Ohita
Osakeyhtiölaki – vähimmäispääomavaatimus poistuu 1.7.2019

Uutinen -

Osakeyhtiölaki – vähimmäispääomavaatimus poistuu 1.7.2019

Osakeyhtiöiltä poistuu 2 500 euron suuruinen vähimmäispääomavaatimus heinäkuun 2019 alusta lähtien. Eduskunta hyväksyi 18.1.2019 lainmuutosehdotuksen (HE 238/2018) asiasta.

Alun perin osakeyhtiölakia oli tarkoitus muuttaa myös siten, että yhtiöiltä olisi poistettu velvollisuus tehdä ilmoitus kaupparekisteriin oman pääoman menettämisestä. HE-luonnokseen saadun lausuntopalautteen vuoksi tämä muutos jätettiin kuitenkin pois. Liputusvelvollisuus oman pääoman menettämisestä säilyy toistaiseksi, mutta oikeusministeriön on tarkoitus käynnistää kuluvan vuoden aikana hanke, jossa selvitellään osakeyhtiön velkojiensuojan kehittämistarpeita ja vaihtoehtoja.

HE 238/2018

Yhteyshenkilö/-t

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki