Ohita
Rahanpesulain velvoitteet – mitä tilitoimiston tulee tehdä?

Uutinen -

Rahanpesulain velvoitteet – mitä tilitoimiston tulee tehdä?

Rahanpesulain (Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 444/2017) tilitoimistoille asettamista velvoitteista on ollut epätietoisuutta. Koostimme keskeiset tilitoimistojen vastuut ja tehtävät.

Vastuut, toimintaohjeet ja koulutus

Tilitoimiston on nimettävä johdostaan henkilö, joka vastaa rahanpesulain säännösten noudattamisen valvonnasta. Lisäksi tilitoimistolla tulee omaan toimintaansa soveltuvia toimintaohjeita asiakkaiden tuntemista koskevista menettelyistä sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvästä asiakasta koskevien tietojen hankkimisesta, jatkuvasta seurannasta ja selonottovelvollisuudesta sekä ilmoitusvelvollisuuden noudattamisesta. (Näitä asioita on huomioitu jäljempänä mainitussa riskiarviomallissa). Lisäksi tilitoimiston tulee huolehtia siitä, että työntekijät saavat rahanpesulain velvoitteiden noudattamiseksi tarvittavan koulutuksen.

(Tässä kappaleessa kuvatut tehtävät perustuvat rahanpesulain 9 lukuun.)

Asiakkaan tunnistaminen

Tilitoimiston on tunnistettava ja tunnettava asiakkaansa sekä tunnistettava asiakkaan edustaja(t), esimerkiksi henkilö(t) jonka kanssa toimeksiantosopimus allekirjoitetaan. Käytännössä tilitoimiston on tallennettava asiakasyrityksen keskeiset perustiedot sekä asiakasyrityksen edustajan tunnistamiseen käytetty keino, esimerkiksi passin kopio tai passin numero.

Tarkemmat velvoitteet löydät rahanpesulain 3. luvusta.

Riskiarvio

Rahanpesulain 2:3§ asettaa tilitoimistolle vaatimuksen laatia toiminnastaan riskiarvio.

Taloushallintoliitto on laatinut mallin, jonka avulla tilitoimistot voivat dokumentoida riskiarvionsa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Riskiarviomalli löytyy liiton jäsensivuilta. Kirjaudu sisään jäsensivuille Taloushallintoliiton etusivun yläreunasta ja kirjoita hakuun esimerkiksi rahanpesulaki.

Rahanpesun valvontarekisteri - hakemus täytettävä

Tilitoimiston on rahanpesulain 5 luvun perusteella viimeistään 1.7.2019 tehtävä hakemus Aluehallintoviraston ylläpitämään rahanpesun valvontarekisteriin merkitsemiseksi. Asiaa valtakunnallisesti hoitava Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei kuitenkaan tämän koosteen julkaisuhetkellä ole vielä antanut tarkempia ohjeita siitä, miten hakemus toimitetaan.

Tosiasiallisten edunsaajien rekisteri

Useimmilla yhteisöillä on rahanpesulain 6. luvun nojalla velvollisuus pitää yllä tosiallisia edunsaajiaan koskevia tietoja. Monille yhteisöille tulee 1.7.2019 alkaen uutena velvollisuutena ilmoittaa tosiasialliset edunsaajat kaupparekisteriin. Ilmoittaminen alkaa 1.7.2019 ja ilmoitusten tulee olla tehtynä 1.7.2020.

Lisätietoja löydät Patentti- ja rekisterihallituksen tiedotteesta

Tilitoimistojen tulee muistaa, että ilmoitusvelvollisuus on säädetty asiakasyrityksille. Tilitoimisto on ilmoitusvelvollinen vain yhtiönsä omien edunsaajien ilmoittamisesta. Käytännössä kuitenkin monet asiakasyritykset odottavat tilitoimiston hoitavan asian myös heidän puolestaan.

Rahanpesuilmoituksen tekeminen

Tilitoimiston on ilmoitettava rahanpesun selvittelykeskukselle epäilyttävästä liiketoimesta ja terrorismin rahoittamisen epäilystä. Ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta on tehtävä riippumatta siitä, onko asiakassuhde perustettu tai siitä kieltäydytty ja siitä, onko liiketoimi suoritettu, keskeytetty tai siitä kieltäydytty. Ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta on tehtävä sähköisesti rahanpesun selvittelykeskuksen tarkoitukseen varaamaa erityistä sovellusta käyttäen. 

Lisätietoa ilmoittamisesta löydät täältä

Yhteyshenkilöt

Janne Fredman

Janne Fredman

Taloushallinnon johtava asiantuntija Tilisanomat-lehden päätoimittaja 050 597 0223
Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki