Uutinen -

Verohallinto päivitti ohjetta koulutustoiminnan arvonlisäverokysymyksistä

Verohallinto on 19.8.2021 antanut päivitetyn ohjeen koulutustoiminnan arvonlisäverokysymyksistä.

Ohjeen kohtaa 6.1.2 Koulutuspalvelun myynti opiskelijalle on päivitetty 1.7.2021 arvonlisäveron eritysjärjestelmän laajentumisen tuomien säännösmuutosten vuoksi. 

Erityisjärjestelmää voidaan soveltaa sähköisiin etäopetuspalveluihin. Sähköinen etäopetuspalvelu on myyty Suomessa, jos etäopetukseen osallistuvan opiskelijan kotipaikka on täällä. Sähköisenä etäopetuspalveluna pidetään esim. verkossa tehtäviä harjoituksia, jotka palvelu tarkistaa automaattisesti ilman ihmiskontaktia. Erityisjärjestelmään hakeutunut palveluntarjoaja ilmoittaa sekä maksaa toisiin jäsenvaltioihin tilitettävän veron Suomen verohallinnolle, joka ilmoittaa ja tilittää verot edelleen opiskeluoikeuden ostaneiden henkilöiden kotivaltioiden verohallinnoille Euroopan unionissa.

Sähköisenä etäopetuspalveluna ei kuitenkaan pidetä esim. palvelua, jossa opettaja on aktiivisesti läsnä ja antaa opetusta verkkoyhteyden avulla koulutukseen osallistuville. Tällainen palvelu on myyty Suomessa ja vero maksetaan tänne, jos myyjän kotipaikka on täällä. Merkitystä ei tällöin ole sillä, missä opiskelija osallistuu koulutukseen.

Kohtaa 7.2 Oppilastyöt on muutettu korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen KHO 2021:21 vuoksi, ja lisätty kohtaan uusi esimerkki tästä syystä.

Valtiovarainministeriö on 16.8.2021 ryhtynyt valmistelutyöhön (VM104:00/2021) arvonlisäverolain 40 §:n muuttamiseksi. Kyseinen säännös sisältää verottoman koulutuspalvelun määritelmän. Nyt päivitettyä ohjetta on tarvetta jälleen muuttaa, kun säännösmuutos on tehty.

Linkit

Kategoriat

  • arvonlisäverotus

Yhteyshenkilöt

Markku Ojala

Verotuksen johtava asiantuntija 050 586 7973