Ohita
Kuva KLT-todistusten jakotilaisuudesta Tili- ja veropäiviltä 20.1.2020.
Kuva KLT-todistusten jakotilaisuudesta Tili- ja veropäiviltä 20.1.2020.

Tiedote -

40-vuotias taloushallinnon KLT-tutkinto uudistuu – mukaan kuntatalouden valinnainen suoritusvaihtoehto

Taloushallinnon KLT-tutkinto saavutti vuonna 2020 neljänkymmenen vuoden kunnioitettavan iän. KLT-pätevyyksiä on myönnetty Tili-instituuttisäätiön toimesta jo vuodesta 1980 lähtien.

KLT on perinteikäs asiantuntijatutkinto, jonka suorittaminen kertoo korkeasta laskennan ja vero-oikeuden osaamisen tasosta ja taloushallinnon ajankohtaisten tietosisältöjen hallitsemisesta ja ylläpitämisestä. Se on kattava taloushallintoalan tutkinto, joka on muuttunut vuosien varrella vastaamaan paremmin ajanmukaisen taloushallinnon osaamisen tarpeita. KLT-tutkintoon kuuluu laajasti eri taloushallinnon osaamisalueita: verotusta, yhtiö- ja sopimusoikeutta, kirjanpidon ja tilinpäätöksen kysymyksiä sekä kustannuslaskennan hallintaa.

Taloushallinnon asiantuntijan on ammattitaitonsa ylläpitämiseksi hallittava alan nopeasti muuttuvat lait ja käytännöt. KLT-tutkinto on taloushallinnon ammattilaisen työkalu tietotaidon pitämiseen ajan tasalla.

Perinteisen KLT-tutkinnon rinnalle kuntatalouden suoritusvaihtoehto

Nyt KLT-tutkintoa ollaan kehittämässä yhä monipuolisempaan suuntaan: KLT-tenttiin tulee tänä vuonna ensimmäistä kertaa kuntatalouden suoritusvaihtoehto.

Suoritusvaihtoehto on valinnainen – ennen tenttiä jokainen tutkintoon hakeutunut valitsee, haluaako hän suorittaa KLT-tutkinnon perinteisen yritystalouden vai kuntatalouden suoritusvaihtoehdon. Pääosin tenttitehtävät ovat samat kaikille tutkinnon suorittajille, mutta kuntatalouden suoritusvaihtoehdossa osa KLT-tentin tehtävistä on korvattu kuntien taloushallintoa käsittelevillä tehtävillä.

Riippumatta valitusta suoritusvaihtoehdosta tutkinnon suorittaja saa oikeuden käyttää nimitystä KLT. KLT-pätevyyden ylläpitovaatimukset ovat myös samat kaikille KLT-asiantuntijoille.

”KLT on arvokas taloushallinnon osaamisen mittari ja tapa tuoda ammattitaito näkyväksi. On hienoa, että sitä kehitetään palvelemaan yhä monipuolisemmin koko Suomen taloushallintoalaa”, sanoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Marja-Liisa Ylitalo.

Talousosaaminen ja sen kehittäminen on elintärkeää niin yrityksille kuin kunnille. Nyt KLT-tutkinnolla voidaan tuoda näkyväksi myös erityisosaaminen kuntia koskevista kirjanpidon kysymyksistä ja lainsäädännöstä.

Monetra Oy:n toimitusjohtaja ja Taloushallintoliiton hallituksen jäsen Päivi Pitkänen näkee uudistuksen lisäävän KLT:n arvoa ja vaikuttavuutta taloushallintoalalla. ”Kuntasektorilla on pitkään kaivattu kuntien taloushallintoon liittyvää tutkintoa. Nyt KLT-tutkinto vastaa tarkemmin tähän osaamistarpeeseen, ja meidän henkilöstömme kiinnostus on korkeampi kuntatalouden suoritusvaihtoehtoa kohtaan."

”Kuntapuolen KLT-tutkinnon suorittajat ovat töissä kuntatalouden parissa tai ovat ehkä suuntautumassa kuntien ja muun julkisen sektorin taloushallinnon tehtäviin. Heille kuntapuolen KLT:n suorittaminen on osoitus korkeatasoisesta kuntatalouden osaamisesta. Laaja perehtyneisyys auttaa suoriutumaan vaativista työtehtävistä ja helpottaa siirtymistä yhä mielenkiintoisempien ja haastavampien tehtävien pariin. KLT-tutkinnon suorittaminen on arvostettu meriitti ja KLT-asiantuntijat saavat myös tutkitusti suuremman korvauksen työpanoksestaan”, kertoo Tili-instituuttisäätiön toimitusjohtaja Jari Seppä.

Tavoitteena tutkintojen digitalisointi

Sisältöjen lisäksi KLT-tutkintoa sekä palkkahallinnon PHT-tutkintoa tullaan kehittämään lähivuosina myös tentin käytännön suorittamisen suhteen. Tili-instituuttisäätiössä selvitetään erilaisia mahdollisuuksia tarjota joustavampia vaihtoehtoja tutkintojen suorittamiseen niin tenttiajan ja -paikan kuin suoritustapojen näkökulmasta. Tulevaisuudessa KLT- ja PHT-tutkinnon voi suorittaa perinteisen paperitenttimisen sijaan sähköisesti.

”Tavoitteena on löytää paras vaihtoehto tentin suorittamiselle niin, että se on helppoa, tehokasta ja luotettavaa KLT-asiantuntijaksi tähtäävälle”, sanoo Seppä.

KLT-tutkinnon ja PHT-tutkinnon hakuaika päättyy 1.4.2021 klo 16. Tutustu hakutietoihin ja ilmoittaudu mukaan täällä:

Hae KLT-tutkintoon

Hae PHT-tutkintoon

Kategoriat


Taloushallintoliitto pähkinänkuoressa

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen yritysten ja yhteisöjen valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 800 auktorisoitua taloushallinnon yritystä. Jäsenyritykset hoitavat 150 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

www.taloushallintoliitto.fi

Yhteyshenkilöt

Jari Seppä

Jari Seppä

Lehdistön yhteyshenkilö Toimitusjohtaja 050 348 1064

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta sekä 50 yhteistyöjäsentä. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää Taloushallintoliittoon kuuluvaa tilitoimistoa.

Taloushallintoliitto
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki