Press release -

Kvartalsrapport, januari-mars 2006

Under första kvartalet fortsatte den positiva trenden från det fjärde kvartalet 2005 och orderingång och omsättning ökade betydligt med 17% respektive 16% jämfört med samma period förra året. Omsättningen ökade med 37% i Amerika och orderingången ökade med 44% i Europa. Totalt var orderingången för den löpande verksamheten 370 Mkr, den högsta kvartalsnoteringen hittills. I tillägg till detta togs en order på ca 550 Mkr avseende utrustning till en anläggning för papperskonvertering i USA med leverans under 2007. - Omsättningen uppgick till 288 Mkr (247). - Rörelseresultatet före avskrivningar av goodwill (EBITA) uppgick till 25 Mkr (21). EBITA marginalen uppgick till 9% (9%). - Rörelsekapitalet uppgick till 70 Mkr (104). FlexLink är en ledande global leverantör av automationslösningar till monterings- och tillverkningsindustrin. FlexLink, med huvudkontor i Göteborg, har 560 anställda i 23 internationella bolag och representation i 60 länder. 2005 var omsättningen 1 154 Mkr. Göteborg den 24 april 2006 FlexLink Group För vidare information, v.g. kontakta: Mattias Perjos CEO 031-337 1626 0705-60 1626 mattias.perjos@flexlink.com Mats Nilsson Informationschef 031-337 1220 0703-77 1220 mats.nilsson@flexlink.com FlexLink AB, 415 50 Göteborg. Tel 031-337 3100, Fax 031-337 2233. www.flexlink.com

Topics

  • Economy, Finance

Contacts

Stefan von Westberg

Press contact Head of Marketing Marketing +49 69 83832 137

Christoph Penter

Press contact Marketing Communications Leader PR & Kommunikation +49 (0) 170 812 8460 flexlink.com