Press release -

GUIDELINE: GUIDELINES DOTTERBOLAG MALÅ GEOSCIENCE SÄLJER FÖRSTA MIRA SYSTEMET TILL ASIEN

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49100

 

(NGM:GODT)

Guideline Oil Drilling Technology AB (publ)s dotterbolag, MALÅ Geoscience, har erhållit en första order på ett MIRA system från Asien. Ordervärdet uppgår till ca 1,3 MSEK och köparen har indikerat intresse för ytterligare system. Intresset för MIRA systemen är fortsatt växande i flera regionala marknader och ytterligare affärer i denna storleksordning är sannolika under året.

MIRA systemet (MALÅ Imaging Radar Array) lanserades kring årsskiftet och är MALÅ's unika 3D radar system och det enda instrument på marknaden som uppfyller definitionen för ett fullt utbyggt Array system. De grundläggande principerna bakom MIRA är de samma som för traditionell markradar men insamlingstekniken med många mycket tätt samlade sändare och mottagare är unik. Den stora mängden insamlad data samt den avancerade behandlingsprocessen möjliggör att systemet kan återge betydligt mer information som dessutom är lättare att tolka. MIRA systemet samlar in upp till 40 gånger mer data än ett traditionellt markradarsystem inom samma tidsperiod vilket gör MIRA till en mycket kostnadseffektiv lösning, särskilt för undersökningar av stora ytor och landarealer.

- MIRA har unika egenskaper och intresset sedan lanseringen har varit mycket större än förväntat. Efter de första försäljningarna av systemet i Europa i början av året har vi nu fått vår första order från Asien. I dagsläget upplever vi ett växande intresse från i stort sett samtliga geografiska marknader och vår bedömning är att försäljningen av MIRA system kommer att växa kraftigt, säger Jesper Emilsson, Försäljningschef på MALÅ Geoscience.

- Potentialen för MIRA systemet var ett viktigt skäl till vårt starka intresse att förvärva MALÅ Geoscience. Efter det att tvisten med amerikanska Witten Technologies lösts under våren öppnar sig nu stora möjligheter för snabbt växande försäljning av systemet globalt, säger Peter Hjorth, VD för MALÅ Geoscience och Guideline.

 

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Guideline, VD MALÅ Geoscience, tel. 0733 25 75 03 alt. peter.hjorth@guidelinetechnology.com
Se även www.guidelinetechnology.com och www.malags.se.


Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) är verksamt inom geoteknologi med två affärsområden. Affärsområdet Guideline har utvecklat en unik patentskyddad metod för positionsbestämning av borrspetsen under pågående borrning efter olja och andra fyndigheter. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity.

 

 

 

Topics

  • Industry, manufacturing

Contacts

Jonas Moberg

Press contact CEO Guideline Geo CEO, ABEM Instrument, CEO, MALÅ Geoscience