Press release -

GUIDELINE MEDDELAR NYTT ANTAL AKTIER


Antalet utestående aktier i Guideline Technology AB (publ) uppgår per den 31 januari 2011 till 60.429.853 med anledning av den emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som beslutades av styrelsen den 10 december 2010 och som ökade antalet aktier med 405.004. Emissionen riktades till säljarna av MALÅ Geoscience Förvaltnings AB. Emissionen registrerades den 7 januari 2011 hos Bolagsverket.

Stockholm, 31 januari 2011

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Guideline, 
tel. 0733-25 75 03 
alt. info@guidelinetechnology.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Guideline Pressrelease 2011-01-31.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Guideline Technology

Om Guideline Technology
Guideline Technology är verksamt inom geoteknologi med två affärsområden. Affärsområdet Guideline utvecklar och marknadsför teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity.

Topics

  • Industry, manufacturing

Contacts

Jonas Moberg

Press contact CEO Guideline Geo CEO, ABEM Instrument, CEO, MALÅ Geoscience