Tiedote -

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n yhtiökokous 19.5.2011

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Tampereella, Hotelli Tammerissa 19.5.2011. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 100 prosenttia äänivallasta; kaikki kymmenen pääkaupunkiseudun ulkopuolista yliopistoa sekä Suomen valtio. Yhtiön osakkeenomistajia ovat: Suomen valtio, Turun yliopisto, Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Åbo Akademi, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lapin yliopisto ja Vaasan yliopisto.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen hallituksen esittämässä muodossa sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

Yhtiökokous valitsi hallitukseen jäseniksi hallituksen puheenjohtaja Petri Lintusen (Tampereen yliopisto), varapuheenjohtaja Juha Lemströmin (Senaatti-kiinteistöt), Sami Klemolan (Oulun yliopisto), Taru Narvanmaan (Aktia Henkivakuutus Oy) ja Kaisa Vuorion (Propdea Oy) jatkamaan tehtävissään. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Matti Paavonsalo (Itä-Suomen yliopisto). Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy:n KHT-tilintarkastaja Hannu Paunikallio.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti pitää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioperusteet ennallaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa tilikaudelta 2010 osinkoa 4,21 euroa osakkeelta, yhteensä 10.609.200 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille 31.5.2011 mennessä.

Yhtiökokous käytiin positiivisissa tunnelmissa ja kaikki päätökset olivat yksimielisiä ja hallituksen esitysten mukaisia.

Mauno Sievänen

toimitusjohtaja

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Jakelu: yliopistot, keskeiset tiedotusvälineet, SYK Oy:n verkkosivut

Aiheet

  • Yritystiedot

Kategoriat

  • suomen yliopistokiinteistöt
  • senaatti-kiinteistöt
  • suomen valtio
  • turun yliopisto
  • tampereen teknillinen yliopisto
  • åbo akademi
  • lappeenrannan teknillinen yliopisto
  • lapin yliopisto
  • vaasan yliopisto

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy omistaa, rakennuttaa ja vuokraa tiloja yliopistojen ja korkeakoulujen tarpeisiin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Yhtiön omaisuuden tase-arvo on n. 960 milj. € ja liikevaihto noin 126 milj. €. Lue lisää yhtiöstä www.sykoy.fi