Press release -

Suunnittelutoimisto Wörks käynnistää yli 2 miljoonan euron kehityshankkeen yritysten ja organisaatioiden strategioiden suunnittelu- ja jalkautusprosessien mullistamiseksi

Suunnittelutoimisto Wörks aloittaa mittavan tutkimus- ja kehityshankkeen, jonka tavoitteena on luoda uusi, skaalattava palvelukokonaisuus suuryritysten kestävän kehityksen strategioiden suunnittelu- ja jalkautusprosessien mullistamiseksi. Merkittävä investointi luo Suomeen uutta huippuluokan osaamista, jota voidaan tulevaisuudessa viedä myös maailmalle.

”Vilpitön tavoitteemme on edistää kestävää kehitystä auttamalla yrityksiä ja organisaatioita luomaan kunnianhimoisempia ja vaikuttavampia strategioita, jotka myös implementoidaan onnistuneemmin. Tänä päivänä jopa puolet strategiaprosesseista epäonnistuu, ja haluamme osaltamme tehdä tähän muutoksen”, kertoo Wörksin toimitusjohtaja Jussi Piri.

”Seuraavien vuosikymmenten aikana meidän on yhdessä ja erikseen ratkaistava suuria globaaleja haasteita ja myös yritysten on otettava kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin. Tämä edellyttää myös yrityksiltä kokonaisvaltaista ajattelun ja toimintatapojen uudelleensuunnittelua. Tässä hankkeessa luomme pohjaa ja osaamista tätä työtä varten”, lisää Jussi Piri.

Wörksin tavoitteena on kehittää skaalattava alusta keskisuurten ja suurten yritysten kestävän kehityksen strategiatyöhön, sen dataohjattuun taustoittamiseen, radikaalin vision ja strategiaprosessin muotoilemiseen sekä strategian viestintään niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Hankkeessa hyödynnetään uutta teknologiaa mm. strategiatyöhön liittyvässä oppimisessa. Hankkeessa syntyvä tutkimustieto tulee julkiseksi ja muiden organisaatioiden käyttöön.

Tavoitteena uusi alusta ja uudenlaista osaamista strategiatyöhön

Wörksin tavoitteena on, että uuden, skaalautuvan alustan avulla tuodaan uudenlaista osaamista asiakkaiden strategiatyöhön, ja saavutetaan jalansija kansainvälisillä markkinoilla.

”Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat megatrendejä, jotka haastavat yrityksiä uudistumaan ja luomaan nykyistä merkittävästi vastuullisempia koko yrityksen kattavia strategioita. Monet suuryritykset ovat kertoneet vastuullisuustavoitteistaan ja sitoumuksistaan 2030- ja 2040-luvuille, mutta harvoilla on vielä ymmärrystä siitä, kuinka nämä tavoitteet konkreettisesti saavutetaan”, kertoo Jussi Piri.

Tutkimushanketta on edeltänyt yli vuoden kestänyt systemaattinen selvitystyö, jossa mahdollisuus mullistaa konventiot on löydetty. Tehdyn taustatyön mukaan 50–70 % strategiaprosesseista epäonnistuu.

Nyt tutkimushanke on vaiheessa, jossa Suomesta ja Keski-Euroopasta etsitään tutkimuskohteiksi asiakasyrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita prosessiensa kunnianhimoisesta kehittämisestä ja kestävän kilpailukyvyn saavuttamisesta.

”Haemme tutkimushankkeeseen mukaan yrityksiä, jotka ovat aidosti valmiita miettimään, mitä on kestävä liiketoiminta 2030-luvulla. Haluamme mukaan yrityksiä ja organisaatioita, jotka ovat valmiita radikaaliin ajatteluun ja miettimään, millä konkreettisilla teoilla tänä päivänä asetetut vastuullisuustavoitteet saavutetaan”, haastaa Jussi Piri.

Tutkimushankkeeseen otetaan mukaan vain rajallinen määrä suomalaisia yrityksiä. Hankkeesta kiinnostuneita yrityksiä ja organisaatioita pyydetään olemaan yhteydessä Wörksiin.

Haastavasta koronavuodesta huolimatta Wörksin liiketoiminta on kuluvalla tilikaudella kasvanut 26,9 prosenttia. Kasvun takana on panostus sekä henkilöstön hyvinvointiin että asiakastyytyväisyyteen ja organisaation kyky reagoida asiakkaan muuttuviin tarpeisiin. Wörks on ensimmäinen suomalainen mainostoimisto ja yksi ensimmäisistä koko maailmassa, joka hyödyntää lean-menetelmiä luovalla alalla.

Wörksin lisäksi hanketta on rahoittamassa Business Finland. Kaksivuotinen tutkimushanke on osa Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen koordinoimaa yhteistutkimushanke CREDUa (”Creating novel technologies of scalable and empowering learning”), joka koostuu yliopistotasoisesta tutkimuksesta ja yhteisestä palveluliiketoiminnan kehityksestä valikoitujen edelläkävijäyritysten kanssa.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Jussi Piri CEO

jussi.piri@woerks.fi

040 592 4933

Tutkimuksesta kiinnostuneet yritykset ja organisaatiot löytävät lisätietoja ja voivat ottaa yhteyttä osoitteen https://researchlaboratory.woerks.fi/ kautta.

Topics

  • Business enterprise

Categories

  • investointi
  • markkinointi
  • startup
  • yritysstrategia
  • wörks
  • sustainability
  • kestäväkehitys


Wörks on markkinoinnin suunnitteluun, brändäykseen sekä myynti- ja palvelumuotoiluun erikoistunut yritys. Wörks on alansa edelläkävijänä hyödyntänyt lean-toimintamallia asiakastyössään jo v. 2011 lähtien. Vahvassa kasvussa olevassa yrityksessä työskentelee 29 henkeä liikevaihdon ollessa tilikaudella 08/18–07/19 noin 3,2 miljoonaa euroa. Wörks valittiin Vuoden Toimistoksi* vuonna 2019 ja vuonna 2020 toimisto saavutti tutkimuksessa kakkossijan. Wörksin asiakkaita ovat mm. Kesko, DNA, Pirkka, Aalto EE, Sanomalehtien liitto, Amos Rex ja Jenkki. Wörksin toimisto sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa, Aleksanterinkatu 15 A:ssa. www.woerks.fi

*Vuoden toimisto/Årets Byrå -tutkimus 2019/2020

Wörks is the leading creative consulting agency in Finland. Established in 2011 and renowned for its lean culture and innovative working methods, Wörks has been ranked #1 in strategy and branding by the Agency of the year Research* two years in the row. Agency’s level of recommendation in 2020 is 9,5/10. Growing rapidly, Wörks now employs 29 people with a turnover of 3,2 M€ between 08/18–07/19. Wörks’ clients include the largest B2C and B2B companies in Finland, including K-Group, DNA, Pirkka, Aalto EE, Sanomalehtien liitto ja Amos Rex. Wörks’ office is located in the center of Helsinki at Aleksanterinkatu 15 A. www.woerks.fi

*Agency of the Year survey 2019 and 2020 by Norstat and Regi

Contacts

Jussi Piri

Press contact CEO, Partner +358405924933