Ohita
TCS lanseerasi WisdomNext™-alustan, joka helpottaa generatiivisen tekoälyn käyttöönottoa yrityksissä

Uutinen -

TCS lanseerasi WisdomNext™-alustan, joka helpottaa generatiivisen tekoälyn käyttöönottoa yrityksissä

TCS AI WisdomNextTM -alusta tarjoaa ainutlaatuisen kyvyn vertailla eri pilvipalveluissa saatavilla olevia generatiivisen tekoälyn työkaluja ja malleja yhdessä käyttöliittymässä, minkä ansiosta asiakkaat voivat vauhdittaa tekoälyn laajamittaista käyttöönottoa.

Lisäksi alusta sisältää käyttövalmiita, sisäänrakennetuilla suojausmekanismeilla varustettuja yritysratkaisumalleja, jolloin suurten organisaatioiden on helpompaa ottaa generatiivista tekoälyä hyödyntävät ratkaisut käyttöön nopeasti.

HELSINKI, 10.6.2024: Globaali IT-palvelutalo Tata Consultancy Services (TCS) on tuonut markkinoille uraauurtavan TCS AI WisdomNextTM -alustan, joka yhdistää useita generatiivista tekoälyä (GenAI) hyödyntäviä palveluita yhteen käyttöliittymään. Alustan avulla organisaatiot voivat ottaa seuraavan sukupolven teknologioita nopeasti laajamittaiseen käyttöön pienemmillä kustannuksilla ja sääntelyn puitteissa. Alan johtava alusta on suunniteltu helpottamaan GenAI-mallien kehittämistä ja käyttöönottoa asiakkaiden näkökulmasta, ja sen ansiosta asiakkaat voivat testata reaaliaikaisesti niin toimittajien tarjoamia, organisaatioiden omia kuin avoimeen lähdekoodiin perustuvia suuria kielimalleja.

Yritykset voivat hyödyntää tekoälyä ja GenAI-työkaluja lukuisin eri tavoin omissa arvoketjuissaan. Ohjelmistoratkaisujen kehittäjillä ympäri maailman on kuitenkin vaikeuksia sopivien perusmallien valitsemisessa ja testaamisessa. Perusmallit kehittyvät jatkuvasti, ja kukin malli tarjoaa erilaisia kyvykkyyksiä niin käytön, kustannusten kuin tehokkuuden näkökulmasta. TCS:n äskettäin julkaistun AI for Business -tutkimuksen mukaan yritysjohtajat suhtautuvat yleisesti ottaen myönteisesti tekoälyn vaikutuksiin, mutta ovat epävarmempia tekoälyn mukanaan tuomien muutosten käytännön toteuttamisen suhteen. TCS AI WisdomNext auttaa yrityksiä valitsemaan oikeat tekoälymallit ja helpottaa uusien, GenAI-työkaluja hyödyntävien ratkaisujen suunnittelua. Lisäksi yritykset voivat sen avulla hyödyntää jo olemassa olevia komponentteja vauhdittaakseen ratkaisujen kehittämistä.

”TCS AI WisdomNext auttaa asiakkaitamme hyödyntämään generatiivista tekoälyä datan koko potentiaalin valjastamisessa liiketoiminnan käyttöön, innovoinnin ja tehokkuuden edistämisessä sekä kilpailuetujen hankkimisessa. Asiakkaat arvostavat sitä, että uusi alustamme helpottaa oikeiden valintojen tekemistä erilaisia ja nopeasti kehittyviä tekoälymalleja pursuavalla markkinalla ja mahdollistaa käytännöllisten ratkaisujen luomisen nopeasti. TCS ratkoo liiketoimintahaasteita ja auttaa asiakkaita määrittämään, mitä generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen tarkoittaa juuri heille. Asiakkaamme ovat erittäin innoissaan generatiivisen tekoälyn nopeasta käyttöönotosta ja sen vaikutuksista liiketoiminnan tuloksiin”, kertoo TCS:n AI.Cloud-liiketoimintayksiköstä vastaava johtaja Siva Ganesan.

Yritysten tekoälytyökalujen hallintaan tarkoitetun, integroidun TCS AI WisdomNext -alustan ensimmäisessä testivaiheessa TCS on jo hyödyntänyt työkalua arvonluonnissa ja prototyyppien kehittämisessä yhteistyössä monien suurimpien asiakkaidensa kanssa. Alusta sisältää muun muassa seuraavat ominaisuudet:

  • eri toimialoille valmiiksi määritetyt ratkaisumallit
  • älykkäät ”arviointibotit”, joiden avulla organisaatiot voivat vertailla saatavilla olevia GenAI-malleja ja niihin liittyviä teknologiapinovaihtoehtoja, mikä auttaa tekemään entistä parempaan tietoon perustuvia päätöksiä
  • skenaariot, jotka auttavat generatiivisen tekoälyn käyttökustannusten optimoimisessa
  • sisäärakennetuilla suojausmekanismeilla varustettu keskitetty hallinnointi, joka takaa paikallisen sääntelyn ja parhaiden käytäntöjen noudattamisen
  • saumaton siirrettävyys eri pilvialustojen ja GenAI-ekosysteemien välillä
  • mahdollisuus luoda pitkälle räätälöityjä kokemuksia, mikä mahdollistaa entistä korkeamman asiakastyytyväisyyden.

TCS AI WisdomNext on asiakkaiden saatavilla jo tänään. Lisätietoa alustasta on saatavilla TCS:n englanninkielisessä tiedotteessa, lanseeraustilaisuuden tallenteessa ja osoitteessa https://on.tcs.com/TCS-AI-WisdomNext.

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Roland Bägén

Roland Bägén

Lehdistön yhteyshenkilö Nordic Head of Marketing & Communication 0046703178024

Tata Consultancy Services (TCS)

TCS on globaali IT-palveluita, konsultointia ja liiketoimintaratkaisuja tarjoava yhtiö, joka on toiminut monien maailman suurimpien yritysten muutoskumppanina jo yli 56 vuoden ajan.

TCS on osa Tata-konsernia, joka on Intian suurin teollinen monialayritys. TCS työllistää yli 601 000 huippupätevää konsulttia 55 maassa ja sen liikevaihto oli 31.3.2024 päättyneellä tilikaudella 29 miljardia Yhdysvaltain dollaria. TCS on listattu BSE- ja National Stock Exchange -pörsseissä Intiassa. TCS:n proaktiivinen asennoituminen ilmastonmuutokseen ja palkittu työ yhteisöjen hyväksi eri puolilla maailmaa on tuonut yhtiölle aseman merkittävissä kestävän kehityksen mittareissa, kuten MSCI Global Sustainability Index ja FTSE4Good Emerging Index.

TCS Pohjoismaissa

TCS on toiminut Pohjoismaissa vuodesta 1991. Yrityksen suomalaisia, ruotsalaisia, norjalaisia ja tanskalaisia asiakkaita palvelee kaikkiaan 20 000 asiantuntijaa. Viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana TCS:n asiakkaat ovat joka vuosi valinneet yrityksen parhaaksi IT-konsultointipalvelujen toimittajaksi Pohjoismaissa. TCS on myös saanut huipputyönantajan Top Employer -tunnustuksen Suomessa neljä vuotta peräkkäin.

Lisätietoja osoitteessa www.tcs.com.

Tata Consultancy Services TCS

Itämerenkatu 5
00180 Helsinki
Finland

Vieraile muissa uutishuoneissa