Ohita
Jatkoaikaa työsuhteisiin liittyviin väliaikaisiin lakimuutoksiin

Uutinen -

Jatkoaikaa työsuhteisiin liittyviin väliaikaisiin lakimuutoksiin

Lomautuksiin, takaisinottovelvollisuuteen ja työttömyysturvaan tehdyille väliaikaisille lakimuutoksille, jotka koskevat yksityistä sektoria, on säädetty jatkoaikaa 31.12.2020 asti. Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esitykset 22.6.2020; Työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain lakimuutokset HE 92/2020 ja Työttömyysturvalain muutokset HE 93/2020 ja 94/2020.

Työehtosopimuksilla olevia ehtoja on kuitenkin noudatettava lakimuutoksista huolimatta.

Lyhennetyt lomautusajat

Lomautusten ilmoitusaika on viisi päivää vuoden loppuun asti. Muutos on voimassa työsopimuslain sekä yhteistoimintalain mukaan toimivissa yrityksissä. Myös yhteistoimintalain mukainen neuvotteluiden kestoaika viisi päivää (normaalisti 14 päivää tai 6 viikkoa) jatkuu loppuvuoden ajan.

Työehtosopimuksissa sovittuja ehtoja noudatettava

Työehtosopimuksissa on joillain aloilla sovittu lomautuksista, jolloin työehtosopimusten ehtoja on noudatettava kyseisillä aloilla. Lakiin tulleita väliaikaisia muutoksia voidaan noudattaa aloilla, joilla ei ole työehtosopimusta sekä silloin, kun työehtosopimuksessa ei ole sovittu erikseen lomautuksista.

Koeaikapurku

Työsopimuksella sovitun koeajan aikana työsuhde voidaan purkaa tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla väliaikaisen lakimuutoksen aikana.

Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen

Määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän voi väliaikaisesti lomauttaa samoin perustein kuin toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen.

Takaisinottovelvollisuus

Työnantajan takaisinottovelvollisuus koronatilanteen vuoksi irtisanottujen työntekijöiden osalta on 9 kuukautta.

Yrittäjän starttiraha

Starttirahajaksojen yhteenlaskettu enimmäiskestoaika on 18 kuukautta 31.12.2021 asti, kun starttirahakausi alkaa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Työttömyysturvaa koskevien lakien muutokset

Palkansaajan työttömyysturvan omavastuupäiviä ei aseteta loppuvuoden aikana. Työssäoloehto on palkansaajilla lyhennetty 13 kalenteriviikkoon ja yrittäjän ei omistavan perheenjäsenen osalta 26 kalenteriviikkoon.

Yrittäjän työmarkkinatukea on edelleen mahdollista saada ilman, että yrittäjän tarvitsee lopettaa yritystoiminta.

Sekä työntekijöiden että yrittäjien työttömyysturva sisältää muutoksen aiempaan väliaikaiseen säännökseen siltä osin, että työllistyminen yli kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön estää työttömyysetuuden saamisen.

Linkit

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Eija Männistö

Eija Männistö

Palkka-​ ja henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija 0400 574 768

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki