Ohita
Varauma tilinpäätöksessä ei poista tilinpäättäjän vastuuta

Uutinen -

Varauma tilinpäätöksessä ei poista tilinpäättäjän vastuuta

Kevään tilinpäätökset laaditaan kirjanpitolain ja asetusten mukanaan tuomin uudistunein säännöin. Lähtökohtana on edelleen, että tilinpäätös eli tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot antavat olennaisuuden periaatteella oikean ja riittävän kuvan yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Tästä oikean ja riittävän kuvan vaatimuksesta ei voi poiketa tilinpäätökseen tehtävällä varaumalla, jollaisia tänä keväänä on ilmennyt käytetyn. Tällaiseen varaumaan on saatettu merkitä, että tilinpäätös on laadittu verotuksen tietolähteeksi ja että tietojen hyödyntäjän tehtävä on pyytää tarvittavaa lisätietoa, jos hän aikoo hyödyntää tilinpäätöstä päätöstensä perustana. Esimerkissä kyse ei ole ollut Taloushallintoliiton jäsenyrityksen toteuttamasta tilinpäätöksestä.

Pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksissä esitettävät tiedot ilmenevät näitä yrityksiä varten annetussa uudessa asetuksessa 1753/2015. Tilinpäätöksessä on kerrottava, onko sen laatimisessa noudatettu asetuksessa tarkoitettua pien- vai mikroyrityssäännöstöä.

Mikroyrityksille on annettu eräitä mahdollisuuksia poiketa siitä, mitä pienyritykset esittävät tilinpäätöstietoina. Oikeaa ja riittävää kuvaa ajatellen mikroyritys antaa tilinpäätöksessä ne tiedot, jotka sen nimenomaisesti edellytetään antavan. Pienyrityksen tulee antaa myös mahdollista lisäinformaatiota, mikäli se on tarpeen oikean ja riittävän kuvan vuoksi – esim. arvio yrityksen tilikauden jälkeisestä tulevasta kehityksestä. Tilinpäätökseen merkittävä varauma ei poista tilinpäättäjän vastuuta.

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973

Liittyvä sisältö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki