​Ohjelmistoyritys SAP palkitsee vastuullisimmat ostajat vuonna 2020

Lehdistötiedote -

​Ohjelmistoyritys SAP palkitsee vastuullisimmat ostajat vuonna 2020

Yrityksen ostotoiminnan vastuullisuudella on merkittävä vaikutus kaikkiin kansalaisiin niin ympäristön kuin sosiaalisten ja taloudellistenkin tekijöiden kannalta. Vastuullisuuskysymysten merkitys on korostunut myös yritysten ostotoiminnasta vastaavien henkilöiden keskuudessa. Vastuullisuutta peräänkuuluttavat yritysten asiakkaat, laajempi sidosryhmien joukko sekä myös yhteiskunnan lait ja säännöt.

Yritykset voivat ostojen kautta vaikuttaa laaja-alaisesti yhteiskunnan epäkohtiin, kuten tämän päivän orjatyövoimaan, merten muoviroskan määrään, ilmastonmuutokseen tai yhteiskunnan vähäosaisten asemaan. Ostotoiminnassa vastuullisuuden merkitys korostuu tulevina vuosina.

Ohjelmistoyritys SAP julkistaa SAP Sustainable Procurement Award 2020 -kilpailun, jonka voittajina SAP palkitsee vuonna 2020 vastuullisimmat yritysostajat. Kilpailu perustuu SAP Ariba -raporttiin “Making a Positive Impact on Organisations, Human Rights and Communities – Procurement with Purpose”.

SAP Sustainable Procurement Award 2020 eroaa muista ostotoiminnan palkinnoista siten, että se keskittyy ainoastaan vastuullisuusasioihin painottaen tiedonsiirtämistä, yhteistyötä sekä ideoiden ja kokemusten jakamista. Kilpailu antaa tunnustusta organisaatioille, jotka suoriutuvat kiitettävästi kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla. Kilpailussa on kuusi sarjaa:

Jakeluketjun monimuotoisuus (esimerkiksi ostot pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä, vähemmistöjen, kuten naisten tai etnisten vähemmistöjen omistamilta yrityksiltä, tai yhteistyö sosiaalisten yritysten kanssa)

Sosiaalinen ja yhteisöllinen arvo (esimerkiksi koulutuksen tai yhteisöjen tukeminen (esimerkiksi oppisopimukset), rohkaiseminen yrittäjyyteen, pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen, paikallisten tekijöiden, kuten meluhaitan tai liikenteen, huomioiminen)

Ilmastonmuutoksen torjuminen (energiankäytön, päästöjen, hiilijalanjäljen tai metsäkadon minimointi)

Ympäristöjohtaminen (esimerkiksi vedenkäytön ja muovijätteen minimointi, kierrätys, kiertotalous ja lajien suojelu)

Ihmisoikeudet (esimerkiksi ihmisoikeuksien ja reilun työllistämisen tukeminen sekä nykyaikaisen orjuuden, pakkotyövoiman ja palkkasyrjinnän torjunta)

teknologia (esimerkiksi teknologian hyödyntäminen todennäköisten ongelma-alueiden tunnistamisessa tai kestävän kehityksen ohjelmien johtaminen yhdessä jakeluketjukumppanien kanssa)

SAP Sustainable Procurement Awads 2020 -kilpailu juhlii edelläkävijäyritysten ja -yksilöiden saavutuksia innovaatioiden ja hyvien toimintamallien edistämisessä. Lisäksi kilpailu korostaa vastuullisen ostotoiminnan tärkeyttä kaikilla toimialoilla. Kilpailu on avoin kaikille, ei ainoastaan SAP/SAP Ariba/SAP Fieldglass -asiakkaille. Kutsumme organisaatioita osallistumaan kilpailuun yksityiseltä, julkiselta ja kolmannelta sektorilta!

 • 18.11.2019: Ilmoittautumisaika alkoi
 • 31.1.2020: Ilmoittautumisaika päättyy
 • 28.2.2020: Finalistit julkistetaan
 • Huhtikuu 2020: Voittajat julkistetaan

Kerro meille vastuullisesta ostotoiminnasta ja jaa tarinasi muiden kanssa. Inspiroi meitä #SAPsustainable-tarinalla ja osallistu kilpailuun täällä: https://www.sap.com/idea-place/sustainable-procurement-awards.html

Aiheet

 • Sosiaaliset kysymykset

Tunnisteet

 • procurement
 • ostotoiminta
 • sap sustainable procurement award 2020
 • muovijäte
 • ilmastonmuutos
 • ympäristö
 • kestävä kehitys
 • yhteiskuntavastuu
 • csr
 • kumppani
 • sap

SAP on SAP HANAn® päällä toimiva pilvipalveluyritys, joka on yrityssovellusohjelmistojen markkinajohtaja. Yhtiö auttaa erikokoisia yrityksiä kaikilla toimialoilla pääsemään parhaimpiin mahdollisiin tuloksiin: 77 % transaktioiden liikevaihdosta maailmassa kulkee jossakin vaiheessa SAP-järjestelmän kautta. Koneoppimis-, IoT- ja kehittyneen analytiikan teknologiamme auttavat asiakkaitamme muuntamaan liiketoimintansa älykkääksi. SAP tuo ihmisille ja organisaatioille syvää liiketoimintanäkemystä ja edistää yhteistyötä, jonka avulla ne pysyvät kilpailijoita edellä. Yksinkertaistamme teknologian yrityksille niin, että ne voivat käyttää ohjelmistojamme siten kuin haluavat – ilman katkoksia. Kattavan sovellus- ja palveluvalikoimamme avulla yli 425 000 julkishallinnon ja yritysasiakasta voivat toimia kannattavasti, muuntautua ympäröivän maailman mukana ja saada aikaan muutoksen. Globaalilla asiakkaiden, kumppaneiden, työntekijöiden ja ajatusjohtajien verkostollaan SAP auttaa omalta osaltaan yritysten toimintaa ja ihmisten elämää. Lisätietoja www.sap.com ja www.sap.com/finland

Lehdistön yhteyshenkilöt

Taina Kaitala

Taina Kaitala

Lehdistön yhteyshenkilö SAP Finlandin lehdistökontaktit, Viestintätoimisto Manifesto +358 50 372 3406
Susanne Kapfer

Susanne Kapfer

Lehdistön yhteyshenkilö Director Integrated Communications SAP Pohjoismaat +46 733 587798