Skip to content
Agoria hoopt dat voornemens relanceplan omgezet worden in concrete investeringen

Persbericht -

Agoria hoopt dat voornemens relanceplan omgezet worden in concrete investeringen

Agoria reageert tevreden dat de Europese Commissie het Belgische relanceplan goedkeurt. Met dat plan zal ons land 5,9 miljard euro ontvangen om voornamelijk te investeren in digitale en groene overgangsprojecten. Voor Bart Steukers, CEO van Agoria, komt het er nu op aan om de voornemens in concrete investeringen om te zetten.

Agoria vindt het goed dat respectievelijk 50 en 27 procent van de middelen worden toegewezen aan de groene en de digitale transitie, wat een stuk meer is dan wat Europa oplegt (37 en 20 procent). Hoewel onze behoeften op dit domein aanzienlijk zijn, zal het plan voor herstel en veerkracht van België zeker bijdragen aan de groene en de digitale transitie.

Volgens de technologiefederatie is de grootste uitdaging nu de praktische uitvoering van het plan door de federale en gewestelijke overheden. Agoria heeft daarrond drie aanbevelingen klaar.

Ten eerste is het van essentieel belang om snel vooruit te gaan en niet achterop te raken. Hoe sneller projecten klaar zijn en dus gefinancierd worden, hoe sneller ze zullen bijdragen aan het economisch herstel en de groene en de digitale transitie en ze op hun beurt andere investeringen mogelijk zullen maken.

Daarnaast wijst Agoria erop dat de Belgische technologische industrie oplossingen voor de transitie ontwikkelt en levert. Het is belangrijk dat onze ondernemingen de kansen die het plan biedt, kunnen grijpen en kunnen profiteren van de investeringen die eraan komen.

Ten slotte vraagt de federatie om het plan te monitoren op basis van duidelijk omschreven maatschappelijke doelstellingen. Terwijl de klimaatdoelstellingen voor 2030-2050 al grotendeels zijn vastgelegd of daaraan wordt gewerkt, dringt Agoria erop aan dat België ook digitale-transformatiedoelstellingen vaststelt op basis van de Europese strategie 'digitaal decennium'. Die monitoring moet de coherentie van de projecten verzekeren en aanvullende behoeften aan het licht brengen.

Belga 13/6/21 - Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden.

Onderwerpen

Tags


Technologiefederatie Agoria baant het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven en die samen ruim 310.000 werknemers vertegenwoordigen. De organisatie verenigt bijna 2000 technologiebedrijven, waarvan 70 procent kmo’s. Agoria telt zo’n 200 medewerkers. Zij werken momenteel thuis, en zodra mogelijk ook opnieuw in de eigen BluePoint gebouwen in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi.

De dienstverlening en standpunten van Agoria gaan over digitalisering, maakindustrie van morgen, talentbeleid en opleiding, marktontwikkeling, regelgeving, infrastructuur, klimaat, milieu en energie. Agoria wil iedereen die door technologie en innovatie geïnspireerd is, verbinden en het succes van bedrijven verhogen duurzaam vormgeven.

De technologiesector is in België de sector met de hoogste toegevoegde waarde (38 miljard euro in 2019) en hoogste reële economische groei (11,5 % sinds 2015). In 2019 bedroeg de omzet van de sector 133 miljard euro, de investeringen meer dan 4 miljard euro.

Met ‘Be The Change’ zet Agoria sterk in op de toekomst van arbeidsmarkt, met ‘Factory of the Future’ op de troeven van onze maakindustrie en met ‘DigiCoach’ op de verdere digitalisering van mensen en organisaties. Agoria heeft zowel een innovatie- als een studiecentrum en is actief op alle beleidsniveaus.

Agoria is hoofdsponsor van het Agoria Solar Team, het team van Belgische studenten dat in oktober 2021 in X voor de tweede keer wereldkampioen wil worden in het zonnewagenracen. De zonnewagen heet ‘BluePoint X’, genoemd naar de bedrijvencentra van Agoria en het X.

Bart Steukers is CEO van Agoria, Meer info op www.agoria.be.

Perscontacten

Frederik Meulewaeter

Frederik Meulewaeter

Press contact Manager External Communications 0477 39 75 43

Headline

Technologiefederatie Agoria baant het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven en die samen ruim 310.000 werknemers vertegenwoordigen. De organisatie verenigt bijna 2000 technologiebedrijven, waarvan 70 procent kmo’s. Agoria telt zo’n 200 medewerkers. Zij werken momenteel thuis, en zodra mogelijk ook opnieuw in de eigen BluePoint gebouwen in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi.

De dienstverlening en standpunten van Agoria gaan over digitalisering, maakindustrie van morgen, talentbeleid en opleiding, marktontwikkeling, regelgeving, infrastructuur, klimaat, milieu en energie. Agoria wil iedereen die door technologie en innovatie geïnspireerd is, verbinden en het succes van bedrijven verhogen duurzaam vormgeven.

De technologiesector is in België de sector met de hoogste toegevoegde waarde (38 miljard euro in 2019) en hoogste reële economische groei (11,5 % sinds 2015). In 2019 bedroeg de omzet van de sector 133 miljard euro, de investeringen meer dan 4 miljard euro.

Met ‘Be The Change’ zet Agoria sterk in op de toekomst van arbeidsmarkt, met ‘Factory of the Future’ op de troeven van onze maakindustrie en met ‘DigiCoach’ op de verdere digitalisering van mensen en organisaties. Agoria heeft zowel een innovatie- als een studiecentrum en is actief op alle beleidsniveaus.

Agoria is hoofdsponsor van het Agoria Solar Team, het team van Belgische studenten dat in oktober 2021 in X voor de tweede keer wereldkampioen wil worden in het zonnewagenracen. De zonnewagen heet ‘BluePoint X’, genoemd naar de bedrijvencentra van Agoria en het X.

Bart Steukers is CEO van Agoria, Meer info op www.agoria.be.

Agoria
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel
Bezoek onze andere newsrooms