Press release -

RÄTTELSE AV KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE TECHNOLOGY

Genom en kallelse som publicerades den 5 maj 2010 inbjöds aktieägarna i Guideline Technology AB (publ) till årsstämma onsdagen den 2 juni 2010 på Scandic Park Hotell, Karlavägen 43 i Stockholm.

I förslaget till beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 17 i den föreslagna dagordningen) har felaktiga perioder för aktieteckning angivits. Följande villkor ska gälla avseende tid för aktieteckning:

Aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske senast den dag som anges för respektive serie nedan. Teckningsoptionerna ska ges ut i tre serier enligt följande

Serie  Kan utnyttjas fr o m  Teckningskurs  Slutdag
A       1 september 2011     125 %             30 september 2011
B       1 september 2012     150 %             30 september 2012
C       1 september 2013     175 %             30 september 2013

I övrigt gäller kallelsen oförändrad.

Guideline Technology AB (publ)
Styrelsen

Stockholm, 14 maj 2010

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Guideline, tel. 0733-25 75 03

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Guideline Pressrelease 2010-05-14.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Guideline Technology

Om Guideline Technology
Guideline Technology AB (publ) är verksamt inom geoteknologi med två affärsområden. Affärsområdet Guideline utvecklar och marknadsför teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity.

Topics

  • Industry, manufacturing

In 2012 Guideline consolidated its two subsidiaries ABEM and MALÅ, two companies with high technical expertise, innovative solutions and world-leading global brands. Guideline also owns 50.1% of the joint venture company SPC Technology AB, which is active in the field of drilling optimization.

Together we deliver total solutions in the technological fields of ground radar, geo-electrical and electromagnetic measurement systems, and near-surface seismology. The Guideline Geo AB share (GGEO) is listed on NGM Equity.

Contacts

Jonas Moberg

Press contact CEO Guideline Geo CEO, ABEM Instrument, CEO, MALÅ Geoscience