Press release -

GUIDELINE SLUTFÖR FÖRLIKNING MED SÄLJARNA AV MALÅ GEOSCIENCE GENOM EMISSION AV AKTIER

Guideline Oil Drilling Technology AB (publ), noterat på NGM-Equity, har som tidigare meddelats ingått en förlikning med säljarna av MALÅ Geoscience angående reglering av tilläggsköpeskilling baserat på rörelseresultatet för 2007 i MALÅ Geoscience-koncernen. Kontant ersättning om 10,6 Mkr har tidigare utbetalts. Ersättning om 6,3 Mkr i aktier utgår i tillägg genom en riktad nyemission till säljarna. Antalet aktier har efter mätperioden 1- 14 oktober fastställts till 1.514.194 baserat på en genomsnittlig aktiekurs om 4,21 kr.

Styrelsen i Guideline har, i enlighet med bemyndigande tidigare lämnat av bolagsstämma, beslutat om en nyemission av totalt 1.514.194 aktier i Guideline vilket kommer att öka Guidelines aktiekapital med 151.419 kr. Aktierna tecknas av de tidigare ägarna till aktier i Guidelines dotterbolag MALÅ Geoscience enligt villkor i tidigare träffat förlikningsavtal som beskrivits i pressmeddelande den 3 september 2008. Teckningskursen per aktie är 4,21 kr, vilket motsvarar det volymviktade kursgenomsnittet för aktien i Guideline under perioden 1 - 14 oktober 2008. Teckningslikviden 6.379.291 kr erläggs genom kvittning av fordran tillkommande de tidigare aktieägarna i MALÅ Geoscience enligt förlikningsavtalet.

Genom denna nyemission har Guideline erlagt full betalning för tilläggsköpeskillingen till säljarna av MALÅ Geoscience baserat på 2007 års EBIT i MALÅ Geoscience. Denna nyemission ersätter den tidigare beslutade nyemissionen som kommunicerades till marknaden genom pressmeddelande den 17 mars 2008 som alltså ej fullföljs.

Stockholm,24november 2008

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Guideline, tel. 0733-25 75 03,
e-post: peter.hjorth@guidelinetechnology.com
Se även www.guidelinetechnology.com och www.malags.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Guideline Pressrelease 2008-11-24.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Guideline Oil Drilling Technology

Om Guideline Oil Drilling Technology
Guideline Oil Drilling Technology är verksamt inom geoteknologi med två affärsområden. Affärsområdet Guideline har utvecklat en unik patentskyddad metod för positionsbestämning av borrspetsen under pågående borrning efter olja och andra fyndigheter. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity.

Subjects

  • Industry, manufacturing

In 2012 Guideline consolidated its two subsidiaries ABEM and MALÅ, two companies with high technical expertise, innovative solutions and world-leading global brands. Guideline also owns 50.1% of the joint venture company SPC Technology AB, which is active in the field of drilling optimization.

Together we deliver total solutions in the technological fields of ground radar, geo-electrical and electromagnetic measurement systems, and near-surface seismology. The Guideline Geo AB share (GGEO) is listed on NGM Equity.

Contacts

Jonas Moberg

Press contact CEO Guideline Geo CEO, ABEM Instrument, CEO, MALÅ Geoscience