Uutinen -

​Transaktiokohtainen arvonlisäveroilmoitus sekä Verohallinnon kirjanpito-ohjelmistohanke

Sosiaalisessa mediassa ja Taloushallintoliiton uutissivuston kommenttiosiossa on käyty perusteellista keskustelua transaktiokohtaisesta arvonlisäveroilmoittamisesta ja Verohallinnon kirjanpito-ohjelmistohankkeesta Pienyrittäjän taloushallintopalvelu. Keskustelu näistä alalle isoista ja hankalista teemoista on todellakin tarpeen. Tässä lyhyt tiivistelmä siitä, mikä on Taloushallintoliiton näkemys näistä hankkeista, miten se on muodostettu ja miten alan etuja ajetaan.

Miten Taloushallintoliiton näkemys muodostetaan?

Taloushallintoliiton näkemystä näihin asioihin ei muodosteta Taloushallintoliiton toimistolla, vaan asiat keskustellaan ja päätetään liiton kirjanpidon ja verotuksen asiantuntijaryhmässä ja viime kädessä liiton hallituksessa. Näissä on edustettuna liiton jäsenten valitsemia edustajia eri kokoisista ja eri toimintamallein toimivista tilitoimistoista. Näin varmistetaan, että alan tarpeet tulevat tasapuolisesti huomioiduksi ja näkemystä ovat muodostamassa pätevät käytännön ja liiketoiminnan tarpeita tuntevat asiantuntijat.

Transaktiokohtainen arvonlisäveroilmoitus

Lähdimme ja lähdemme siitä, että tämän asian Verohallinto ajaa joka tapauksessa läpi. Transaktiokohtainen arvonlisäveroilmoitus on EU-tason ilmiö, jota promotoivat lisäksi talouden auktoriteetit kuten OECD ja Maailmanpankki. Keskityimme yhdessä ohjelmistoyritysten kanssa edunvalvonnassa siihen, että synnytettävä malli on mahdollisimman toimiva ja aiheuttaa mahdollisimman vähän mutkia prosessiin. Ja tässä olemme mielestäni kohtuullisen hyvin onnistuneet - malli on muuttunut olennaisesti toimivammaksi ensimmäisistä luonnoksista. Edelleen korostamme, että pienimmille yrityksille tulee tarjota siirtymäaika transaktiokohtaisen ilmoituksen vaatimuksesta.

Olemme kehuneet Verohallintoa tavasta, jossa alusta asti osallistettiin edunvalvontaorganisaatioita, tilitoimistoja ja ohjelmistotaloja keskusteluun. Asioille on helppo huutaa ”ei käy”. Taloushallintoliitolla ja muilla vastaavilla organisaatioille ei kuitenkaan ole veto-oikeutta lainsäädäntöhankkeisiin. Uskomme, että valitsemamme toimintamalli on alan ja sen asiakasyritysten kannalta parempi.

Verohallinnon kirjanpito-ohjelmistohanke Pienyrittäjän taloushallintopalvelu

Tähän hankkeeseen suhtaudumme hyvin kriittisesti. Voit lukea Taloushallintoliiton ja ohjelmistoalan näkemykset Tilitoimistossa-lehdestä. Näitä näkemyksiä viemme johdonmukaisesti ylemmille päätöksentekijätahoille yhdessä tilitoimistojen, ohjelmistoyritysten ja näitä edustavien liittojen kanssa.

Yleisesti PK-yritysten pakkodigitalisaatiosta

Suurin osa tilitoimistoista näkee taloushallinnon digitalisaation suurena mahdollisuutena. On kuitenkin suuri joukko tilitoimistojen asiakasyrityksiä, joille digitalisaation etuja on vaikea perustella. Julkishallinnossa ilmennyt systemaattinen pk-yritysten pakkodigitalisaatio on varsin kyseenalaista. Sille on kuitenkin vahva poliittinen mandaatti riippumatta hallitusten poliittisesta väristä. Osaatteko sanoa, kumpi alla olevista lainauksista on Sipilän ja kumpi Rinne-Marinin hallitusohjelmasta?

”Lainsäädäntötoimin edistetään uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintakonseptien käyttöönottoa. Luodaan avoimella datalla ja tietovarantojen paremmalla hyödyntämisellä edellytyksiä uusille liiketoimintaideoille.”

”Edistetään merkittävästi hallinnon ja koko yhteiskunnan digitalisaatiota sekä reaaliaikaista taloutta”.

Ystävällisin terveisin

Tuomas Tahvanainen, Taloushallintoliiton kirjanpidon ja verotuksen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja 

Markku Ojala ja Janne Fredman

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Janne Fredman

Taloushallinnon johtava asiantuntija Tilisanomat-lehden päätoimittaja 050 597 0223

Liittyvä sisältö