Ohita
Tulorekisterin ongelmia kartoitettu – valuviat on korjattava!

Uutinen -

Tulorekisterin ongelmia kartoitettu – valuviat on korjattava!

Tulorekisterissä on selkeitä valuvirheitä, eli puuttuvia tai jopa virheellisiä toiminnallisuuksia ja teknisiä ongelmia. Etsimme aktiivisesti yhteistyössä Verohallinnon ja tulorekisteriyksikön kanssa ratkaisuja tulorekisterin ilmoitussisältöihin. Suurimpia ongelmia aiheuttavat seuraavat asiat:

1. Olennaisuusrajat palkkatietojen ilmoittamisessa

Verohallinnon tulisi soveltaa ohjeistuksissaan olennaisuusrajoja palkkatietoilmoituksiin liittyen. Tämä koskisi esimerkiksi tilannetta, joissa henkilöllä on puhelinetu, mutta hänelle ei makseta muuta palkkaa eikä suoritus ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Väliaikaisratkaisuna ehdotamme uutta teknistä toiminnallisuutta ladata tällaiset etuudet kerralla koko vuoden osalta eteenpäin ja velvoittamaan ilmoittajaa tekemään mahdolliset tarvittavat muutokset ilmoitussisältöön lain edellyttämässä aikaikkunassa. Olemme myös vaatineet mahdollisuutta ilmoittaa joitain sosiaalivakuutusmaksuihin vaikuttamattomia tietoja (esimerkiksi tuomaripalkkiot, pienet kilpailupalkinnot, matkalaskut) kuukausitasolla, eikä 5 päivän sisällä.

2. Palkkaennakoiden käsittely

Verohallinto edellyttää palkkaennakoiden ilmoittamista viiden päivän kuluessa maksupäivästä ja maksusta on suoritettava ennakonpidätys sekä eläke- ja työttömyysvakuutusmaksu. Palkkaennakoiden käsittelystä on esitetty mielipiteitä puolesta ja vastaan. Käytännössä ennakoita on ennen tulorekisteriä käsitelty palkanlaskennassa Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti bruttoennakkona kalenterikuukausitasolla oikein tai lainan tyyppisesti vähentämällä pidemmällä aikajaksolla nettopalkasta. Näkemyksemme mukaan Verohallinnon nykytulkinta on valitettavasti lainmukainen, ja mahdolliset muutokset edellyttäisivät muutoksia ennakkoperintälakiin ja -asetukseen.

3. Tulorekisterin virheelliset tai puuttuvat toiminnallisuudet

Muistutuskirjeitä lähetetty aiheettomasti

Verohallinto on lähettänyt yrityksille ja tilitoimistoille kehotuksia puuttuvien tulorekisteri-ilmoitusten johdosta, vaikka ilmoitukset on annettu ajallaan. Kehotuskirjeissä uhkaillaan muun muassa veronkorotuksilla, viivästyskoroilla ja verovelkarekisterillä. Olemme vaatineet Verohallinnolta pikaisia, edes viestinnällisiä toimenpiteitä tämän korjaamiseksi.

Takautuvat korjaukset saattavat sotkea sosiaalivakuuttajien tietoja

Tulorekisterin ohjeistuksen mukaisesti tietoja korjattaessa ei oikea tieto joissain erityisissä tilanteissa välity sosiaalivakuuttajille, joka johtaa siihen, että tuensaajat kärsivät. Eri tulolajista vähennettävä määrä vaikuttaa sosiaalivakuuttajien käytettävissä olevaan tietoon, mikäli vähennettävä tulolaji ja se tulolaji mistä vähennys tehdään, on erilainen sosiaalivakuutusmaksujen osalta. Tällainen tilanne syntyy, mikäli liikaa maksettu suoritus vähennetään tulevassa palkasta eri tulolajin suorituksesta kuin vähennys on. Näin joudutaan toimimaan silloin, kun korjattavalla tulolajilla on maksettavaa vähemmän kuin korjauksen summa. Tulorekisterissä ei voi ilmoittaa negatiivista lukua tulolajilla. Sillä ei ole merkitystä tehdäänkö korjaus ennakkopalkka- tai perusteeton etu/takaisinperintä -käsittelyllä. Selvitämme parhaillaan yhdessä tulorekisterin kanssa parasta mahdollista ratkaisua asian korjaamiksi.

4. Tulorekisterissä esiintyvät tekniset haasteet

Olemme raportoineet tulorekisteriin ja Verohallintoon useita teknisiä haasteita, joita parhaillaan korjataan.

Kaikki ilmoitukset eivät ole päivittyneet OmaVeroon

Muun muassa paperilomakkeilla toimitettuja tulorekisteri-ilmoituksia on päivittymättä OmaVeroon. Tästä on seurannut joillekin työnantajille aiheettomia palautuksia ajallaan suoritetuista maksuista, ja suoritukset on pitänyt maksaa uudelleen. Vaikka ilmoituksia ei ole saatu teknisistä syistä johtuen toimitettua ajallaan, on verottaja ohjeistanut yrityksiä maksamaan suoritukset määräpäivien mukaan, jotta maksaja välttyy viivästysseuraamuksilta. Ongelmaan etsitään parhaillaan ratkaisua Verohallinnossa ja tulorekisterissä.

Kirjautuminen ei toimi, jos käyttäjällä on paljon Suomi.fi-valtuuksia

Mikäli käyttäjällä on paljon Suomi.fi-valtuuksia, kirjautuminen tulorekisteriin ei onnistu. Ongelma vaivaa varsinkin suurimpia tilitoimistoja. Järjestelmän päivitys on tulossa maalis-huhtikuussa, jolloin tilanteen pitäisi ratketa.

Teknisessä rajapinnassa on suorituskykyongelmia

Teknisen rajapinnan kautta ilmoittamisessa on ilmennyt suorituskykyongelmia tilanteissa, joissa toimitettavia ilmoituksia on lukumääräisesti paljon. Myös palauteilmoitusten saamisessa on ollut viiveitä. Suorituskykyongelmaa selvitetään parhaillaan Verohallinnossa ja Tulorekisterissä.

Osalla näkyy tulorekisterissä haamuilmoituksia

Palkkaohjelman lokista on todettavissa, että palkkailmoitukset on toimitettu vain kertaalleen. Tulorekisterin asiointipalvelussa, OmaVerossa ja eläkeyhtiöiden tiedoissa osa ilmoituksista on kuitenkin kahteen kertaan. Myös haamuilmoituksia selvitetään parhaillaan.

Yhteyshenkilöt

Janne Fredman

Janne Fredman

Taloushallinnon johtava asiantuntija Tilisanomat-lehden päätoimittaja 050 597 0223
Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973
Eija Männistö

Eija Männistö

Palkka-​ ja henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija 0400 574 768

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki