Skip to content
Karol Warzecha, Senior Investment Manager
Karol Warzecha, Senior Investment Manager

Press release -

Karol Warzecha dołącza do Greenman Poland jako Senior Investment Manager

Greenman Poland, asset manager i deweloper w sektorze nieruchomości handlowych, znany wcześniej jako Newbridge Poland, ma przyjemność poinformować o powołaniu Karola Warzechy na stanowisko Senior Investment Manager.

Na stanowisku tym Karol Warzecha będzie udzielał wsparcia i doradzał 16-osobowemu zespołowi Greenman Poland w zakresie rozszerzania portfela inwestycyjnego poprzez akwizycje już istniejących rentownych wolnostojących dyskontów i supermarketów, parków handlowych oraz centrów handlowych typu convenience, a także selektywnego pozyskiwania działek pod inwestycje o takim przeznaczeniu.

Wraz z objęciem nowej funkcji Karol Warzecha wesprze zespół pod kątem identyfikacji i oceny możliwości inwestycyjnych w całej Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, rozwoju strategii inwestycyjnych, prowadzenia badań rynkowych oraz będzie doradzał przy negocjowaniu transakcji, zapewniając by Greenman Poland mógł odpowiednio wykorzystywać pojawiające się możliwości inwestycyjne.

Dzięki ponad 13-letniemu doświadczeniu w sektorze inwestycji w nieruchomości Karol Warzecha wnosi do zespołu Greenman Poland w Warszawie bogatą wiedzę i specjalistyczne kompetencje. Będzie raportował do Barbary Wojdełko, CEO Greenman Poland.

Przed objęciem stanowiska Senior Investment Manager w Greenman Poland, Karol Warzecha pełnił różne funkcje, odpowiadając za transakcje nieruchomościowe i działalność deweloperską. Jest absolwentem dwóch kierunków magisterskich – finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej oraz geografii ekonomicznej na Uniwersytecie Warszawskim.

– Bardzo cieszymy się, że Karol Warzecha dołącza do Greenman Poland. Jego rozległe kompetencje w sektorze inwestycji w nieruchomości oraz dotychczasowe doświadczenie w doborze i przeprowadzaniu udanych transakcji będą stanowić cenny atut naszego zespołu. Karol Warzecha z pewnością odegra kluczową rolę w rozszerzaniu portfela inwestycyjnego i realizacji naszej strategii rozwoju w Polsce – komentuje Barbara Wojdełko.

– Niezwykle cieszę się, że będę mógł wspierać Greenman Poland i wraz z zespołem zajmować się identyfikacją i oceną nowych możliwości inwestycyjnych w całej Polsce – dodaje Karol Warzecha. – Jestem przekonany, że Greenman Poland jest dobrze przygotowany do wykorzystania potencjału wzrostu na polskim rynku nieruchomości i z entuzjazmem rozpoczynam wnoszenie wkładu w kolejny etap rozwoju Greenman Poland.

Related links

Topics

Categories


O Greenman Poland

Greenman Poland, asset manager i deweloper w segmencie convenience z siedzibą w Warszawie, koncentruje się na nabywaniu, zarządzaniu oraz rozwoju parków handlowych i centrów handlowych bazujących na ofercie spożywczej. Greenman Poland zarządza aktywami o wartości 150 mln euro, na które składają się parki handlowe i centra handlowe o łącznej powierzchni 87 tys. m kw. Najemcami tych obiektów są wiodące europejskie sieci handlowe, takie jak Carrefour, Rossmann, JYSK, Pepco czy Spar.

O Greenman Group

Greenman Poland jest częścią Greenman Group, grupy spółek zależnych, obejmującej podmioty podlegające regulacjom Centralnego Banku Irlandii (CBI), CSSF i inne kontrolowane przez jeden podmiot – Greenman Holdings Limited. Grupa powstała w 2020 roku, jej główna siedziba znajduje się w irlandzkim Dublinie, a spółki zależne zatrudniają ok. 130 osób pracujących w 6 krajach i prowadzących działalność w 5 odrębnych obszarach biznesowych: usługi finansowe, nieruchomości, żywność i rolnictwo, media oraz zintegrowane sieci. Greenman Investments jest wiodącym na rynku, sektorowym funduszem inwestycyjnym Grupy, zarządzającym funduszem inwestycyjnym nieruchomości spożywczych. Fundusze Greenman Investment inwestują wyłącznie w parki handlowe i magazyny handlowe oparte na ofercie spożywczej.

Contacts

Lilly Gerlach

Lilly Gerlach

Press contact PR & Media Relations Manager

About Greenman Group

The Greenman Group is a collection of subsidiary corporations including entities regulated by the Central Bank of Ireland (“CBI”), the CSSF and others under the control of one single entity – Greenman Holdings Limited (the “Group”). The group was formed in 2020, is headquartered in Dublin, Ireland and its subsidiaries employ c. 150 people operating in 6 countries undertaking activities across 5 distinct business divisions: financial services; real estate; food & agriculture; utilities; and integrated networks. Greenman Investments is the Group’s market-leading, sector specific, grocery real estate investment fund manager. Greenman Investment’s funds invest exclusively in food-anchored retail parks and retail warehouses.

The Greenman Group
Mount Street Crescent
D02 YF20 Dublin
Ireland