Press release -

​Greencarrier säkerställer att Ostindiefararen seglar vidare

Greencarrier AB har förvärvat samtliga aktier i Svenska Ostindiska Companiet AB - SOIC AB - av Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg. Greencarrier AB tar i och med det över ägandet och ansvaret för skeppet Götheborg.

Syftet med förvärvet är tvåfaldigt, dels säkerställa ytterligare seglatser till bland annat Asien och Kina, dels skapa ytterligare möjligheter för handelsverksamhet med Asien.

”Skeppet passar väl in i Greencarriergruppen och de värderingar vi representerar. Vi ser skeppet som en utmärkt plattform att marknadsföra svenskt näringsliv och kultur från, vilket är något vi som bolag vill bidra till, men även möjliggöra ökat fokus på viktiga hållbarhetsfrågor som FNs Hållbarhetsmål #14, Hav och Marina Resurser, säger Stefan Björk, ägare och ordförande i Greencarrier.

Förvärvet kommer även möjliggöra en bredning av Greencarriers verksamhet. Greencarrier är idag ett logistikbolag med global inriktning och med en stark representation i Kina.

”Med förvärvet breddar vi vår portfölj till att också inkludera handelsverksamhet med Asien. Varumärket SOIC ger oss en naturlig och bra grund att bygga handel kring” säger Johan Jemdahl, VD Greencarrier AB.

”Ostindiefararen Götheborg gör sig som bäst när hon seglar och det är i enlighet med stiftelsens ändamål. Kostnaderna för att göra detta är för höga för att Stiftelsen och verksamheten ska klara det. Vi har under lång tid letat efter en lösning och känner stort förtroende och tacksamhet för Greencarrier som nu tar sig an detta stora äventyr. Med den här överenskommelsen kan nu skeppet fortsätta fylla en viktig funktion och vara med och marknadsföra Göteborg, Västsverige och Sverige utomlands.” säger Claes G Berglund, ordförande i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg.

Ambitionerna är framgent att kunna genomföra mindre seglatser under 2021, givet att förutsättningarna tillåter, samt att under 2022 genomföra seglats till Asien och Kina. Avfärden är planerad till april och kommer att gå via ett antal stopp i Medelhavet, Suez-kanalen, Indien samt ytterligare flera hamnstopp. Nytt för denna resa är att skeppet kommer kunna ta ett begränsat antal passagerare som vill deltaga på denna unika seglats.

Förhandlingar med de olika hamnarna samt intresserade partners har nu högsta prioritet och rekryteringen av besättning kommer att påbörjas under året. Ankomst till Kina är planerad till oktober 2022.

Greencarrier har sedan bolaget tog över ansvaret för skeppet hösten 2019 investerat betydande belopp i att säkra skeppets sjö- och seglingsduglighet. Ostindiefararen Götheborg befinner sig nu i ett mycket gott skick och är redo att segla.

SOIC Ship Management AB, vilket Greencarrier AB förvärvade 2019 och som ansvarar för driften av skeppet och genomförandet av seglatsen till Asien, har vidare skrivit partneravtal med Stena AB, Business Region Göteborg, Göteborgs Hamn och Göteborg & Co. De fyra bolagen har därmed säkrat möjligheten att utnyttja skeppet i sin marknadsföring. Huvudpartner är Greencarrier AB.

SOIC ABs nya styrelse har följande ledamöter: Stefan Björk (ordförande), Johan Jemdahl, Lars G Malmer och Josefine Widegren.


För mer information, vänligen kontakta:


Stefan Björk

Ordförande & Ägare, Greencarrier
+46 (0) 708 85 00 29
stefan.bjork@greencarrier.com

Peter Alexandersson 
VD, SOIC Ship Management AB
+46 70 393 07 60
peter.alexandersson@soic.se

Om Greencarrier
Greencarrier är ett av Nordens största privatägda logistikföretag. Vi finns i 11 länder världen över och erbjuder globala logistiklösningar med alla transportslag, med fokus på kunskap, innovation och hållbara lösningar. Vi arbetar med hållbarhet inom de fyra områdena miljö, anställda, företag och samhälle. Vi gillar utmaningar, och vår inställning är: Yes, it's possible! www.greencarrier.com

Om SOIC
År 1731 bildades Svenska Ostindiska Companiet (SOIC) i Göteborg, ett av Sveriges mest framgångsrika varumärken någonsin. Företaget bedrev handel med Kina fram till år 1813. År 1993 återuppstod SOIC på nytt i syfte att återuppliva, förvalta, bruka och vidareutveckla svensk skeppsbyggnadskonst och sjömanskap. En replika av Ostindiefararen Götheborg byggdes på Terra Nova varvet i Göteborg under en 10 års period. Skeppet seglade till Kina 2005-2007. SOIC ska nu återigen börja bedriva handel med Asien. 
www.soic.se

Related links

Topics

  • Culture

Greencarrier is one of the Nordic countries largest privately owned logistics companies. We are located in 11 countries worldwide and offer global logistics solutions with all modes of transport, focusing on knowledge, innovation and sustainable solutions. We work with sustainability in the four areas environment, employees, business and society. We like challenges, and our attitude is: Yes, it's possible!

Contacts

Cecilia Jonebäck

Press contact Global Communication Manager +46 (0) 31 85 55 01