Ohita
Tornionlaakson neuvoston Nuorisokäräjien manifesti 2023

Tiedote -

Tornionlaakson neuvoston Nuorisokäräjien manifesti 2023

Tornionlaakson neuvoston nuorisokäräjät kokoontuivat Muoniossa 19.-21.5.2023. Tapahtuman yhteydessä järjestettiin nuorten Tulevaisuusfoorumi, jossa nuoret pääsivät miettimään, keskustelemaan ja päättämään, mitä viestiä he haluavat tuoda ulkomaailmalle omista asuinalueistaan ja koko Tornionlaakson tilanteesta.

Seuraaviin asioihin haluamme päättäjien, virkamiesten, ja tornionlaaksolaisten asukkaiden kiinnittävän enemmän huomiota. Alla olevat asiat linkittyvät toisiinsa, joten näitä kohtia tarkasteltaessa olisi ymmärrettävä suurempi yhteiskunnallinen näkökulma.

Nuorien mielenterveyspalvelut nousivat käräjien ykkösaiheeksi

1. Nuorten mielenterveyspalvelut on nostettava tapetille, ja niitä on parannettava. Koemme suuria puutteita nuorten mielenterveyspalveluissa, esimerkiksi mielenterveyspotilaiksi menevät nuoret laitetaan vanhempien potilaiden sekaan, koska nuorisopsykiatriset laitokset ovat täynnä. Yleisesti ottaen pitäisi nuorten pahoinvointiin kiinnittää entistäkin enemmän huomiota ja ratkaisuja olisi löydettävä aikaisessa vaiheessa, jotta ongelmat eivät kasaantuisi ja hyvinvointi kasvaisi.

2. Haluamme satsauksia koulujen viihtyvyyteen. Ne tulisi toteuttaa niin, että meitä nuoria kuunnellaan alkusuunnittelusta lopputoteutukseen asti. Toivomme ratkaisuja homekoulujen ongelmiin. Nuoret viettävät yhtä paljon aikaa koulussa kuin palkkatöissä olevat toimistotyöntekijät. Mikäli aikuisten työtiloissa on homeongelma, niin työsuojelu, ym. tahot sulkevat tilat ja vaativat parempia työskentelytiloja. Sama peli pitäisi toimia myös nuorten opiskelijoiden kohdalla. Koulujen opettajat ovat usein kyvyttömiä pitämään yllä rauhallista opiskeluilmapiiriä eivätkä he puutu koulukiusaamiseen. Ikävien asioiden ohittaminen on yleistä, eikä ristiriitatilanteisiin puututa ja kiusaamiseen pyritä löytämään ratkaisuja.

3. Nuorison kulttuuriharrastuksiin täytyy panostaa lisää. Niihin halutaan päteviä ohjaajia ja enemmän toimitiloja, kuten esim. bändien treenitiloja.

4. Erilaisten kulttuuriharrastajien kieroon katsominen ja huomioimatta jättäminen aiheuttaa luovien ihmisten poismuuttoa Tornionlaaksosta etelän kasvukeskuksiin. Koemme, että ennakkoluuloiset asenteet erilaisuutta ja monimuotoisuutta kohtaan on suuri este alueen kehitykselle. Isommilla paikkakunnilla outo saa olla outo ilman ennakkoluuloja ja vainoja. Tornionlaaksossa kytevät asenteet johtavat muuttotappioon, ja meillä kaikilla on tässä asiassa peiliin katsomisen paikka, jos haluamme pitää Tornionlaakson asutettuna tulevaisuudessakin.

5. Pienten kylien harrastusmahdollisuudet ovat hyvin perinteiset jääkiekko, jalkapallo, ja muut joukkuepelit. Kaikkea erikoisempaa harrastustoimintaa ei oteta samalla vakavuudella kuin edellä mainittuja valtalajeja. Toivoimme että pienempien kylien ja kaupunkien nuorisotoimintaa ja yhteistyötä kehitettäisiin niin, että meillä olisi tarjolla laajemmat mahdollisuudet osallistua monipuolisempaan toimintaan.

Lopuksi kaikkein suurin toiveemme on, että Suomen, Ruotsin ja Norjan Tornionlaakson kunnat jatkaisivat meille nuorille suunnattujen yhteisten rajat ylittävien tapahtumien ja muun toiminnan kehittämistä.

Nuorisokäräjät Muoniossa 19–21.5 2023

Kategoriat


Lisätietoja:

Johanna Collen, kulttuurikoordinaattori

Tornionlaakson neuvosto

+46 72 201 44 66

johanna.collen@tornedalen.org

Tornionlaakson neuvosto - Kohti Euroopan yhtenäisintä raja-aluetta

Parannamme toimintaedellytyksiä rajat ylittävään työssäkäyntiin - yritystoimintaan - kulttuuriin ja infrastruktuuriin

Tornionlaakson neuvosto

Storgatan 85
953 31 Haparanda
Ruotsi

Vieraile muissa uutishuoneissa