Ohita
Globaali tekoälytutkimus: Pohjoismaiset yritysjohtajat uskovat, että tekoäly vaikuttaa liiketoimintaan enemmän kuin internet tai älypuhelin

Tiedote -

Globaali tekoälytutkimus: Pohjoismaiset yritysjohtajat uskovat, että tekoäly vaikuttaa liiketoimintaan enemmän kuin internet tai älypuhelin

TCS:n 24 maata ja 12 toimialaa kattava tekoälytutkimus kuvaa, millaisia vaikutuksia tekoälyllä on yritysten tulevaisuuteen.

  • Pohjoismaisista yritysjohtajista yli puolet uskoo, että tekoäly vaikuttaa liiketoimintaan tulevaisuudessa yhtä paljon tai enemmän kuin internet (52 % johtajista) tai älypuhelimet (55 %) aiemmin.
  • 31 prosenttia yritysjohtajista Pohjoismaissa sanoo haluavansa nähdä, miten muut yritykset ja toimialat hyödyntävät tekoälyä, ennen kuin he tekevät päätöksiä tekoälyn käyttöönotosta. 20 prosenttia taas on valmiita ottamaan riskejä ja kokeilemaan tekoälyä eri käyttötarkoituksissa sen hyötyjen maksimoimiseksi.
  • Vain 4 prosenttia yritysjohtajista Pohjoismaissa sanoo tekoälyn olevan tällä hetkellä heidän organisaationsa liiketoiminnan uudistamisessa keskeinen erottava tekijä.

HELSINKI, 22.5.2024: Globaali IT-palvelutalo Tata Consultancy Services (TCS) on julkaissut TCS AI for Business -tutkimusraportin, jonka mukaan 86 % yritysjohtajista on jo ottanut tekoälyn käyttöön kasvattaakseen yrityksensä olemassa olevia tulonlähteitä ja luodakseen uusia. Samaan aikaan 69 % yrityksistä keskittyy tekoälyn hyödyntämisessä enemmän innovaatioiden edistämiseen ja liikevaihdon kasvattamiseen kuin tuottavuuden parantamiseen ja kulujen optimointiin.

Tutkimusraportti esittelee kattavasti tekoälyn käyttöönottoa yrityksissä ja sen vaikutuksia yritysten liiketoimintaan. Raportti perustuu kyselyyn, johon vastasi lähes 1 300 toimitusjohtajaa ja muuta ylimmän johdon edustajaa 12 toimialalta ja 24 maasta, mukaan lukien Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska.

Raportti osoittaa, että Pohjoismaissa jopa 72 % johtajista (65 % globaalisti) ei usko tekoälyn olevan ratkaiseva tekijä yrityksensä kilpailukyvyn kannalta. Vaikka tekoälyn vaikutukset työvoimaan herättävät edelleen keskustelua, valtaosa tutkimukseen osallistuneista johtajista sanoo, että työntekijät ja ihmisten luovuus ovat myös jatkossa heidän yritykselleen tärkeä kilpailutekijä. Kyselyyn vastanneista pohjoismaisista yritysjohtajista 57 % (globaalisti 45 %) uskoo kuitenkin, että heidän työntekijöidensä on ryhdyttävä käyttämään generatiivista tekoälyä työtehtävissään seuraavien kolmen vuoden kuluessa.

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että tekoälyllä nähdään olevan merkittävä rooli yrityksissä. Useimmat yritysjohtajat uskovat, että tekoäly tulee laajentamaan ja parantamaan työntekijöiden taitoja, minkä ansiosta he voivat keskittyä enemmän arvoa tuottaviin, luovuutta ja strategista ajattelua vaativiin työtehtäviin.

Toisaalta vain 4 % johtajista kertoo yrityksensä käyttävän tekoälyä tavalla, joka on muuttanut liiketoimintaa, ja lähes neljäsosa (24 %) ei ole päässyt kokeiluvaihetta pidemmälle. Pohjoismaisten johtajien mukaan tekoälyn käyttöönoton suurimpia esteitä ovat yrityksen olemassa oleva IT-infrastruktuuri, nykyiset asiakassopimukset ja -suhteet sekä nykyiset IT-palveluntarjoajat.

”Vuonna 2023 yritykset kokeilivat tekoälyn tai generatiivisen tekoälyn hyödyntämistä enemmän kuin koskaan aiemmin. Nyt olemme siirtymässä aikakauteen, jolloin tekoäly on integroitu yritysten liiketoimintaan entistä laajemmin ja syvemmin. Yrityksissä ymmärretään kuitenkin, että tekoälyratkaisujen kehittäminen ei ole helppoa ja että tekoälyä edistyksellisesti hyödyntävän liiketoiminnan rakentaminen vaatii aikaa. Tutkimuksemme vahvistaa tämän ajatuksen ja osoittaa, että yritykset eivät koe olevansa valmiita hyödyntämään tekoälyä laajamittaisesti ja hallitsemaan sen tuomia perustavanlaatuisia muutoksia työntekijöiden rooleihin ja työskentelytapoihin”, sanoo TCS:n teknologiajohtaja Harrick Vin.

Tutkimuksen muita keskeisiä löydöksiä:

  • Eurooppalaisista yritysjohtajista pohjoismaalaiset suhtautuvat kaikkein myönteisimmin tekoälyn mahdollisiin liiketoimintavaikutuksiin (Pohjoismaat: 58 %, Manner-Eurooppa: 53 %, Iso-Britannia ja Irlanti: 50 %).
  • Yli puolet yrityksistä (57 % Pohjoismaissa, 59 % globaalisti) käyttää jo tekoälyä tai on ottamassa sen käyttöön. Samalla 72 % yrityksistä Pohjoismaissa (55 % globaalisti) tekee tai aikoo tehdä muutoksia strategiaan, liiketoimintamalliin tai tarjoomaan hyötyäkseen tekoälystä.
  • 35 % yritysjohtajista Pohjoismaissa ja jopa 51 % globaalisti haluaisi kehittää yrityksilleen omia suuria (LLM) tai pieniä kielimalleja (SLM).

40 % kaikista johtajista sanoo, että heidän yrityksissään on tehtävä vielä runsaasti muutoksia, ennen kuin ne voivat hyödyntää tekoälyä täysimääräisesti. Tutkimus korostaa yritysten tarvetta omaksua aiempaa strategisempi lähestymistapa tekoälyn käyttöön ja kehittää sopivat suorituskykymittarit teknologian liiketoimintavaikutuksen mittaamiseksi. Yritysjohtajat myös painottavat, että tekoälyn sääntelyssä tarvitaan standardeja. 37 % pohjoismaisista johtajista (40 % globaalisti) kannattaa maailmanlaajuisia tekoälystandardeja ja 43 % (41 % globaalisti) maailmanlaajuisia tekoälystandardeja yhdistettynä paikalliseen sääntelyyn. Vain 2 % johtajista ei nähnyt tarvetta tekoälyn sääntelylle.

Englanninkielinen raportti on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa on.tcs.com/2024-global-AI-study.

Aiheet

Kategoriat


Tata Consultancy Services Ltd (TCS)

TCS on globaali IT-palveluita, konsultointia ja liiketoimintaratkaisuja tarjoava yhtiö, joka on toiminut monien maailman suurimpien yritysten muutoskumppanina jo yli 56 vuoden ajan.

TCS on osa Tata-konsernia, joka on Intian suurin teollinen monialayritys. TCS työllistää noin 601 000 huippupätevää konsulttia 55 maassa ja sen liikevaihto oli 31.3.2024 päättyneellä tilikaudella 29 miljardia Yhdysvaltain dollaria. TCS on listattu BSE- ja National Stock Exchange -pörsseissä Intiassa. TCS:n proaktiivinen asennoituminen ilmastonmuutokseen ja palkittu työ yhteisöjen hyväksi eri puolilla maailmaa on tuonut yhtiölle aseman merkittävissä kestävän kehityksen mittareissa, kuten MSCI Global Sustainability Index ja FTSE4Good Emerging Index.

TCS Pohjoismaissa

TCS on toiminut Pohjoismaissa vuodesta 1991. Yrityksen suomalaisia, ruotsalaisia, norjalaisia ja tanskalaisia asiakkaita palvelee kaikkiaan 20 000 asiantuntijaa. Viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana TCS:n asiakkaat ovat joka vuosi valinneet yrityksen parhaaksi IT-konsultointipalvelujen toimittajaksi Pohjoismaissa. TCS on myös saanut huipputyönantajan Top Employer -tunnustuksen Suomessa neljä vuotta peräkkäin.

Lisätietoja osoitteessa www.tcs.com.

Yhteyshenkilöt

Roland Bägén

Roland Bägén

Lehdistön yhteyshenkilö Nordic Head of Marketing & Communication 0046703178024

Tata Consultancy Services (TCS)

TCS on globaali IT-palveluita, konsultointia ja liiketoimintaratkaisuja tarjoava yhtiö, joka on toiminut monien maailman suurimpien yritysten muutoskumppanina jo yli 56 vuoden ajan.

TCS on osa Tata-konsernia, joka on Intian suurin teollinen monialayritys. TCS työllistää yli 601 000 huippupätevää konsulttia 55 maassa ja sen liikevaihto oli 31.3.2024 päättyneellä tilikaudella 29 miljardia Yhdysvaltain dollaria. TCS on listattu BSE- ja National Stock Exchange -pörsseissä Intiassa. TCS:n proaktiivinen asennoituminen ilmastonmuutokseen ja palkittu työ yhteisöjen hyväksi eri puolilla maailmaa on tuonut yhtiölle aseman merkittävissä kestävän kehityksen mittareissa, kuten MSCI Global Sustainability Index ja FTSE4Good Emerging Index.

TCS Pohjoismaissa

TCS on toiminut Pohjoismaissa vuodesta 1991. Yrityksen suomalaisia, ruotsalaisia, norjalaisia ja tanskalaisia asiakkaita palvelee kaikkiaan 20 000 asiantuntijaa. Viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana TCS:n asiakkaat ovat joka vuosi valinneet yrityksen parhaaksi IT-konsultointipalvelujen toimittajaksi Pohjoismaissa. TCS on myös saanut huipputyönantajan Top Employer -tunnustuksen Suomessa neljä vuotta peräkkäin.

Lisätietoja osoitteessa www.tcs.com.

Tata Consultancy Services TCS

Itämerenkatu 5
00180 Helsinki
Finland

Vieraile muissa uutishuoneissa