Skip to content
5G - Oplossing voor uitrol 5G ligt gewoon op tafel

Persbericht -

5G - Oplossing voor uitrol 5G ligt gewoon op tafel

Een internationale innovatietrein vol supersnel internet dreigt vandaag ons land voorbij te rijden. De verschillende verschillende overheden van het land geraakten het gisteren niet eens over de veiling van onder meer de 5G-radiofrequenties. De uitrol van 5G hoeft nochtans niet op de lange baan geschoven te worden, zeker omdat een alternatief scenario gewoon op tafel ligt. De telecomsector gaat in elk geval door met alle voorbereidingen om snel klaar te zijn voor de komst van 5G. Agoria stelt voor om de 5G-spectrum band los te koppen van de multiband veiling en om de operatoren al te laten werken met testlicenties.

De verschillende overheden van dit land werden het vandaag niet eens over de voorwaarden van de multiband veiling van de radiofrequenties, onder meer nodig voor 5G. Het Overlegcomité, het orgaan waarin de federale overheid en de deelstaten beleid op elkaar afstemmen, boog zich woensdag over de veiling van de benodigde radiofrequenties voor 5G. Dat is de volgende generatie mobiel internet, die op de piek 10 tot 100 keer sneller is dan zijn voorganger 4G.

Dit dossier heeft zoveel complexiteit en problemen opgestapeld dat een oplossing niet meer binnen bereik lag. Nu wordt alles op één hoop gegooid: de veiling van bestaande banden voor 3G en 4G en de nieuwe banden voor 5G, de veiling van de banden voor media en voor internetdata, en de reservering van spectrum voor een eventuele vierde speler. Het dossier is een onoplosbaar kluwen geworden. We hebben al een hele tijd het voorstel op tafel gelegd om één specifieke band, de nieuwe 5G band 3.6 gigahertz, apart te veilen. Door het isoleren van de 3.6 gigahertz zou het probleem oplosbaar moeten zijn. Desnoods kunnen voor deze band test licenties uitgeschreven worden volgens artikel 22 van de wet Elektronische Communicatie.

De 5G 3.6 gigahertz band is een zeer brede band van 3.4 tot 3.8 gigahertz, dus 400 megahertz breedte in totaal. Daarom is er in deze specifieke band ook geen afzonderlijke reservering voor een vierde speler voorzien. Voor de bestaande 3G/4G banden kan de licentie eenvoudigweg voor één tot twee jaar worden verlengd. Niets controversieels aan deze gedeeltelijke uitweg.

Door de 5G 3.6 gigahertz band eruit te nemen, wordt de uitrol van 5G niet vertraagd en kan het dossier nog grotendeels gedeblokkeerd worden voor de verkiezingen. Omdat er geen discussie is over een vierde speler in deze band, blijft het dossier ook een strikt technisch telecom dossier, en krijgt het geen zeer gevoelige socio-economische kant. 

Onderwerpen

Tags


Agoria is de bedrijvenorganisatie van de technologische sector in België. Met meer dan 1800 lidbedrijven is het de grootste sectororganisatie van het land. Meer dan 300.000 mensen werken voor Belgische technologiebedrijven. De dienstverlening van Agoria bestaat uit advies, bedrijfsontwikkeling en creatie van een optimaal ondernemingsklimaat. Agoria telt zo’n 200 medewerkers die werken in Brussel, Antwerpen, Gent en Luik.

Perscontacten

Frederik Meulewaeter

Frederik Meulewaeter

Press contact Manager External Communications 0477 39 75 43

Headline

Technologiefederatie Agoria baant het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven en die samen ruim 310.000 werknemers vertegenwoordigen. De organisatie verenigt bijna 2000 technologiebedrijven, waarvan 70 procent kmo’s. Agoria telt zo’n 200 medewerkers. Zij werken momenteel thuis, en zodra mogelijk ook opnieuw in de eigen BluePoint gebouwen in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi.

De dienstverlening en standpunten van Agoria gaan over digitalisering, maakindustrie van morgen, talentbeleid en opleiding, marktontwikkeling, regelgeving, infrastructuur, klimaat, milieu en energie. Agoria wil iedereen die door technologie en innovatie geïnspireerd is, verbinden en het succes van bedrijven verhogen duurzaam vormgeven.

De technologiesector is in België de sector met de hoogste toegevoegde waarde (38 miljard euro in 2019) en hoogste reële economische groei (11,5 % sinds 2015). In 2019 bedroeg de omzet van de sector 133 miljard euro, de investeringen meer dan 4 miljard euro.

Met ‘Be The Change’ zet Agoria sterk in op de toekomst van arbeidsmarkt, met ‘Factory of the Future’ op de troeven van onze maakindustrie en met ‘DigiCoach’ op de verdere digitalisering van mensen en organisaties. Agoria heeft zowel een innovatie- als een studiecentrum en is actief op alle beleidsniveaus.

Agoria is hoofdsponsor van het Agoria Solar Team, het team van Belgische studenten dat in oktober 2021 in X voor de tweede keer wereldkampioen wil worden in het zonnewagenracen. De zonnewagen heet ‘BluePoint X’, genoemd naar de bedrijvencentra van Agoria en het X.

Bart Steukers is CEO van Agoria, Meer info op www.agoria.be.

Agoria
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel
Bezoek onze andere newsrooms