Tiedote -

Taloushallintoliitto ja Huoltovarmuuskeskus kehittämään taloushallintoalan tietoturvaa, tietosuojaa ja kriisivalmiuksia

Huoltovarmuuskeskus ja Taloushallintoliitto kehittävät yhdessä koko taloushallintoalalle suunnatun tietoturva-, tietosuoja- ja kriisitilannevalmiuskoulutuksen. Koulutuskokonaisuuden lisäksi laaditaan taloushallintopalvelualan yrityksille räätälöity tietoturva-auditointimalli.

Taloushallinto eli palkanlaskenta, yritysten maksuliikenne ja laskujen käsittely ovat keskeinen osa yhteiskunnan huoltovarmuutta. Hyvin järjestetty tietoturva ja asianmukainen henkilötietojen käsittely ovat keskeisiä edellytyksiä tilitoimistojen kestävälle liiketoiminnalle.

”Nyt alkava yhteistyöhanke on osoitus siitä, että tilitoimistojen ja taloushallintopalvelujen merkitys yhteiskunnan toimivuudelle sekä arjessa että kriisien aikana on ymmärretty yhä selvemmin”, sanoo Taloushallintoliiton johtava asiantuntija Janne Fredman.

Hankkeen koulutuksissa huomioidaan erikseen talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijat, IT-asiantuntijat sekä alan yritysten johto. Hankkeessa luotava koulutuskokonaisuus koostuu verkkokoulutuksista ja työpajoista. Lisäksi projektissa kehitetään tilitoimistoille ja muille taloushallintopalveluyrityksille räätälöity tietoturva-auditointimalli, jonka avulla tilitoimistot voivat kehittää kustannustehokkaasti toimintansa turvallisuutta asiakkaan liikesalaisuuksien ja henkilötietojen varmistamiseksi.

Huoltovarmuuskeskuksen ja Taloushallintoliiton yhdessä laatima tietoturva- ja tietosuojakoulutus on maksuton taloushallintoalalle. Vuosina 2023–2025 toimiva hanke rahoitetaan Huoltovarmuuskeskuksen Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelmasta.

Koulutuskokonaisuuden valmistelu on aloitettu. Taloushallintoliitto käynnistää kilpailutuksen koulutuskokonaisuuden toteutuksesta vielä kevään aikana. Kilpailutuksella valittava toteuttaja suunnittelee ja toteuttaa koulutuskokonaisuuden projektin ohjausryhmän linjausten mukaisesti. Ensimmäisten koulutusten aikataulusta tiedotetaan liiton jäsenille mahdollisimman pian.

Löydät hankkeen tiedotteet ja tiedot tulevista koulutuksista jatkossa Taloushallintoliiton verkkosivuilta. Jatkossa löydät koulutukset myös osana taloushallintoliiton koulutustarjontaa koulutussivuiltamme.

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Taloushallintoliitossa

Toimitusjohtaja Jari Seppä, jari.seppa@taloushallintoliitto.fi, 050 348 1064

Johtava asiantuntija Janne Fredman, janne.fredman@taloushallintoliitto.fi, 050 597 0223

Huoltovarmuuskeskuksessa

Johtava varautumisasiantuntija Tehi Palletvuori, tehi.palletvuori@nesa.fi, 029 505 1032


Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maamme huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on yhteistyössä muiden viranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa varmistaa, että yhteiskunnalle kriittisimmät järjestelmät toimivat kaikissa tilanteissa. Digitaalinen turvallisuus 2030 on Huoltovarmuuskeskuksen laaja ohjelmakokonaisuus, jonka tarkoituksena on kehittää yhteiskunnan sietokykyä kyberhäiriöitä vastaan.

Taloushallintoliitto (TAL) on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen, talousosastojen ja taloushallintoalan yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta. Jäsenyritykset hoitavat 150 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Kategoriat

  • taloushallintoala
  • taloushallintoliitto
  • huoltovarmuus
  • tietoturva
  • tietosuoja

Taloushallintoliitto pähkinänkuoressa

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen yritysten ja yhteisöjen valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 600 auktorisoitua taloushallinnon yritystä ja palvelukeskusta. Jäsenyritykset hoitavat 150 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

www.taloushallintoliitto.fi

Yhteyshenkilöt

Janne Fredman

Taloushallinnon johtava asiantuntija Tilisanomat-lehden päätoimittaja 050 597 0223

Juha Kartano

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintä-​ ja markkinointijohtaja 050 360 9720