Skip to content
Antwerpen en Leuven bij populairste steden om te investeren in ManuTech start- en scale-ups

Persbericht -

Antwerpen en Leuven bij populairste steden om te investeren in ManuTech start- en scale-ups

Antwerpen is binnen Europa de op vijf na populairste stad voor het aantrekken van investeerders naar jonge ManuTech start- en scale-ups. Leuven staat dan weer op de tweede plaats in totaal geïnvesteerde bedragen. Dat blijkt uit een studie van technologiefederatie Agoria en onderzoekscentrum Sirris.

ManuTech start- en scale-ups ontwikkelen digitale oplossingen om de productie in maakbedrijven te optimaliseren. Met Berlijn en München in de top drie van steden met de meeste deals en hoogste opgehaalde bedragen, bevestigt het Duitse ManuTech ecosysteem zijn leidende positie met een specifieke, door de overheid gefinancierde strategie. Londen komt in de top drie van het aantal deals, wat de kracht aantoont van het grootste ecosysteem in Europa, ook na de Brexit.

Antwerpen ging van de achtste naar de zesde plaats, en consolideert zijn positie in de top tien van het aantal deals, met als meest in het oogspringende deals voor Rombit, Qpinch, Irsistick & Aloxy. Leuven staat dan weer op de tweede plaats van de opgehaalde bedragen en heeft dit vooral te danken aan een grote kapitaalsverhoging die opgehaald werd door Materialise.

Andere opvallende resultaten voor België: slechts zestien procent van de ManuTech start- en scale-ups zijn universitaire spin-offs, maar achtenveertig procent van hen hebben een acceleratieprogramma gevolgd. Artificiële intelligentie en internet of things (IOT) zijn de leidende technologieën. Imec.iStart (Leuven) staat op de negende plaats van de Europese acceleratoren in het ManuTech domein.

Het start- en scale-up ecosysteem zit in het hart van Agoria en Sirris. Sirris verricht sinds vijf jaar onderzoek en verzamelde ondertussen data van een tienduizendtal bedrijven. Voldoende om heel wat trends uit af te leiden en om België te kunnen vergelijken met andere Europese landen. Ook Agoria zet intensieve samenwerkingen op tussen Start- & Scale-ups, grote en kleine bedrijven rond verschillende onderwerpen. De grote focus ligt op de ManuTech (digitale start- en scale-ups die actief zijn in de manufacturing). De kennis van het landschap van Agoria en de data die Sirris heeft opgebouwd, werden samengebracht en heeft geresulteerd in een unieke studie.

Bart Steukers, directeur context bij Agoria: ‘De Europese vergelijking laat zien dat 29% van de ManuTech scale-ups eigenlijk spinoffs zijn van universiteiten of kennisinstellingen. In België is dat 25%. Voor Antwerpen mag de rol van de Universiteit Antwerpen niet onderschat worden. De universiteit kiest resoluut voor pre-incubatie en valorisatie van toegepast onderzoek. Ook het innovatienetwerk The Beacon is voor Agoria heel relevant om innovatieve technologieën te valoriseren in haven, industrie en bouw. Daar zit de komende jaren heel wat waardecreatie en dus economische groei. Leuven heeft een historisch opgebouwde reputatie in ManuTech vooral dank zij een aantal mooie spin-offs van de KU Leuven en imec die ondertussen reeds overgenomen werden. We denken hierbij aan LayerWise, LMS International, ICOS Vision en Metris.

Omar Mohout, onderzoeker bij Sirris: ‘De maakindustrie is zonder twijfel één van de grootste bronnen voor jobs en economische groei. Zonder een bloeiende maakindustrie is er geen basis voor een florerende diensteneconomie. ManuTech startups en scaleups zorgen voor innovatie, productiviteitswinsten en de omslag naar Industrie 4.0 om de maakindustrie nog competitiever te maken. Ze krijgen dan ook terecht de nodige aandacht van Sirris en Agoria.’

Onderwerpen

Tags


Agoria is de technologiefederatie in België en is er voor iedereen die door technologie geïnspireerd is. Met meer dan 1900 leden is het de grootste sectororganisatie van het land. Meer dan 310.000 mensen werken in de technologiesector. De dienstverlening en standpunten van Agoria gaan over talentbeleid, marktontwikkeling, regelgeving, digitalisering, slimme ecosystemen, infrastructuur, maakindustrie, klimaat, milieu en energie. Agoria telt zo’n 200 medewerkers die werken in Brussel, Antwerpen, Gent en Luik.

Perscontacten

Frederik Meulewaeter

Frederik Meulewaeter

Press contact Manager External Communications 0477 39 75 43

Headline

Technologiefederatie Agoria baant het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven en die samen ruim 310.000 werknemers vertegenwoordigen. De organisatie verenigt bijna 2000 technologiebedrijven, waarvan 70 procent kmo’s. Agoria telt zo’n 200 medewerkers. Zij werken momenteel thuis, en zodra mogelijk ook opnieuw in de eigen BluePoint gebouwen in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi.

De dienstverlening en standpunten van Agoria gaan over digitalisering, maakindustrie van morgen, talentbeleid en opleiding, marktontwikkeling, regelgeving, infrastructuur, klimaat, milieu en energie. Agoria wil iedereen die door technologie en innovatie geïnspireerd is, verbinden en het succes van bedrijven verhogen duurzaam vormgeven.

De technologiesector is in België de sector met de hoogste toegevoegde waarde (38 miljard euro in 2019) en hoogste reële economische groei (11,5 % sinds 2015). In 2019 bedroeg de omzet van de sector 133 miljard euro, de investeringen meer dan 4 miljard euro.

Met ‘Be The Change’ zet Agoria sterk in op de toekomst van arbeidsmarkt, met ‘Factory of the Future’ op de troeven van onze maakindustrie en met ‘DigiCoach’ op de verdere digitalisering van mensen en organisaties. Agoria heeft zowel een innovatie- als een studiecentrum en is actief op alle beleidsniveaus.

Agoria is hoofdsponsor van het Agoria Solar Team, het team van Belgische studenten dat in oktober 2021 in X voor de tweede keer wereldkampioen wil worden in het zonnewagenracen. De zonnewagen heet ‘BluePoint X’, genoemd naar de bedrijvencentra van Agoria en het X.

Bart Steukers is CEO van Agoria, Meer info op www.agoria.be.

Agoria
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel
Bezoek onze andere newsrooms