Ohita
Tulorekisteri tiukensi ohjeistusta ennakkopalkkana tehtävissä korjauksissa

Uutinen -

Tulorekisteri tiukensi ohjeistusta ennakkopalkkana tehtävissä korjauksissa

Tulorekisteri muutti ohjeistusta takautuvista korjauksista 13.5.2019. Jatkossa liikasuorituksen voi käsitellä ennakkopalkkana vain, jos vähennys tehdään kokonaan seuraavassa palkanmaksussa kuukauden kuluessa siitä, kun virhe on ilmennyt. Jos tämä ei ole mahdollista, liikasuoritus on käsiteltävä perusteettomana etuna.

Lisäksi vähennys ennakkopalkkana on tehtävä samasta tulolajista, jota on maksettu liikaa. Mikäli palkanmaksussa, jossa korjaus tehdään, ei ole maksussa korjattavaa tulolajia, on korjattava palkkailmoitus jossa maksua on ollut liikaa. Alkuperäiselle ilmoitukselle muutetaan liikasuoritus tulolajiksi, josta myöhemmässä ilmoituksessa liikasuoritus vähennetään.

Lue lisää

Ohje tietojen korjaamiseen tulorekisterissä

Yhteyshenkilö/-t

Eija Männistö

Eija Männistö

Johtava asiantuntija, henkilöstöhallinto 0400 574 768

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö.

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 800 auktorisoitua taloushallinnon yritystä. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki