Tiedote -

Liikennerevoluutio uudistaa liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun

  

Sitran ja neljän ministeriön kunnianhimoinen yhteistyöohjelma Liikennerevoluutio julistettiin tänään alkaneeksi Helsingin Korjaamolla. Sitra luotsaa yhteistyöohjelmaa liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön ja ympäristöministeriön kanssa.

Liikennerevoluutio-kehitysohjelman tavoitteena on luoda uusi käyttäjä- ja ratkaisukeskeinen ajattelutapa ja toimintamalli liikenne- ja yhdyskuntasuunnitteluun. Samalla tavoitellaan parempaa liikenneratkaisujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

– Yhteinen tahto ja päätös kehitysohjelman käynnistämisestä syntyi nopeasti keskeisten toimijoiden kanssa, kuvailee Sitran julkishallinnon johtamisohjelman johtaja Juha Kostiainen.

Kostiaisen mukaan revoluutiossa on kysymys suomalaisten hyvinvoinnin ja liikkumisen kannalta merkittävästä asiasta.

 – Mikäli onnistumme, merkitsee se kansalaisille ja elinkeinoelämälle parempia palveluja edullisemmin sekä alan yrityksille uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Tavoittelemme tuottavampaa liikennesektoria ja alhaisempia kasvihuonepäästöjä maankäytön ja liikenteen kokonaisvaltaisella suunnittelulla.

Ajattelumallit uusiksi

– On tärkeää, että julkishallinnon resursseja kyettäisiin hyödyntämään tuottavammin ja vaikuttavammin tulevaisuudessa, kertoo hankkeen toinen päävetäjä liikenneneuvos Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Linkaman mukaan tärkeintä on löytää uusia keinoja, joilla varmistetaan matkojen ja kuljetusten toimivuus.

– Liikennejärjestelmästä on saatavissa nykyistä paljon enemmän tehoja irti kun hyödynnämme monipuolisesti erityyppisiä keinoja. Se edellyttää uusia ajattelu- ja toimintatapoja, jotka tuottavat innovaatioita. Markkinoilta ja loppukäyttäjiltä löytyy paljon innovaatiovoimaa, kunhan vain osaamme sen hyödyntää.

Liikennerevoluutio alkaa ajatuskartan työstämisellä

Liikennerevoluutio-kehitysohjelma alkaa työpajojen sarjalla, joissa luodaan tulevan toiminnan ajatuskartta. Sitran Julkishallinnon johtamisohjelma vastaa prosessin toteuttamisesta. Työpajoihin on kutsuttu 25 liikenteen asiantuntijaa yhteiskunnan eri sektoreilta. Prosessin puheenjohtajina toimivat Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriöstä ja Juha Kostiainen Sitran Julkishallinnon johtamisohjelmasta. Ajatuskartta julkistetaan 27.4.2011.

Väylänpidosta palvelukonsepteihin

Liikennerevoluutio-kehitysohjelma on monivuotinen ja se koostuu neljästä toisiaan tukevasta ja rinnakkaisesta kokonaisuudesta. Alkuvuodesta 2011 Liikennevirasto yhteistyökumppaneineen käynnistää uutta ajattelua havainnollistavia esimerkkihankkeita. Uutta osaamista ja uusia markkinoita luodaan yrityslähtöisillä tutkimusohjelmilla, joita rakennus- ja kiinteistöalan sekä tieto- ja viestintäteknologian strategiset huippuosaamisen keskittymät RYM Oy ja Tivit Oy alkavat valmistella.

Liikenne- ja viestintäministeriö hyödyntää ja kehittää syntyneitä tuloksia uuden liikennepolitiikan valmistelussa sekä käynnistää tarvittavia käytännön kehittämistoimia yhdessä muiden ministeriöiden kanssa. 

Lisätietoja

Juha Kostiainen, johtaja, Julkishallinnon johtamisohjelma, Sitra
etunimi.sukunimi@sitra.fi, puh. 0400 721 475

Eeva Linkama, liikenneneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö
etunimi.sukunimi@mintc.fi, puh. 09 160 28476, gsm 040 547 3565


Julkishallinnon johtamisohjelma

Julkishallinnon johtamisohjelman tavoitteena on ihmisläheinen ja tehokkaasti toimiva julkishallinto. Ohjelma kehittää ja kokeilee kuntien ja valtionhallinnon kanssa uusia toimintamalleja ja ratkaisuja, joiden myötä asiakkaat, julkishallinnossa työskentelevät ja erilaiset palvelutarjoajat voivat tuoda oman osaamisensa julkisen sektorin uudistamiseen. Kokeiluhankkeiden pohjalta ohjelma rakentaa uutta suomalaista johtamisajattelua yhdessä eri osapuolten kanssa.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Suomen kilpailukyky ja suomalaisten hyvinvointi edellyttävät laaja-alaisia ja syvällisiä muutoksia. Sitra ennakoi tulevaa ja edistää muutoksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Suomen kannalta keskeisiin haasteisiin Sitra tarttuu ohjelmien ja strategiaprosessien avulla. Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, jonka tehtävä on rakentaa huomisen menestyvää Suomea.

Aiheet

  • Autot ja liikenne