Ohita
PHT-tutkinnon merkitystä korostetaan - ylläpitovaatimus astui voimaan

Uutinen -

PHT-tutkinnon merkitystä korostetaan - ylläpitovaatimus astui voimaan

PHT-tutkinto on palkkahallinnon asiantuntijoille tarkoitettu asiantuntijatutkinto. PHT-tutkinnon suorittanut henkilö on palkkahallinnon ammattilainen, joka osaa soveltaa työssään myös palkkahallintoon liittyviä juridisia kysymyksiä.

Palkka- ja henkilöstöhallinto on aihealue, johon yhä useampi taloushallinnon ammattilainen erikoistuu. Työn vaativuus on kasvanut ja työssä menestymisen edellytyksenä on se, että palkkahallinnon ammattilaisen osaaminen on jatkuvasti ajan tasalla.

Tästä syystä Tili-instituuttisäätiön hallitus on päättänyt korostaa PHT:n merkitystä ja kasvattaa tutkinnon suorittaneiden arvoa tuomalla PHT-tutkintoon ylläpitovaatimukset. Sekä työnantajat että asiakkaat voivat luottaa siihen, että PHT-tutkinnon suorittanut henkilö on palkkahallinnon huippuammattilainen.

Jokaisen PHT-tutkinnon suorittaneen asiantuntijan tulee raportoida vuosien 2019-2021 kouluttautumisesta sekä työtehtävistä loppuvuonna 2021.

Ylläpidon ja raportoinnin ohjeistusta tarkennetaan kevään aikana.


Mikä muuttuu

Osaaminen todistetaan PHT-tentillä

PHT-tutkinnon on voinut viime vuonna suorittaa ensimmäistä kertaa osallistumalla tenttiin. Tenttiin osallistuvalla henkilöllä on oltava peruskoulutus sekä riittävän pitkä työkokemus palkka- ja / tai henkilöstöhallinnon tehtävistä.

PHT-tutkinto edellyttää ammattitaidon ylläpitämistä

PHT-tutkinnon suorittaneet raportoivat työtehtävistään ja kouluttautumisestaan Tili-instituuttisäätiölle aina kolmen vuoden välein. PHT-pätevyyden säilyttämiseksi PHT-asiantuntijan tulee toimia palkka- ja / tai henkilöstöhallinnon tehtävissä, joissa toimenkuva on riittävän laaja-alainen ja monipuolinen. Lisäksi PHT-asiantuntijan tulee osallistua PHT-ylläpitoon soveltuvaan asiantuntijakoulutukseen. Kolmen vuoden jaksossa koulutusta tulee olla vähintään 8 päivää seuraavilta osa-alueilta:

  • Palkkahallinto
  • Henkilöstöhallinto
  • Työlainsäädäntö ja muut alan säännökset

Kokonaisuuteen (8 pv) voi sisältyä 2 koulutuspäivää seuraavilta osa-alueilta:

  • Prosessit, tekniikka ja työvälineet
  • Asiakaspalvelu ja myyntityö

PHT-ylläpitokoulutuksia voidaan erityisen syyn perusteella osittain korvata osoittamalla luotettavasti ja konkreettisesti, että PHT-asiantuntijan osaaminen on ajan tasalla.


Muutos astuu voimaan heti – ensimmäinen ylläpitoraportti annetaan vuonna 2021

Tili-instituuttisäätiö hyväksyi uudet PHT-säännöt joulukuussa 2018 ja ne astuivat voimaan vuoden 2019 alusta lähtien.

Jokaisen PHT-tutkinnon suorittaneen asiantuntijan tulee raportoida vuosien 2019-2021 kouluttautumisesta sekä työtehtävistä loppuvuonna 2021.

Ylläpidon ja raportoinnin ohjeistusta tarkennetaan kevään aikana.


Kaikki PHT:t otetaan mukaan uuteen PHT-rekisteriin

Taloushallintoliiton lisäksi PHT-koulutusohjelmia ovat järjestäneet myös muut kouluttajat. Tili-instituuttisäätiö vahvistaa perustettavaan PHT-asiantuntijoiden rekisteriin myös ne asiantuntijat, jotka ovat suorittaneet vuoteen 2019 mennessä jonkun muun, kuin Taloushallintoliiton PHT-koulutusohjelman. Koulutusohjelman on täytettävä Tili-instituuttisäätiön vaatimukset. Ylläpitovaatimus tulee koskemaan myös näitä PHT-asiantuntijoita.

Jatkossa rekisteriin pääsevät kuitenkin vain ne PHT:t, jotka läpäisevät Tili-instituuttisäätiön järjestämän PHT-tentin. Seuraava PHT-tentti järjestetään syyskuussa. Hakuaika tenttiin päättyy 1.4.2019.

Linkit

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Eija Männistö

Eija Männistö

Palkka-​ ja henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija 0400 574 768

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki