Tiedote -

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n ensimmäinen yhtiökokous vuoden 2010 alun omistusjärjestelyiden jälkeen pidettiin 20.5.2010, Tampereella Finlaysonin palatsissa. Historiallisessa yhtiökokouksessa oli edustettuina 100 % äänivallasta, kaikki pääkaupunkiseudun ulkopuoliset yliopistot sekä Suomen valtio.

Yhtiökokous vahvisti viime vuoden tilinpäätöksen hallituksen esittämässä muodossa ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Kokous valitsi yksimielisesti nykyisen hallituksen jatkamaan tehtävässään. Hallitukseen kuuluvat: hallituksen PJ Petri Lintunen, Sami Klemola, Juha Lemström, Taru Narvamaa, Kaisa Vuorio, Tiina Äijälä ja sihteeri Petri Rintamäki.

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Petri Lintunen. Lintunen kävi läpi yrityksen perustamisen vaiheita. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n perustaminen liittyy eduskunnan 16.6.2009 hyväksymään yliopistolakiuudistukseen. Osana tätä uudistusta on aikanaan perustettu kolme yliopistokiinteistöyhtiötä, joihin on siirretty yliopistojen käytössä olevia Senaatti-kiinteistöiltä vuokrattuja toimitiloja yhteensä 1,8 miljoonaa m2. Yksi näistä yhtiöistä on Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n omistavat pääkaupunkiseudun ulkopuoliset yliopistot 2/3 osuudella ja Suomen valtio 1/3 osuudella. Yliopistojen osuudet on jaettu 10 pääkaupunkiseudun ulkopuolisen yliopiston kesken. Omaisuuden tase-arvo on

n. 960 milj. € ja liikevaihto n. 126 milj. €.

Toimitusjohtaja Mauno Sieväsen katsauksessa todettiin mm. että osana yhtiön muodostumista toteutettiin syksyllä 2009 Suomen historian suurimpia omaisuuden luovutuksia, luovutuskirjat Suomen valtion ja yhtiön kesken allekirjoitettiin 15.12.2009. Yhtiön operatiivinen ylläpito- ja toimintavastuu aloitettiin 1.1.2010. Henkilöstön rekrytoinnit ja toimintajärjestelmät ovat pääosin valmiit, henkilöstön lukumäärä on tällä hetkellä 25. Toiminnan käyntiinajon jälkeen yhtiö toimii tällä hetkellä asetettujen tavoitteiden mukaisesti yliopistoja pääomittavana kiinteistösijoitusyhtiönä.

Suomen Yliopistokiinteistöt investoi uudisrakentamiseen, peruskorjauksiin, laajennuksiin sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan. Investointien arviot ovat tuleville vuosille n. 50 – 80 milj. € /vuosi. Kehitystoimintaa toteutetaan yhdessä omistajayliopistojen kanssa.

Yhtiökokous hyväksyi yksimielisellä päätöksellään yrityksen hallinnointikoodin (Corporate Governance) voimaantulevaksi 20.5.2010 sekä yhtiön vuokrauspolitiikan uusissa ja uudistettavissa vuokrasopimuksissa.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG:n KHT-tilintarkastaja Hannu Paunikallio.

Lisätiedot:

Mauno Sievänen

toimitusjohtaja

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

0400 630 733

Aiheet

  • Talous, rahoitus