Skip to content
Flinke folk og færre feil er batteriindustriens største konkurransefordel

Blog post -

Flinke folk og færre feil er batteriindustriens største konkurransefordel

Batterier er ikke billig. De lages av råvarer som koster over en halv million for et tonn. Den norske arbeidslivsmodellen sørger for kloke hoder og gode hender, og dermed færre feil. Det er den norske batteriindustriens største konkurransefordel.

Av forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi og konsernsjef Lars Christian Bacher i Morrow Batteries. Dato: 21. juni. 2023

Norge har mange fortrinn for utvikling av ny industri. Særlig har rik tilgang på ren fornybar kraft vært en drivkraft for kraftkrevende industri. Det var Sam Eyde og andres visjon om å bruke vannkraften til å foredle, og eksportere vannkraften i form av industriprodukter, som motiverte den norske industribyggingen. Når vi skal bygge en ny type industri som tar oss med inn i fremtiden, bygger vi på de samme forutsetningene som har vokst frem under den norske industriveksten.

Morrow Batteries har en stor fordel med rik tilgang på ren kraft, men det er ikke billig vannkraft som er vårt største fortrinn. Det er folkene.

I godt over ett hundre år har Norge bygget svært høy industrikompetanse og stadig voksende produktivitet. Vi har lengre erfaring enn de fleste andre land med å videreutvikle kjemiske prosesser med stadig lavere karbonutslipp, og vi vet hvordan en bygger komplette og komplekse verdikjeder.

Hvordan vi hele tiden blir bedre på det vi gjør, er en grunnleggende konkurransefordel for norsk industri, og som vi som bygger ny norsk industri har som kanskje vårt viktigste fortrinn i den globale konkurransen. Den skyldes en rekke faktorer som til sammen gir Norge og den norske batterinæringen et stort konkurransefortrinn.

Vi har allerede et høykompetent teknologi- og kompetansemiljø på batteriteknologi i en nær komplett og kompleks batterinæringskjede. Det skyldes blant annet at vi hele tiden bygger kvalitet og kompetanse i ansatte, et velfungerende trepartssamarbeid i arbeidslivet, og at ansatte deler virksomhetens mål.

Gode norske utdanningssystemer har produsert de beste folkene. Norske fagarbeidere, ingeniører og ledere er dermed svært effektive, og leverer høy kvalitet. Vi er rett og slett svært gode til å jobbe riktig.

Lik rett til utdanning og livslang læring har vært viktige bærebjelker for å nå målene om høy kompetanse og riktig utdanning i alle ledd – som er helt avgjørende skal vi sikre industriens konkurranseevne.

Etter- og videreutdanning og attraktive yrkesfag og lærlingeordninger har på samme måte vært vesentlige for å sikre de stadig høyere kompetansekravene i bedriftene, og arbeidstakernes kompetanse må følge den teknologiske utviklingen med mer avanserte produksjonsprodusser. I sin tur har alt dette gjort at industrien er blitt mer effektiv, med kontinuerlig oppgang i effektivitet og produktivitet.

Dersom vi i batterinæringen klarer å ha litt lavere svinn enn konkurrentene, lavere feilfrekvens på battericellene eller litt færre feilmonterte løsninger, vil det gi svært store utslag i kostnadene. Det gjør at vi vil ha lavere kostnader enn konkurrentene.

Morrow Batteries utvikler unik og avansert batteriteknologi, og er først og fremst en kompetanseintensiv bedrift. Strøm utgjør bare rundt 5-10 prosent av de totale kostnadene i batteriproduksjonen. Vi påvirkes i langt større grad av materialkostnader som prisene på metaller og mineraler.

I utviklingen av de nye industriene, er det avgjørende at vi får til større sammenheng mellom de investeringene vi gjør i forskning og kompetanseutvikling og næringssatsinger. Vi har derfor sterk tro på samarbeidet Morrow Batteries har med Universitetet i Agder om et felles batteriforsknings- og innovasjonssenter på Universitetets campus i Grimstad.

Bygging av en batterinæring innebærer store oppstartskostnader, og næringen vil bli lønnsom – men trenger litt starthjelp på veien. Myndighetene må bidra til å redusere risikoen, og stimulere til nyetablering, forskning, utvikling og skalering. Norges satsinger i forskning og innovasjon må sikre at vårt næringsliv lykkes i global konkurranse. Politikerne må koble til startkablene – deretter vil motoren gå av seg selv

Som representanter for arbeidstakerne og bedriftene i den nye industrien, ser vi med glede at det er i ferd med å reise seg en batteriklynge på Sørlandet, der den norske arbeidslivsmodellen kombinert med norsk batteriteknologi og forskning tiltrekker seg forskere og eksperter fra hele verden. Vi er glade for å være med på å bygge en viktig ny og lønnsom norsk eksportnæring.

Topics

Categories

Contacts

Naja Boone

Naja Boone

Press contact Director of Marketing & Communications

Speeding up the energy transition with cost-effective and sustainable batteries.

Follow our journey at morrowbatteries.com and @MorrowBatteries on LinkedIn.

Morrow Batteries