Voitto oli 57,6 miljoonaa euroa (46,6 milj. euroa) ja liikevaihto 298,5 miljoonaa euroa (295,6 milj. euroa). Korkokate kasvoi 2,5 prosenttia 125,0 miljoonaan euroon (122,0 milj. euroa).

Pankkitoiminnan tulos ennen veroja oli 52,8 miljoonaa euroa (63,7 milj. euroa). Sijoitustoiminnan nettotuotot pysyivät lähes vertailuvuoden tasolla ollen 21,1 miljoonaan euroon (21,6 milj. euroa). Laskua taas tuli liiketoiminnan muissa tuotoissa, jotka laskivat 8,4 miljoonaan euroon (17,7 milj. euroa). Niihin sisältyy kertaluonteisena eränä Säästöpankkien Vakuusrahaston pääomanpalautuksia sekä tilikaudella että vertailukaudella. Tilikaudella 2015 pääomanpalautuksia oli 6,2 miljoonaa euroa (13,8 milj. euroa). Säästöpankkien Vakuusrahasto lopetti toimintansa suunnitellusti keväällä 2015.

Säästöpankkiryhmän liiketoiminta kasvoi hyvin sekä luototuksen että säästämisen palveluissa. Lainat ja saamiset asiakkailta kasvoivat 11,7 prosenttia 6,3 miljardiin euroon (5,7 mrd. euroa). Kasvusta yli puolet tuli Säästöpankkien välittämien lainojen siirroista Aktia Hypoteekkipankki Oyj:stä Säästöpankkien omiin taseisiin kevään 2015 aikana. Asiakkailta saadut talletukset kasvoivat puolestaan 1,8 prosenttia 5,9 miljardiin euroon (5,8 mrd. euroa).

Varainhoito- ja henkivakuutussegmentin tulos ennen veroja oli 22,3 miljoonaa euroa (11,3 milj. euroa). Säästöpankkiryhmän hallinnoimat rahastopääomat kasvoivat 1,6 miljardiin euroon (1,2 mrd. euroa). Kun mukaan luetaan varainhoitosopimusten perusteella hallinnoitu varallisuus, oli hallinnoitujen varojen määrä 2,2 miljardia euroa (1,5 mrd. euroa). Rahastojen osuudenomistajien määrä kasvoi 14,1 prosentilla yhteensä 142 606 osuudenomistajaan (125 004 osuudenomistajaa).

Henkivakuutustoiminnan nettotuotot olivat 15,2 miljoonaa euroa (9,9 milj. euroa). Henkivakuutustoiminnan maksutulo kasvoi 46,2 prosenttia 148,8 miljoonaan euroon (101,9 milj. euroa), ja vakuutussäästöt 34,3 prosenttia 530,0 miljoonaan euroon (395,0 milj. euroa). Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kasvoivat 51,1 prosenttia 397,1 miljoonaan euroon (263,0 milj. euroa).

Säästöpankkien kiinteistövälitysketju Sp-Koti kasvoi liikevaihdossa lähes 30 prosenttia ja tehtyjen asuntokauppojen määrässä 16 prosenttia. Sp-Kodin asuntokauppamäärät olivat vuonna 2015 yhteensä 2 646 (2 287). Toimipisteiden sekä myytävien kohteiden määrällä mitattuna se on Suomen neljänneksi suurin välitysketju.

Säästöpankkien yhteenliittymän pääomarakenne on vahva. Sen vakavaraisuussuhde oli 18,8 % (18,6 %) ja ydinvakavaraisuussuhde oli 17,8 % (16,9 %). Ydinpääoman osuus oli 824,5 miljoonaa euroa (737,6 miljoonaa euroa).

Säästöpankkiryhmän tase oli vuoden 2015 lopussa 9,2 miljardia euroa (8,4 mrd. euroa). Kokonaispääoman tuotto oli 0,7 prosenttia (0,6 %). Säästöpankkiryhmän oma pääoma oli 880,7 miljoonaa euroa (841,2 milj. euroa). Sen tuotto kasvoi 6,7 prosenttiin (5,7 %).

Säästöpankkiryhmä kasvaa vahvasti ja suunta on oikea
Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Pasi Kämäri korostaa, että hyvän tuloksen takana ovat onnistumiset kaikilla liiketoiminta-alueilla niin kasvun, tuloksenteon kuin kehittämispanostustenkin suhteen.

- Säästöpankkiryhmä on jatkanut määrätietoista kilpailukykynsä rakentamista ja toimintaedellytystensä vahvistamista. Haluamme tarjota suomalaisille kuluttajille ja yrittäjille kilpailukykyisen, ketterän vaihtoehdon finanssiasioittensa hoitamiseen. Toimintamme perusta on vahva: tuloksenteko ja vakavaraisuus ovat kunnossa ja riskimme ovat hyvin maltillisia.

Kämäri muistuttaa, että Säästöpankkiryhmä on panostanut ja panostaa jatkossakin merkittävästi kilpailukyvyn vahvistamiseen ja sähköisten palvelujen kehittämiseen nykyisen palveluverkoston säilyttäen. Digitaaliset välineet ja digitaalinen pankkitoiminta ovat avainasemassa siinä, että asiakkailla on jatkossa mahdollisuus käyttää kaikkia palveluita ajasta ja paikasta riippumatta. Siksi pankkitoiminnan kehitystyö pysyy olennaisen tärkeänä paitsi kuluttajille ja yrittäjille, myös pärjäämisessä tulevaisuuden kisassa finanssialalla.

- Asiakkaamme arvostavat palvelua ja asiakkaittemme tyytyväisyys Säästöpankkien toimintaan on erinomainen. Olemme aukaisseet jälleenrahoituskanavat kansainvälisille pääomamarkkinoille, joten pystymme turvaamaan nykyisten ja tulevien asiakkaittemme rahoitustarpeet. Asiakkaidemme parhaaksi tapahtuva kilpailukyvyn kehittäminen jatkuu.

Vuoden 2016 näkymät
Markkinakorkojen matala taso haastaa tuloksentekoa vuonna 2016. Matala korkotaso ei kuitenkaan vaaranna Säästöpankkiryhmän tuloksentekoa tai vakavaraisuutta. Säästöpankkiryhmä on vakavarainen ja ryhmän riskiasema on maltillinen.

Vuonna 2016 Säästöpankkiryhmän liiketoiminnan painopisteenä on Säästöpankkiryhmän kilpailukyvyn parantaminen ja asiakaskeskeisen strategian toteuttaminen. Tähän Säästöpankeilla on hyvät edellytykset. Ryhmän pyrkimyksenä on saada vuoden 2016 aikana aiempaa enemmän asiakkaita, jotka keskittävät pankkiasiointinsa Säästöpankkiin.

Säästöpankkiryhmän tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi kuin vuonna 2015. Arvio perustuu tämän hetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Odotuksiin sisältyy taloudellisista olosuhteista johtuvaa epävarmuutta, jolla on vaikutusta arvioituun lopputulokseen; erityisesti lainojen arvonalentumisten osalta.

*Virallisen tilinpäätösinformaation lisäksi esitämme vertailutietona (1.1.–31.12.2014) taloudellista lisäinformaatiota Säästöpankkiryhmästä ajalta ennen Säästöpankkien yhteenliittymän toiminnan käynnistymistä 31.12.2014. Taloudellinen lisäinformaatio on laadittu Säästöpankkiryhmään kuuluvien yhtiöiden ja yhteisöjen hyväksyttyjen ja tilintarkastettujen tilinpäätösten yhdistelmänä sekä laadittu samojen tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti kuin virallinen IFRS -tilinpäätös.

Linkit

Aiheet

  • Talous, rahoitus

Tunnisteet

  • säästöpankkiryhmä
  • tilinpäätöstiedote
  • säästöpankki
  • tulos

Säästöpankki on Suomen vanhin pankkiryhmä, jonka asiakkaana on 470 000 suomalaista kotitaloutta, pk-yritystä tai maatilataloutta. Asiakkailleen Säästöpankkiryhmä tarjoaa kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palvelut. Säästöpankkiryhmään kuuluu 23 Säästöpankin lisäksi Sp-Rahastoyhtiö, Sp-Henkivakuutus, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj, kiinteistönvälitysketju Sp-Koti ja Säästöpankkiliitto Osk. Säästöpankkiryhmä työllistää yli 1200 ihmistä eri puolilla Suomea. www.saastopankki.fi

Yhteyshenkilö/-t

Reetta Tuomala

Lehdistön yhteyshenkilö vt. markkinointi- ja viestintäjohtaja +358 40 571 8788

Jukka Rantanen

Lehdistön yhteyshenkilö Toimitusjohtaja Sp-Koti Oy 050 341 1391

Liittyvä sisältö

Julkaisuun liittyvää sisältöä: