Ohita
Kuva KLT-todistusten jakotilaisuudesta Tili- ja veropäiviltä 20.1.2020.
Kuva KLT-todistusten jakotilaisuudesta Tili- ja veropäiviltä 20.1.2020.

Lehdistötiedote -

40-vuotias taloushallinnon KLT-tutkinto uudistuu – mukaan kuntatalouden valinnainen suoritusvaihtoehto

Taloushallinnon KLT-tutkinto saavutti vuonna 2020 neljänkymmenen vuoden kunnioitettavan iän. KLT-pätevyyksiä on myönnetty Tili-instituuttisäätiön toimesta jo vuodesta 1980 lähtien.

KLT on perinteikäs asiantuntijatutkinto, jonka suorittaminen kertoo korkeasta laskennan ja vero-oikeuden osaamisen tasosta ja taloushallinnon ajankohtaisten tietosisältöjen hallitsemisesta ja ylläpitämisestä. Se on kattava taloushallintoalan tutkinto, joka on muuttunut vuosien varrella vastaamaan paremmin ajanmukaisen taloushallinnon osaamisen tarpeita. KLT-tutkintoon kuuluu laajasti eri taloushallinnon osaamisalueita: verotusta, yhtiö- ja sopimusoikeutta, kirjanpidon ja tilinpäätöksen kysymyksiä sekä kustannuslaskennan hallintaa.

Taloushallinnon asiantuntijan on ammattitaitonsa ylläpitämiseksi hallittava alan nopeasti muuttuvat lait ja käytännöt. KLT-tutkinto on taloushallinnon ammattilaisen työkalu tietotaidon pitämiseen ajan tasalla.

Perinteisen KLT-tutkinnon rinnalle kuntatalouden suoritusvaihtoehto

Nyt KLT-tutkintoa ollaan kehittämässä yhä monipuolisempaan suuntaan: KLT-tenttiin tulee tänä vuonna ensimmäistä kertaa kuntatalouden suoritusvaihtoehto.

Suoritusvaihtoehto on valinnainen – ennen tenttiä jokainen tutkintoon hakeutunut valitsee, haluaako hän suorittaa KLT-tutkinnon perinteisen yritystalouden vai kuntatalouden suoritusvaihtoehdon. Pääosin tenttitehtävät ovat samat kaikille tutkinnon suorittajille, mutta kuntatalouden suoritusvaihtoehdossa osa KLT-tentin tehtävistä on korvattu kuntien taloushallintoa käsittelevillä tehtävillä.

Riippumatta valitusta suoritusvaihtoehdosta tutkinnon suorittaja saa oikeuden käyttää nimitystä KLT. KLT-pätevyyden ylläpitovaatimukset ovat myös samat kaikille KLT-asiantuntijoille.

”KLT on arvokas taloushallinnon osaamisen mittari ja tapa tuoda ammattitaito näkyväksi. On hienoa, että sitä kehitetään palvelemaan yhä monipuolisemmin koko Suomen taloushallintoalaa”, sanoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Marja-Liisa Ylitalo.

Talousosaaminen ja sen kehittäminen on elintärkeää niin yrityksille kuin kunnille. Nyt KLT-tutkinnolla voidaan tuoda näkyväksi myös erityisosaaminen kuntia koskevista kirjanpidon kysymyksistä ja lainsäädännöstä.

Monetra Oy:n toimitusjohtaja ja Taloushallintoliiton hallituksen jäsen Päivi Pitkänen näkee uudistuksen lisäävän KLT:n arvoa ja vaikuttavuutta taloushallintoalalla. ”Kuntasektorilla on pitkään kaivattu kuntien taloushallintoon liittyvää tutkintoa. Nyt KLT-tutkinto vastaa tarkemmin tähän osaamistarpeeseen, ja meidän henkilöstömme kiinnostus on korkeampi kuntatalouden suoritusvaihtoehtoa kohtaan."

”Kuntapuolen KLT-tutkinnon suorittajat ovat töissä kuntatalouden parissa tai ovat ehkä suuntautumassa kuntien ja muun julkisen sektorin taloushallinnon tehtäviin. Heille kuntapuolen KLT:n suorittaminen on osoitus korkeatasoisesta kuntatalouden osaamisesta. Laaja perehtyneisyys auttaa suoriutumaan vaativista työtehtävistä ja helpottaa siirtymistä yhä mielenkiintoisempien ja haastavampien tehtävien pariin. KLT-tutkinnon suorittaminen on arvostettu meriitti ja KLT-asiantuntijat saavat myös tutkitusti suuremman korvauksen työpanoksestaan”, kertoo Tili-instituuttisäätiön toimitusjohtaja Jari Seppä.

Tavoitteena tutkintojen digitalisointi

Sisältöjen lisäksi KLT-tutkintoa sekä palkkahallinnon PHT-tutkintoa tullaan kehittämään lähivuosina myös tentin käytännön suorittamisen suhteen. Tili-instituuttisäätiössä selvitetään erilaisia mahdollisuuksia tarjota joustavampia vaihtoehtoja tutkintojen suorittamiseen niin tenttiajan ja -paikan kuin suoritustapojen näkökulmasta. Tulevaisuudessa KLT- ja PHT-tutkinnon voi suorittaa perinteisen paperitenttimisen sijaan sähköisesti.

”Tavoitteena on löytää paras vaihtoehto tentin suorittamiselle niin, että se on helppoa, tehokasta ja luotettavaa KLT-asiantuntijaksi tähtäävälle”, sanoo Seppä.

KLT-tutkinnon ja PHT-tutkinnon hakuaika päättyy 1.4.2021 klo 16. Tutustu hakutietoihin ja ilmoittaudu mukaan täällä:

Hae KLT-tutkintoon

Hae PHT-tutkintoon

Tunnisteet


Taloushallintoliitto pähkinänkuoressa

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen yritysten ja yhteisöjen valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 800 auktorisoitua taloushallinnon yritystä. Jäsenyritykset hoitavat 150 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

www.taloushallintoliitto.fi

Yhteyshenkilö/-t

Mirka Marttunen

Mirka Marttunen

Viestintävastaava KLT- ja PHT-pätevyydet 040 848 3526
Jari Seppä

Jari Seppä

Lehdistön yhteyshenkilö Toimitusjohtaja 050 348 1064