Ohita
Taustatietoa Aluehallintoviraston rahanpesukyselyyn

Uutinen -

Taustatietoa Aluehallintoviraston rahanpesukyselyyn

Aluehallintovirasto lähetti syyskuussa suurelle joukolle tilitoimistoja kyselyn rahanpesun torjunnasta alla lainatuilla saatesanoilla.

”Etelä-Suomen aluehallintovirasto suorittaa tänä vuonna tehostetusti kirjanpitäjien rahanpesulain noudattamista koskevaa valvontaa. Osana valvontakampanjaa aluehallintovirasto on laatinut Webropol-kyselyn, jonka tarkoituksena on tuottaa aluehallintovirastolle tietoa sen valvomien kirjanpitäjien menettelytavoista rahanpesulain velvoitteiden noudattamiseksi sekä selvittää kirjanpitäjien käsityksiä näiden omaan toimintaan liittyvistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskitekijöistä. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään valvontatyön suunnittelussa ja ilmoitusvelvollisten ohjauksessa.”

Kysely on aiheuttanut tilitoimistoalalla jonkin verran epätietoisuutta. Aluehallintovirasto taustoittaa asiaa seuraavasti:

”Vaikka aluehallintovirasto pyrkiikin valvomaan koko ilmoitusvelvollisten kenttää jatkuvasti, aluehallintovirasto valitsee vuosittain tietyt sektorit, joille se toteuttaa suuremman valvontakampanjan. Tänä vuonna valvontakampanjoiden kohteiksi valittiin oikeudellisten palveluiden tarjoajat sekä kirjanpitäjät.

Valvontakampanjaan on tavallisesti kuulunut koko alaan kohdistuva Webropol-kysely sekä pienemmällä otannalla asiakirjapyynnöt sekä yrityksiin tehtävät valvontakäynnit.

Tänä vuonna koronakriisillä on luonnollisesti vaikutuksensa valvontakampanjoiden toteuttamisessa. Ainakaan tällä hetkellä ei suunnitella kirjanpitoyritysten toimipisteisiin tehtäviä tarkastuksia, mutta koronakriisin pitkittyessä tulemme todennäköisesti lisäämään laajempien asiakirjatarkastusten määrää. Asiakirjatarkastusten lisäksi tulemme tekemään suppeampia asiakirjapyyntöjä. Asiakirjapyyntö voi tarkoittaa esimerkiksi ilmoitusvelvollisen laatiman riskiarvion tai toimintaohjeiden pyytämistä.

Webropol-kyselyn tarkoituksena on tuottaa meille tietoa valvottavasta sektorista sekä auttaa meitä valvontatyön suunnittelussa. Kyselyyn vastaaminen sen paremmin kuin vastaamatta jättäminen ei vapauta kirjanpitäjää muusta valvonnasta, mutta toivomme saavamme vastauksia runsaasti. Tässä asiassa kirjanpitäjät ovatkin yllättäneet meidät positiivisesti, sillä ensimmäisen vuorokauden aikana vastauksia on kertynyt jo yli 800!”

Yhteyshenkilö/-t

Janne Fredman

Janne Fredman

Johtava asiantuntija, taloushallinto Tilisanomat- ja Tilitoimistossa-lehden päätoimittaja 050 597 0223

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 800 auktorisoitua taloushallinnon yritystä. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki