Press release -

GUIDELINES DOTTERBOLAG MALÅ GEOSCIENCES ÖKAR FÖRSÄLJNING AV MARKRADAR FÖR KLIMATFORSKNING

Guideline Oil Drilling Technology AB (publ)s dotterbolag, MALÅ Geoscience, ökar försäljning av markradarsystem för användning inom klimatforskning. Efter ytterligare order i september från Kina har åtta av ett 30-tal polarforskningsinstitut beställt system under 2008.

Ökat fokus på polar- och klimatforskning har medfört ökad efterfrågan på markradarteknik. Markradar är en teknologi som lämpar sig mycket väl för studier av volym och strukturer i glaciärer och polaris. MALÅ Geoscience har därför utvecklat produkter för detta segment som är unika på marknaden. Det är kombinationen av markradarsystemet ProEx och den unika antennlösningen RTA (Rough Terrain Antenna) som framgångsrikt vuxit och tagit marknadsandelar. Med tekniken kan istäcken analyseras ned till flera hundra meters djup. Systemet innebär ökad effektivitet och fältmässighet i förhållande till konkurrerande lösningar på marknaden.

- Klimatforskning attraherar stora resurser och vi säljer bra i segmentet tack vare att våra system effektivt löser kunders problem, vilket andra aktörer inte klarar av idag, säger Niclas Ingemarsson, VD för MALÅ Geoscience.

Stockholm, 9 oktober 2008

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Guideline Oil Drilling Technology
Tel: 0733 25 75 03
E-post: info@guidelinetechnology.com

Niclas Ingemarsson, VD MALÅ Geoscience
Tel: 0700 423 129
E-post: ningemarsson@malags.com

Se även www.guidelinetechnology.com och www.malags.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Guideline Pressrelease 2008-10-09.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Guideline Oil Drilling Technology

Om Guideline Oil Drilling Technology
Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) är verksamt inom geoteknologi med två affärsområden. Affärsområdet Guideline har utvecklat en unik patentskyddad metod för positionsbestämning av borrspetsen under pågående borrning efter olja och andra fyndigheter. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity.

Topics

  • Industry, manufacturing

Contacts

Jonas Moberg

Press contact CEO Guideline Geo CEO, ABEM Instrument, CEO, MALÅ Geoscience