Ohita
Messukeskus merkittäviin energiasäästöihin Schneider Electricin avulla

Lehdistötiedote -

Messukeskus merkittäviin energiasäästöihin Schneider Electricin avulla

Hankkeen arvioidaan tuottavan noin 2 miljoonan euron kustannussäästöt. Kahden vuoden jälkeen on jo saavutettu yli 6 500 MWh:n energiansäästöt. Hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet yli 1 700 tonnia.

Messukeskus toteuttaa kiinteistössään Schneider Electricin avulla monivuotisen energiansäästöohjelman, jonka tuottamien kustannussäästöjen arvioidaan nousevan 2 miljoonaan euroon. Hanke käynnistyi huhtikuussa 2011 ja kestää vuoden 2018 loppuun saakka.

Aluksi Schneider Electric kartoitti yhteistyössä Messukeskuksen kanssa kiinteistön tekniset järjestelmät energiatehokkuuden näkökulmasta. Kartoituksen pohjalta laadittiin suunnitelma, joka kattaa Schneider Electricin energiatehokkuustoimenpiteet sekä talotekniikan käyttöpalvelun. Etäyhteydellä varmistetaan energiatehokkuustoimenpiteiden tuottavuus ja säästöjen toteutuminen. Lisäksi seurantaa toteutetaan säännöllisesti paikan päällä. Käyttöpalvelu raportoi säästöjen toteutumisesta säännöllisesti.

Konkreettisina toimenpiteinä Schneider Electric on muun muassa uusinut kiinteistöissä teknisen käyttöikänsä päässä olevia laitteita, ja Gallerian ilmanvaihtokoneille on rakennettu täysin uusi lämmön talteenottojärjestelmä. Lisäksi hallien ilmanvaihtokoneiden ohjausjärjestelmiä on kehitetty niin, että sisäilmaolosuhteet mukautuvat hallien käyttötarkoituksiin. Uusia kehityskohteita kartoitetaan hankkeen aikana jatkuvasti.

”Yhteistyömme Messukeskuksen kanssa ulottuu jo lähes 20 vuoden ajalle”, kertoo asiakasvastaava Kari Kortelainen Schneider Electriciltä. ”Investoinnit energiatehokkuuteen tuottavat ympäristöystävällisyyden lisäksi konkreettisia taloudellisia säästöjä. Messukeskuksen energiatehokkuushankkeessa pitkäjänteisen yhteistyön tulokset ovat jo nähtävissä.”

”Olemme sitoutuneet säästämään 9 prosenttia energiankulutuksessamme vuoteen 2016 mennessä”, kertoo Messukeskuksen kiinteistöyksikön päällikkö Patrik Kuhlman. ”Yhteistyömme Schneider Electricin kanssa on tärkeä osa tavoitteen toteutumista. Haluamme osaltamme olla mukana rakentamassa energiatehokkaampaa Suomea.”

”Hanke on hyvä esimerkki toimintatavastamme, jolla pyrimme pitkäjänteisen yhteistyön kautta parantamaan asiakkaidemme kiinteistöjen energia- ja ympäristötehokkuutta”, kertoo energiatehokkuuspalvelujen johtaja Lauri Heikkinen Schneider Electriciltä.

Kesäkuun 2013 loppuun mennessä kiinteistöissä oli jo saavutettu 6 500 MWh:n kokonaisenergiansäästöt. Hiilidioksidipäästöt olivat vähentyneet 1 730 tonnia, mikä vastaa 296:ta maailmanympäriajoa autolla.

Kokonaisuudessaan hankkeen aikana tavoitellaan 2 miljoonan euron kustannussäästöjä. Energiaa arvioidaan säästyvän 33 000 MWh, jonka avulla voidaan lämmittää 1 300 sähkölämmitteistä omakotitaloa vuoden ajan. Hiilidioksidipäästöjen tavoitevähennys on noin 7 300 tonnia, jota voi verrata 1 440 maailmanympäriajoon autolla. Hankkeen kokonaisinvestoinnit ovat noin 1,5 miljoonaa euroa, joiden takaisinmaksuaika kaikki kulut huomioiden on arviolta noin 7 vuotta.

Aiheet

Tunnisteet


Schneider Electric on maailmanlaajuinen energianhallinnan asiantuntija, jolla on toimintaa yli 100 maassa. Se tarjoaa integroituja ratkaisuja lukuisille eri markkinasegmenteille. Konserni on johtava toimija energia- ja infrastruktuurimarkkinoilla, teollisissa prosesseissa, rakennusautomaatiossa sekä tietoliikennekeskuksissa ja -verkoissa. Lisäksi se on laajalti edustettuna asuinkiinteistösovelluksissa. Schneider Electric tekee energian käytöstä turvallista, luotettavaa ja tehokasta. Yrityksen yli 150 000 työntekijää auttavat aktiivisesti ihmisiä ja organisaatioita hyödyntämään energiaa mahdollisimman tehokkaasti. Vuonna 2013 yrityksen liikevaihto oli 24 miljardia euroa. Lue lisää osoitteessa www.schneider-electric.com/fi

Yhteyshenkilö/-t

Sirpa Ikola

Sirpa Ikola

Lehdistön yhteyshenkilö Head of Marketing Schneider Electric Finland +358 40 638 6639