Ohita
PHOENIX-konsernin yritysvastuuraportti 2018/19 on ilmestynyt

Uutinen -

PHOENIX-konsernin yritysvastuuraportti 2018/19 on ilmestynyt

PHOENIX-konsernin yritysvastuuraportti tilikaudelta 2018/19 on ilmestynyt. Raportti sisältää koottua tietoa siitä, miten PHOENIX edistää yritysvastuuta työn eri osa-alueilla: arvon luominen, ympäristö, työntekijät ja yhteiskunta. Tamro raportoi yritysvastuusta osana PHOENIX-konsernia.

Englanninkielinen raportti on luettavissa:
https://www.phoenixgroup.eu/en/responsibility/sustainability-report/


Tietoa Tamrosta yritysvastuun kantajana:
https://www.tamro.fi/fi/Tamro/Sivut/Yritysvastuu_Tamrossa.aspx

Aiheet


Tamro Oyj

Tamro on Suomen johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija sekä palveluntarjoaja. Huolehdimme lääkkeet ja terveystuotteet laadukkaasti ja turvallisesti kuluttajien saataville kaikkialle Suomessa.

Tamro on yhdistäjä, joka nivoo terveystoimialan eri toimijat yhteen ja luo pohjan terveystoimialan yhteiselle kehitykselle. Kehitämme suomalaista terveydenhuoltoa ja suomalaisten hyvinvointia tarmolla ja sydämellä. Tamro Oyj kuuluu PHOENIX-konserniin, joka on Euroopan johtava terveystoimialan palveluiden tuottaja.

Lehdistön yhteyshenkilöt

Outi Puolakka

Outi Puolakka

Lehdistön yhteyshenkilö viestintäpäällikkö 040 589 8070
Hanne Bergholm

Hanne Bergholm

Lehdistön yhteyshenkilö markkinoinnin ja viestinnän päällikkö 040 837 0136