Tiedote -

SAP uudistaa hinnoittelunsa

Uusi hinnoittelumalli on kehitetty yhdessä käyttäjäyhdistysten kanssa ja keskittyy läpinäkyvyyteen

SAP kertoi tänään uudesta myynti-, auditointi- ja hinnoittelumallista, joka on suunnattu digitaalisiin lisensointikäytäntöihin, jotka on yleisesti tunnettu nimellä ”Indirect Access”. Yhtiö on tehnyt täysin uudenlaista yhteistyötä käyttäjäyhdistysten, asiakkaiden, kumppanien ja alan analyytikoiden kanssa. Uuden lähestymistavan ansiosta asiakkaiden on aiempaa helpompaa ja läpinäkyvämpää käyttää ja maksaa SAP:n ohjelmistolisensseistä. Malli myös tekee eron suoran/inhimillisen (Direct/Human) ja epäsuoran/digitaalisen pääsyn (Indirect/Digital Access)[1] välillä ja selventää samalla sitoutumisen säännöt lisensoinnille, käytölle ja viranomaismääräysten noudattamiselle.

Uusi hinnoittelumalli

Uusi malli – ensimmäinen laatuaan ohjelmistomarkkinoilla – käsittelee niitä haasteita, joita jotkin asiakkaat kohtaavat epäsuoran/digitaalisen käytön hinnoittelussa.

Perinteisesti, useimmissa käyttötapauksissa, asiakkailla oli lähinnä mahdollisuus maksaa SAP:n toiminnanohjausjärjestelmistä pohjautuen käyttäjämäärään. Kun yhä useammilla järjestelmillä on pääsy SAP-järjestelmiin, tästä muodostui haaste valinnaista hinnoittelua kaipaaville asiakkaille.

  • SAP:n uusi malli koskee digitaalista ydintä – SAP S/4HANAa ja SAP S/4 HANA Cloudia – sekä SAP ERP -ratkaisua.
  • Nykyiset asiakkaat voivat valita, jäävätkö he nykyiseen malliin vai muuttavatko uuteen dokumenttipohjaiseen hinnoittelumalliin – sen perusteella, mikä sopii juuri heidän SAP-ratkaisuihinsa ja digitaalisiin muutoshankkeisiin parhaiten.
  • Apua muutosprosessiin tarjotaan asiakkaille, jotka haluavat siirtyä nykyisestä hinnoittelusta uuteen malliin.

Lisenssimyynnin selkeä ero auditointeihin ja viranomaismääräysten noudattamiseen

SAP esitteli myös organisaatiouudistuksia, jotka erottavat lisenssimyyntiosastot toimintatapoineen auditointiosastoista ja niiden toimintatavoista.

  • Asiakkaat ja SAP ovat joskus joutuneet painimaan sovittaakseen yhteen vanhemmat kaupalliset sopimukset modernien digitaalisten aktiviteettitasojen vaatimusten ja tulosten kanssa. Yhdessä meneillään olevien, uusien ohjelmistojen ostoa koskevien keskustelujen kanssa tämä voi joskus aiheuttaa turhautumista.
  • Jatkossa organisaatiomuutos mahdollistaa sen, että samanaikaisesti käydään kahta keskustelua itsenäisesti toisistaan riippumatta. Näin asiakkaat ja SAP:n asiakasvastaavat voivat tehdä yhteistyötä vapaammin.
  • SAP suunnittelee myös tuovansa markkinoille ominaisuuksia, joiden avulla asiakkaat voivat mitata omaa käyttöään ja lisenssikäyttöä itsepalveluperiaatteella.

Aikataulu ja lisätiedot

SAP aloitti uusien lisensointi-, myynti- ja auditointitapojen markkinoille tuomisen huhtikuussa 2018 ja jatkaa koulutusresurssien ja työkalujen tarjoamista asiakkaille seuraavien kuukausien ajan. Näin asiakkaat pystyvät sisäistämään täysin uuden lisensointitavan ja päättää oikeasta mallista omalla kohdallaan.

Lisätietoja asiakkaille löytyy osoitteesta http://www.sap.com/indirectaccess.

Kommentit: SAP

Adaire Fox-Martin, Member of the Executive Board of SAP SE, Global Customer Operations

”SAP on rakennettu asiakkaidemme ja meidän välisen luottamuksen, empaattisuuden ja läpinäkyvyyden pohjalle. Kun toimiala ja asiakasvaatimukset muuttuvat, perinteemme ei. Siksi, arvioituamme huolellisesti prosessimme ja toimintatapamme Indirect Accessin suhteen – ja huomioituamme runsaat palautteet – tuomme myyntihenkilöstömme käyttöön nämä uudet ja modernit toimintamallit. Ne ovat toimialan selkeimmät. Olemme valmiita rakentamaan elinikäisiä asiakassuhteita ja jatkamme hellittämättä innovointia, jotta kaikki asiakkaamme pääsevät parhaaseen mahdolliseen liiketoiminnalliseen tulokseen.”

Christian Klein, COO and Member of the Executive Board of SAP SE, Global Business Operations

“Uskomme, että asiakkaita kuultuamme tämä säätö oli tarpeellinen eritoten digitaalisen transformaation aikakaudella. Tarjoamalla uuden hinnoittelu- ja lisensointimallin tarjoamme asiakkaillemme myös aiempaa parempaa läpinäkyvyyttä, ennustettavuutta ja johdonmukaisuutta. Uskon näiden kolmen asian kannustavan asiakkaitamme jatkamaan digitaalisiin liiketoimintamalleihin investoimista.”

Kommentit: Käyttäjäyhdistykset

Geoff Scott, CEO, Americas SAP User Group (ASUG)

“Kiitän SAP:ta avoimen ja asiallisen lisensointivuoropuhelun aloittamisesta asiakkaidensa kanssa. Olemme edistyneet valtavasti monissa tärkeissä asioissa, jotka olemme julkistaneet tänään. Kerromme seuraavien päivien aikana lisää yksityiskohtia ja näkemyksiämme aiheesta. Odotan innolla kuulevani yhteisön palautetta, kun jatkamme tätä tärkeää matkaa SAP:n kanssa.”

Andreas Oczko, Board Member Operations/Service & Support and Deputy Chairman of the Management Board, German-speaking SAP User Group (DSAG)

“Hinnoittelumalli, myynti, lisenssiauditointi ja viranomaismääräysten uudelleenorganisointi on DSAG:n kanssa käytyjen intensiivisten workshoppien ja keskustelujen merkittävä seuraamus. SAP:n johtoryhmän avulla olemme kehittäneet vision epäsuoralle käytölle tulevaisuudessa ja muotoilleet tärkeimmän datan uudelle lisensointimallille. Tämä on ensimmäinen tärkeä askel poistaessamme kompastuskiviä ja esteitä digitaalisen transformaation polulta. Lisää seuraa. SAP ja DSAG jatkavat yhteistyötä täysin uuden hinnoittelumallin luomisessa asioiden internetille.”

Gianmaria Perancin, Chairman of SUGEN (SAP User Group Executive Network) and USF (French-speaking SAP User Group)

“Annamme aplodit SAP:lle heidän tuodessaan markkinoille tämän uuden mallin, jonka pitäisi tuoda läpinäkyvyyttä ja yksinkertaisuutta asiakkaille heidän asioidessaan SAP:n kanssa tulevaisuudessa. Tiedossa on lisää työtä, kun esittelemme asiakkaille uuden mallin hintaneutraaliutta heidän olemassa oleville käyttötavoilleen. Asiakkaat tarvitsevat vakuutuksen siitä, että jos he uskovat lisenssiensä olevan kunnossa, heitä ei laskuteta lisensseistä uudestaan oli keskusteluissa tai kommunikaatiossa SAP:n kanssa tai sopimuslausekkeissa epäselvyyttä tai ei.”

Kommentit: Alan analyytikot:

R “Ray” Wang, CEO, Constellation Research

“Digitaalinen transformaatio on pakottanut jokaisen organisaation miettimään uudelleen, miten ne voivat luoda liiketoiminta-arvoa asiakkailleen. Kun suuryritykset muuttavat liiketoimintamallinsa tuotteiden myynnistä palveluiden myymiseen, palveluista kokemuksiin ja kokemuksista tuloksiin, ne kehittävät hinnoittelumallejaan. Yritysohjelmistojen toimittajat eivät vain hae tapoja modernisoida hinnoitteluaan vastatakseen tulospohjaiseen hinnoitteluun siirtymiseen, vaan niiden pitää myös löytää malleja, joiden avulla asiakkaat pitävät kurssinsa, saavat arvoa olemassa olevista investoinneista ja muuttavat uudet liiketoimintamallit asiakkailleen reilulla ja oikeudenmukaisella tavalla.”

Tutustu: SAP News Center.Seuraa SAP:ia Twitterissä @sapnews ja @SAPFinland.

SAP:n suomalainen lehdistöhuone: http://www.mynewsdesk.com/fi/sap.

[1]Direct/Human Access occurs when people log on to use the SAP Digital Core by way of an interface delivered with or as a part of the SAP software. Indirect/Digital Access occurs when devices, bots, automated systems, etc. directly access the Digital Core.It alsooccurs when humans, or any device or systemsindirectly use the Digital Core via a non-SAP intermediary software, such as a non-SAP front-end, a custom-solution, or a third-party application.

Any statements contained in this document that are not historical facts are forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Words such as “anticipate,” “believe,” “estimate,” “expect,” “forecast,” “intend,” “may,” “plan,” “project,” “predict,” “should” and “will” and similar expressions as they relate to SAP are intended to identify such forward-looking statements. SAP undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expectations. The factors that could affect SAP's future financial results are discussed more fully in SAP's filings with the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), including SAP's most recent Annual Report on Form 20-F filed with the SEC. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of their dates.

© 2018 SAP SE. All rights reserved.SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE in Germany and other countries. Please see http://www.sap.com/corporate- en/legal/copyright/index.epx#trademark for additional trademark information and notices.

Note to editors:

To preview and download broadcast-standard stock footage and press photos digitally, please visit www.sap.com/photos. On this platform, you can find high resolution material for your media channels. To view video stories on diverse topics, visit www.sap-tv.com. From this site, you can embed videos into your own Web pages, share video via email links, and subscribe to RSS feeds from SAP TV.

Aiheet

  • Talous, rahoitus

Liiketoimintaratkaisujen toimittaja SAP auttaa kaikenkokoisia yrityksiä ja toimialoja kehittämään liiketoimintaansa. Tukitoiminnoista kulmahuoneeseen, varastosta myymälään, pöytäkoneesta mobiililaitteeseen – SAP auttaa ihmisiä ja organisaatioita toimimaan tehokkaammin yhdessä ja hyödyntämään liiketoimintatietoa entistä paremmin. SAP:n sovellukset ja palvelut auttavat yli 378 000 asiakasta yli 130 maassa toimimaan kannattavasti, uudistumaan jatkuvasti ja kasvamaan kestävästi. Lisätietoja www.sap.com ja www.sap.com/finland

Yhteyshenkilöt

Taina Kaitala

Lehdistön yhteyshenkilö SAP Finlandin lehdistökontaktit, Viestintätoimisto Manifesto +358 50 372 3406

Susanne Kapfer

Lehdistön yhteyshenkilö Director Integrated Communications SAP Pohjoismaat +46 733 587798