Skip to content
Mus- og Rottefritt – velg ditt eget nivå på sikkerheten!

Press release -

Mus- og Rottefritt – velg ditt eget nivå på sikkerheten!

Silverlines serie Mus- og Rottefritt er en komplett serie elektronisk avskrekking som gir et hjem fritt for skadedyr. Du bestemmer selv nivået av beskyttelse, uten bruk av gift eller dødelige feller, både i huset, garasjen og campingvognen.

Serien med elektroniske avskrekkere omfatter enheter som dekker alt fra mindre områder å 30 kvadratmeter til kraftige enheter som dekker et areal på opptil 130 kvadratmeter. Kombiner enhetene ut fra egne behov og hva slags område som skal beskyttes, og få en løsning som dekker hele hjemmet.

Den nyeste enheten i serien er Mus- og Rottefritt MR50 Battery. Den batteridrevne enheten er et glimrende alternativ for innemiljøer uten innlagt strøm, for eksempel på hytta eller i lagerrommet. Batteriet holder enheten aktiv i opptil seks måneder.

Den elektroniske avskrekkingen i Silverlines Mus- og Rottefrittbygger på spesialtilpassede ultralydfrekvenser (A-Guard) som effektivt holder skadedyrene borte. De større modellene MR80 DG2 og MR130 DG4 kombinerer ultralyden A-Guard med to elektromagnetiske pulsprogrammer (Electro Pulse), noe som gir mindre risiko for at skadedyrene benytter kabler som fluktveier eller gnager på dem.

For fuktige miljøer som krypkjellere, kjellere og garasjer anbefaler vi den støv- og spylesikre Mus- og Rottefritt MR130 DG4 IP55, som kombinerer varierte ultralydfrekvenser med to elektropulsprogrammer i en kraftfull enhet.

Topics

Categories


Miljöcenter offers the best solutions for home and garden in such areas as composting, weed and pest control, plant protection, and secure mail, with added value for the environment. All the way through the value chain, from concept to finish product, we are committed to our users and customers. Miljöcenter has Europé as our market, with the Nordic market as our main market. We have been working in two business areas – store and profeessional – since 1991.

Silverline® gives you smart, safe and simple solutions and possibilities – with cosy
heating and the best protection against pests – so that you can relax and enjoy your
home and garden – in an eco-smart way.

Pest Protect system® is a range of well-proven electronic products with a unique
adapted sonic pattern that protects your home and garden from pests. Comfort
Heating system®
is a range of heaters that provide effective and comfortable heating
with their unique heating technology.

Contacts

Viktoria Bruce

Viktoria Bruce

Key Account Manager Nordic +46 40-668 08 77

Welcome to Miljöcenter!

Miljöcenter offers the best solutions for home and garden in such areas as composting, weed and pest control, plant protection, and secure mail, with added value for the environment. All the way through the value chain, from concept to finish product, we are committed to our users and customers. Miljöcenter has Europé as our market, with the Nordic market as our main market. We have been working in two business areas – store and profeessional – since 1991.

Silverline® gardenSystem® offers products made with functionality, quality and minimal environmental impact as guiding values. They have been developed using unique high-tech technology that makes them both effective and functional.

Silverline® Pest Control gardenSystem®
Our Silverline® Pest Control gardenSystem® brings you more than 15 years’ solid and documented experience of the behavioural patterns of mice and other pests. All our electronic repellers use A-Frequency™ sound technology, which emits a varied and adapted ultrasonic signal to scare away and unsettle the particular animal the product is designed to repel.

Silverline® Comfort Heating gardenSystem®
The heaters in our Silverline® Comfort Heating gardenSystem® range have been examined for both efficiency and comfort. Our comprehensive tests show that our heating technology, C-Wave™, provides a healthy, pleasant and comfortable heat with its long infrared waves, and that the heaters are eco-smart and energy-efficient.

Miljöcenter
Kvalitetsvägen 1
23261 Arlöv
Sweden
Visit our other newsrooms