Uutinen -

Tulorekisteri on hidastanut palkanlaskentaa – maksajina yritykset ja tilitoimistot

Taloushallintoliitto ja opinnäytetyötä tekevä Heini Lahtinen Seinäjoen ammattikorkeakoulusta toteuttivat keväällä 2019 tutkimuksen, jossa suomalaisilta tilitoimistoilta kysyttiin kokemuksia tulorekisteriin ja sen käyttöönottoon liittyen. Kysely lähetettiin 3200 tilitoimistolle ja vastauksia kertyi noin 500.

Vastaajista 94 % kertoi palkanlaskentaan käytetyn ajan lisääntyneen (77 %) tai pysyneen keskimäärin samana (17 %). 62 % vastaajista kertoi, että asiakasveloitukset ovat tulorekisterin myötä nousseet. Tämän voidaan tulkita tarkoittavan sitä, että vaikka osassa tilitoimistoissa työntekijät ovat tehneen pidempää päivää täyttäessään asiakasyritysten viranomaisvelvoitteet, palkanlaskentapalveluun käytettyjä lisätunteja ei ole laskutettu asiakkaalta. Tutkimuksen avointen palautteiden mukaan tulorekisteriin on liitetty hallinnollista taakkaa alentavia ja aikaa säästäviä mielikuvia, mutta todellisuudessa työmäärä lisääntyi. Tämän ristiriidan selittäminen asiakkaalle koettiin haastavaksi.

Tulorekisteri otettiin käyttöön palkkatietojen osalta tämän vuoden alusta. Tulorekisteri on vielä keskeneräinen, mutta työtä sen kehittämiseksi tehdään jatkuvasti. Taloushallintoliitto kerää aktiivisesti tilitoimistojen kokemuksia sekä ongelmatilanteita ja on niistä jatkuvasti yhteydessä Verohallintoon. Myös tämän tutkimuksen tulokset on annettu Verohallinnon käyttöön.

”Ei suuria pakottavia infrahankkeita lähivuosina”

Taloushallintopalveluita tarjoavien yritysten toimintaa on tänä- ja viime vuonna muuttanut muun muassa rahanpesulaki, tietosuoja-asetus, Suomi.fi-valtuudet, tulorekisteri ja muut viranomaisten määräämät uudet pakottavat hankkeet. Uudistukset on toteutettu nopealla aikataululla normaalien töiden ohessa, mikä on kuormittanut sekä taloushallintopalveluita tarjoavissa yrityksissä työskenteleviä asiantuntijoita että heitä palvelevia ohjelmistokehittäjiä. Omaehtoinen toiminnan- ja palveluiden kehittäminen on jäänyt useassa tilitoimistossa jalkoihin.

Taloushallintoliitto vaatii, että viranomaisilta ei tulisi suuria yritysten taloushallintoon liittyviä pakottavia infrahankkeita lähivuosina. Olemme tuoneet keskusteluissa ja tapaamisissa esille, että nykyisten hankkeiden puutteet on ensin korjattava, yrityksille ja tilitoimistoille on annettava aikaa siihen, että velvoitteiden tuomat tehtävät saadaan sujuvasti osaksi palveluita ja omaehtoista tuotekehitystä voidaan tehdä muun muassa ottamalla käyttöön olemassa olevia ja vapaaehtoisia mahdollisuuksia esimerkiksi eKuittiin, rajapintoihin ja rakenteiseen tilinpäätökseen liittyen.

Kategoriat

  • tulorekisteri

Yhteyshenkilöt

Janne Fredman

Taloushallinnon johtava asiantuntija Tilisanomat-lehden päätoimittaja 050 597 0223

Eija Männistö

Palkka-​ ja henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija 0400 574 768