Press release -

DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2008

Tredje kvartalet (juli-september 2008)
·Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 13,8 (0,0) Mkr
·Resultatet efter skatt för det tredje kvartalet uppgick till -1,8 (-1,4) Mkr
·Resultatet per aktie för det tredje kvartalet uppgick till -0,07 (-0,08) kr

Proforma tredje kvartalet (juli- september 2008)
·Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 13,8 (11,1) Mkr
·Resultatet efter skatt för det tredje kvartalet uppgick till -1,8 (-1,0) Mkr

Första nio månaderna (januari- september 2008)
·Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 41,3 (0,0) Mkr
·Resultatet efter skatt för de första nio månaderna uppgick till -3,3 (-5,1) Mkr
·Resultatet per aktie för de första nio månaderna uppgick till -0,13 (-0,29)

Proforma första nio månaderna (januari- september 2008)
·Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 41,3 (36,6) Mkr
·Resultatet efter skatt för de första nio månaderna uppgick till -3,3 (-4,0) Mkr


Väsentliga händelser under perioden
·Nettoomsättning för jämförbara enheter ökade under perioden med 24% och för de första nio månaderna med 13% i förhållande till motsvarande period föregående år
·Samarbete inlett och första tester genomförda med kanadensiska teknologibolaget Kobold Services inom området övervakning av hydraulisk bergspräckning
·Dotterbolaget Malå Geoscience har erhållit testorder från världsledande gruvföretag
·Rörelseresultatet för perioden har påverkats negativt av engångsnedskrivning av trögrörligt lager i Malå Geoscience på sammanlagt 2,8 Mkr
·Ytterligare finansiering har skett genom banklån på 5 Mkr till moderbolaget i koncernen
·Niclas Ingemarsson utsedd till ny VD i Malå Geoscience
·Förlikning har ingåtts med säljarna av Malå Geoscience kring ersättning baserat på rörelseresultat 2007

Väsentliga händelser efter periodens utgång
·Samarbete inlett med Atlas Copco Secoroc rörande tester och gemensam utveckling av Guidelines teknik inom seismik
·Dotterbolaget Malå Geoscience har erhållit ett flertal nya order på ProEx-systemet från Kina och övriga Asien
·Orderingången under första hälften av fjärde kvartaltet 2008 har avmattats

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm,24november 2008

Jan Hjorth
Klas Carlin
Bengt Ljung
Olle Grinder
Jim Cotton
Torsten Börjemalm, Styrelsens ordförande
Peter Hjorth, Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Guideline, tel. 0733-25 75 03,
e-post: peter.hjorth@guidelinetechnology.com
www.guidelinetechnology.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Guideline Delårsrapport Q3 2008.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Guideline Oil Drilling Technology

Om Guideline Oil Drilling Technology
Guideline Oil Drilling Technology är verksamt inom geoteknologi med två affärsområden. Affärsområdet Guideline har utvecklat en unik patentskyddad metod för positionsbestämning av borrspetsen under pågående borrning efter olja och andra fyndigheter. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity.

Subjects

  • Industry, manufacturing

In 2012 Guideline consolidated its two subsidiaries ABEM and MALÅ, two companies with high technical expertise, innovative solutions and world-leading global brands. Guideline also owns 50.1% of the joint venture company SPC Technology AB, which is active in the field of drilling optimization.

Together we deliver total solutions in the technological fields of ground radar, geo-electrical and electromagnetic measurement systems, and near-surface seismology. The Guideline Geo AB share (GGEO) is listed on NGM Equity.

Contacts

Jonas Moberg

Press contact CEO Guideline Geo CEO, ABEM Instrument, CEO, MALÅ Geoscience