Press release -

GUIDELINE TECHNOLOGY SLUTFÖR RIKTAD NYEMISSION

Guideline Technology AB (publ), noterat på NGM-Equity, meddelar att styrelsen beslutat om villkoren i den tidigare annonserade riktade nyemissionen till New Street Capital, samarbetspartner rörande dotterbolaget SPC Technology AB. Antalet nya aktier i denna nyemission motsvarar 0,7% av det totala antalet aktier i Guideline Technology efter emissionen.

Som tidigare meddelats har SPC Technologys ägare Guideline och New Street Capital beslutat att tillskjuta ytterligare finansiering om 2 Mkr till SPC Technology som ska användas för utveckling och produktion av en första produkt. Denna finansiering ska räcka året ut 2010. Finansiering av SPC Technology sker i förhållande till ägarandel där Guideline och New Street Capital tillskjuter cirka 50% vardera av finansiering.

New Street Capital tillskjuter finansiering, enligt tidigare överenskommelse med Guideline, genom att teckna aktier i Guideline Technology via en riktad nyemission till en volymviktad genomsnittlig aktiekurs i Guideline Technology under 10 handelsdagar före styrelsens beslut om nyemission som fattades den 1 maj. Totalt tecknar New Street Capital 427.350 aktier till kurs 2,34 kr per aktie. Guideline tillskjuter pengar i SPC Technology genom villkorat aktieägartillskott.

Stockholm, 3 maj 2010

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Guideline, tel. 0733-25 75 03
Erik Wästlund, Ordförande SPC Technology, tel. +44-207 520 9236

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Guideline Pressrelease 2010-05-03.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Guideline Technology

Om Guideline Technology
Guideline Technology AB (publ) är verksamt inom geoteknologi med två affärsområden. Affärsområdet Guideline utvecklar och marknadsför teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity.

Topics

  • Economy, Finance

Contacts

Jonas Moberg

Press contact CEO Guideline Geo CEO, ABEM Instrument, CEO, MALÅ Geoscience