Ohita
Itä-Suomen hallinto-oikeus: Yrityksen kustannustuen kriteerinä on yrityksen tosiasiallinen toimiala

Uutinen -

Itä-Suomen hallinto-oikeus: Yrityksen kustannustuen kriteerinä on yrityksen tosiasiallinen toimiala

Päätös yrityksen määräaikaisen kustannustuen myöntämisestä pitää tehdä yrityksen tosiasiallisen toimialan perusteella eikä päätöksenteossa saa nojata yksinomaan yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) merkittyyn toimialatietoon, joka saattaa olla virheellinen. Näin linjasi Itä-Suomen hallinto-oikeus 15.1.2021 antamassaan päätöksessä ja palautti hakemusasian Valtiokonttorin uudelleen käsiteltäväksi.

Valittaja oli kustannustukihakemussaan kertonut, että sähköiselle hakemuslomakkeelle oli YTJ:stä kirjautunut väärä toimialaluokka ja kertonut hakemuksessa samalla yrityksen oikean toimialan. Valtiokonttori ei ollut tukipäätöksessään eikä myöskään oikaisuvaatimukseen antamassaan päätöksessä kertonut, mihin päätösten perusteluissa mainittu toimialatieto perustuu ja miksi valittajan selvitystä omasta toimialastaan ei oltu otettu päätöksiä tehtäessä huomioon.

Hallinto-oikeus tähdentää, että yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain säännöksissä ei edellytetä, että Valtiokonttori tekisi tukipäätöksen perustuen johonkin tietojärjestelmään tai rekisteriin tiettynä aikana tehdyn toimialamerkinnän pohjalta. Tosiasiallinen toimiala siis ratkaisee sen, voidaanko tukea myöntää.

Kustannustuki II – hakuaika on parhaillaan käynnissä

Kustannustuki II -hakuaika on parhaillaan käynnissä, ja jatkuu helmikuun 2021 loppuun. Tukiviranomaisena toimii edelleen Valtiokonttori.

Jatkokaudellakin kustannustuen ehtona on se, että sekä toimialan että yrityksen liikevaihto on laskenut merkittävästi. Tukea voi saada, jos toimialan liikevaihto on vähintään 10 prosenttia vertailukauden liikevaihtoa pienempi ja yrityksen liikevaihto 30 prosenttia tukikauden keskimääräistä kuukausikohtaista liikevaihtoa alempi.

Valtioneuvosto nimeää asetuksellaan ne toimialat, jotka ovat oikeutettuja kustannustukeen.

Kustannustukea voidaan myöntää myös yritykselle, jonka toimialaa ei ole nimetty valtioneuvoston asetuksessa, jos yritys hakemuksessaan osoittaa, että sen liikevaihto on laskenut edellytetyllä tavalla ja liikevaihdon lasku johtuu erityisen painavista koronapandemiaan liittyvistä syistä.

Koronatuet esillä TilisanomatLIVE-lähetyksessä

Korona-avustukset ja -tuet sekä niiden kirjanpitokäsittely olivat yksi TilisanomatLIVE-lähetyksen aiheista tiistaina 19.1.2021. TilisanomatLIVE-palvelussa esitykset ovat katsottavissa tallenteina myöhemminkin kuin vain lähetyspäivänä.

Linkit

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki