Press release -

NYEMISSION I GUIDELINE TECHNOLOGY

Guideline Technology AB (publ), noterat på NGM Equity, meddelar att styrelsen beslutat om en riktad nyemission till New Street Capital LLP, samarbetspartner och delägare i samriskbolaget SPC Technology AB. Emissionsvolymen uppgår till 1,5 Mkr och syftar till finansiering av SPC Technology AB. Aktiekurs och antal aktier i emissionen bestäms genom ett volymviktat genomsnitt under 15 handelsdagar från och med dagens datum.

SPC Technology har erhållit en första kommersiell order från Atlas Copco Secoroc och behöver kompletterande rörelsekapital för att leverera denna order samt genomföra ett antal nyrekryteringar. SPC Technologys ägare Guideline och New Street Capital har därför beslutat att tillskjuta ytterligare finansiering om sammanlagt 3 Mkr till SPC Technology som ska användas för utveckling, produktion och leverans av den första ordern till Atlas Copco Secoroc.

Denna finansiering bedöms räcka fram till dess att SPC Technology uppskattas nå positivt kassaflöde på månadsbasis under andra halvåret 2011. Finansiering av SPC Technology sker i förhållande till ägarandel där Guideline och New Street Capital tillskjuter ca 50% vardera av finansiering. New Street Capital tillskjuter finansiering, enligt tidigare överenskommelse med Guideline, genom att teckna aktier i Guideline Technology via en riktad nyemission till en volymviktad genomsnittlig aktiekurs i Guideline Technology under 15 handelsdagar efter styrelsens beslut om nyemission som fattades igår den 4 januari. Emissionens slutliga villkor vad gäller antal aktier och aktiekurs meddelas efter mätperioden. Guideline tillskjuter pengar i SPC Technology genom villkorat aktieägartillskott. 

Stockholm, 5 januari 2011 

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth,
VD, Guideline, Tel. 0733-25 75 03

Erik Wästlund,
Ordförande SPC Technology, Tel. +44-207 520 9236 

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Guideline Technology

Om Guideline Technology
Guideline Technology är verksamt inom geoteknologi med två affärsområden. Affärsområdet Guideline utvecklar och marknadsför teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity.

Topics

  • Industry, manufacturing

Contacts

Jonas Moberg

Press contact CEO Guideline Geo CEO, ABEM Instrument, CEO, MALÅ Geoscience