Skip to content
Akkoord vergroening bedrijfswagens neemt onzekerheid weg

Persbericht -

Akkoord vergroening bedrijfswagens neemt onzekerheid weg

Agoria reageert tevreden op het akkoord binnen de federale regering over de vergroening van de bedrijfswagens. De beslissing neemt een hoop onzekerheid weg en uiteindelijk is er duidelijkheid rond de bedrijfswagens, zegt de koepel van technologiebedrijven. Agoria pleit er wel voor om de maximale aftrekbaarheid langer te behouden.

De federale regering legde in het regeerakkoord al vast dat alle nieuwe bedrijfswagens in 2026 groen moeten zijn. Na een reeks voorbereidende gesprekken en onderhandelingen bereikte het kernkabinet maandagnacht een akkoord. Dat akkoord voorziet dat er niet geraakt zal worden aan bestaande contracten.

Agoria spreekt van ambitieuze doelstellingen met een grote potentiële impact om de uitstoot van broeikasgassen en andere emissies te reduceren. Het voorstel creëert een langetermijnperspectief, al is er volgens de bedrijvenkoepel nog onduidelijkheid over de regeling voor bestelwagens.

Vanaf 2026 zijn emissieloze bedrijfswagens 100 procent fiscaal aftrekbaar. Tegen 2031 is dat gedaald naar 67,5 procent. Volgens Agoria zou het beter zijn om de maximale aftrek te behouden gedurende pakweg 5 jaar. De meeste leasingscontracten hebben immers een looptijd van 4 of 5 jaar. Nu wordt de extra stimulans heel snel afgebouwd wat voor weinig stabiliteit en een plotse toestroom zal zorgen.

Ook merkt Agoria op dat de uitrol voor publieke laadinfrastructuur aangepast moet worden voor alle categorieën bedrijfswagens. Eerder deze maand schetste de Vlaamse regering al een kader voor de uitbouw van een laadinfrastructuur.

Belga 18/5/21 - Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden.

Onderwerpen

Tags


Technologiefederatie Agoria baant het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven en die samen ruim 310.000 werknemers vertegenwoordigen. De organisatie verenigt bijna 2000 technologiebedrijven, waarvan 70 procent kmo’s. Agoria telt zo’n 200 medewerkers. Zij werken momenteel thuis, en zodra mogelijk ook opnieuw in de eigen BluePoint gebouwen in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi.

De dienstverlening en standpunten van Agoria gaan over digitalisering, maakindustrie van morgen, talentbeleid en opleiding, marktontwikkeling, regelgeving, infrastructuur, klimaat, milieu en energie. Agoria wil iedereen die door technologie en innovatie geïnspireerd is, verbinden en het succes van bedrijven verhogen duurzaam vormgeven.

De technologiesector is in België de sector met de hoogste toegevoegde waarde (38 miljard euro in 2019) en hoogste reële economische groei (11,5 % sinds 2015). In 2019 bedroeg de omzet van de sector 133 miljard euro, de investeringen meer dan 4 miljard euro.

Met ‘Be The Change’ zet Agoria sterk in op de toekomst van arbeidsmarkt, met ‘Factory of the Future’ op de troeven van onze maakindustrie en met ‘DigiCoach’ op de verdere digitalisering van mensen en organisaties. Agoria heeft zowel een innovatie- als een studiecentrum en is actief op alle beleidsniveaus.

Agoria is hoofdsponsor van het Agoria Solar Team, het team van Belgische studenten dat in oktober 2021 in X voor de tweede keer wereldkampioen wil worden in het zonnewagenracen. De zonnewagen heet ‘BluePoint X’, genoemd naar de bedrijvencentra van Agoria en het X.

Bart Steukers is CEO van Agoria, Meer info op www.agoria.be.

Perscontacten

Frederik Meulewaeter

Frederik Meulewaeter

Press contact Manager External Communications 0477 39 75 43

Headline

Technologiefederatie Agoria baant het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven en die samen ruim 310.000 werknemers vertegenwoordigen. De organisatie verenigt bijna 2000 technologiebedrijven, waarvan 70 procent kmo’s. Agoria telt zo’n 200 medewerkers. Zij werken momenteel thuis, en zodra mogelijk ook opnieuw in de eigen BluePoint gebouwen in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi.

De dienstverlening en standpunten van Agoria gaan over digitalisering, maakindustrie van morgen, talentbeleid en opleiding, marktontwikkeling, regelgeving, infrastructuur, klimaat, milieu en energie. Agoria wil iedereen die door technologie en innovatie geïnspireerd is, verbinden en het succes van bedrijven verhogen duurzaam vormgeven.

De technologiesector is in België de sector met de hoogste toegevoegde waarde (38 miljard euro in 2019) en hoogste reële economische groei (11,5 % sinds 2015). In 2019 bedroeg de omzet van de sector 133 miljard euro, de investeringen meer dan 4 miljard euro.

Met ‘Be The Change’ zet Agoria sterk in op de toekomst van arbeidsmarkt, met ‘Factory of the Future’ op de troeven van onze maakindustrie en met ‘DigiCoach’ op de verdere digitalisering van mensen en organisaties. Agoria heeft zowel een innovatie- als een studiecentrum en is actief op alle beleidsniveaus.

Agoria is hoofdsponsor van het Agoria Solar Team, het team van Belgische studenten dat in oktober 2021 in X voor de tweede keer wereldkampioen wil worden in het zonnewagenracen. De zonnewagen heet ‘BluePoint X’, genoemd naar de bedrijvencentra van Agoria en het X.

Bart Steukers is CEO van Agoria, Meer info op www.agoria.be.

Agoria
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel
Bezoek onze andere newsrooms