Press release -

GUIDELINES DOTTERBOLAG MALÅ GEOSCIENCE RAPPORTERAR FÖRSTA MIRA SYSTEMFÖRSÄLJNING TILL AFRIKA

Guideline Technology AB (publ), noterat på NGM-equity, meddelar att dotterbolaget MALÅ Geoscience har genomfört försäljning av det första MALÅ MIRA 3D Array systemet till Afrika. MALÅ MIRA lösningar finns nu i drift på sex kontinenter.

MALÅ MIRA systemet, som levererats under april 2010, kommer främst att användas till kartläggning av nedgrävd infrastruktur men även för detaljstudier av speciellt mineralrika, ytligt liggande, sediment. Det senare applikationsområdet är av stort intresse för MALÅ Geoscience eftersom tillämpningen anses som ny och kan, om framgångsrik, leda till fler försäljningar på sikt. MIRA (Malå Imaging Radar System), är en teknologi som möjliggör snabb, kostnadseffektiv och mycket detaljerade inmätning över stora områden. MIRA är ett 3D markradarsystem som levererar volymdata med mycket hög upplösning.

- Det är viktigt och glädjande att vi lyckats få ut produktiva system på den Afrikanska kontinenten. Att vi idag har MALÅ MIRA system i drift på sex kontinenter bekräftar vår marknadsledande position. Marknaden anammar dessa integrerade lösningar för att de levererar resultat som tidigare inte var möjliga, säger Niclas Ingemarsson, VD, MALÅ Geoscience.

MALÅ Geoscience är ledande tillverkare av innovativa markradarsystem, även kallat Ground Penetrating Radar (GPR) system, samt programvara som utformats för att tillgodose behoven hos de professionella tekniska och geologiska samfunden i världen. MALÅ Geoscience har ett utbud av produkter som passar alla GPR tillämpningar. MALÅ Geoscience erbjuder GPR system med större flexibilitet än många konkurrerande system och är världsledande inom både borrhålssystem och multikanalsystem.

Stockholm, 7 maj 2010

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Guideline Technology,
Tel. mobil. +46-733 25 75 03 eller
E-post: info@guidelinetechnology.com

Niclas Ingemarsson, VD, MALÅ Geoscience,
Tel. +46-953 345 50

Topics

  • Industry, manufacturing

Contacts

Jonas Moberg

Press contact CEO Guideline Geo CEO, ABEM Instrument, CEO, MALÅ Geoscience