Skip to content
Bart Steukers: “Naar een snelle digitale relance?”

Persbericht -

Bart Steukers: “Naar een snelle digitale relance?”

Op 23 juli 1952 ging de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) van start. Frankrijk, West-Duitsland, Italië, België, Nederland en Luxemburg zouden voortaan hun kolen- en staalproductie zouden bundelen. Het was de eerste aanzet voor de Europese Unie. Nooit nog zou er oorlog mogelijk zijn. Precies 68 jaar later bevinden we ons op een economisch en menselijk slagveld dat Europa sindsdien nooit meer gekend heeft. Toch stemmen de gebeurtenissen van de voorbije dagen Bart Steukers, directeur bij de technologiefederatie Agoria, hoopvol voor een snelle digitale relance in Europa én België.

Bart Steukers is directeur bij de technologiefederatie Agoria.

Europa heeft de lidstaten aangemoedigd om op dezelfde technologische basis hun Corona Contact Tracing Apps te ontwikkelen. Dat is een goede zaak. Hoe is ook goed dat ons land (maar ook elke regio) uiteindelijk ook inziet dat deze app bijzonder complementair en ook noodzakelijk is bij de beheersing van een tweede golf die er nu duidelijk aankomt. De ontwikkeling van de app is deze week ‘toegekend’ door de federale overheid. In september kunnen we de app gebruiken. België doet dit op basis van het de Europese voorstel referentie zodat ‘roaming’ tussen landen perfect mogelijk blijft. Dit is meer dan noodzakelijk in een vakantieperiode waarin velen van ons reizen binnen Europa. Tot slot ben ik ook blij om te zien dat we uiteindelijk beseffen dat de huidige manuele contact tracing via per callcenters niet de juiste en enige manier is.

Duitsland: 16 miljoen downloads van de app in 1 maand

Cruciaal wordt nu een heldere enthousiasmerende ‘track down the virus’ campagne op te zetten om iedereen aan te moedigen mee te doen. Laten wij zelf het virus achtervolgen en ons eigen gezonde virus creëren door iedereen te stimuleren om de app te downloaden en te gebruiken. Duitsland lukte erin om 16 miljoen mensen de app te doen downloaden op 1 maand tijd. Dat is vijftien procent van de bevolking… wij kunnen dat ook! Agoria zal samen met zijn lidbedrijven alles in het werk stellen om mee te werken aan een positieve campagne. Zelf kocht ik alvast de URL ‘trackdownthevirus.be’ aan. Wie doet er mee?

Relanceplan: snelle digitale uitrol

Eergisteren werd er een Europees akkoord bereikt betreffende het relanceplan van Europa en de Europese meerjarenbegroting. Daar zijn we als Agoria zeer tevreden over. Zo is ‘de versnelde digitalisatie’ is één van de duidelijke prioriteiten uit dit akkoord. Welaan, laten we als België, Vlaanderen, Wallonië of Brussel ons niet langer verbergen achter een regering ‘in vorming’, maar de kampioenen worden van een snelle digitale uitrol van een duidelijk relanceplan. Snelheid van uitvoering is, meer dan ooit, essentieel en belangrijker dan welke verdeling van middelen ook… onze ‘Corona Contact Tracing App’ kan daar een eerste zichtbaar resultaat van worden. 

Bart

Onderwerpen

Tags


Technologiefederatie Agoria telt bijna 2000 lidbedrijven en is er voor iedereen die door technologie geïnspireerd is. De technologiesector is in ons land de sector met de hoogste toegevoegde waarde (30 miljard euro in 2019) en hoogste reële economische groei (11,5 % sinds 2015). Meer dan 310.000 mensen werken in de technologiesector. In 2019 bedroeg de omzet van de sector 129 miljard euro, de investeringen meer dan 4 miljard euro.

De dienstverlening en standpunten van Agoria gaan over talentbeleid, marktontwikkeling, regelgeving, digitalisering, slimme ecosystemen, infrastructuur, maakindustrie, klimaat, milieu en energie. Met ‘Be the change’ zet Agoria sterk in op de invloed van digitalisering op de arbeidsmarkt. Agoria is hoofdsponsor van het Agoria Solar Team, het team van 20 Belgische studenten dat in 2021 voor de tweede keer in Australië wereldkampioen wil worden in het zonnewagenrijden. De organisatie telt zo’n 200 medewerkers die werken in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi. Marc Lambotte is de CEO. Meer info op www.agoria.be.

Perscontacten

Frederik Meulewaeter

Frederik Meulewaeter

Press contact Manager External Communications 0477 39 75 43

Headline

Technologiefederatie Agoria baant het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven en die samen ruim 310.000 werknemers vertegenwoordigen. De organisatie verenigt bijna 2000 technologiebedrijven, waarvan 70 procent kmo’s. Agoria telt zo’n 200 medewerkers. Zij werken momenteel thuis, en zodra mogelijk ook opnieuw in de eigen BluePoint gebouwen in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi.

De dienstverlening en standpunten van Agoria gaan over digitalisering, maakindustrie van morgen, talentbeleid en opleiding, marktontwikkeling, regelgeving, infrastructuur, klimaat, milieu en energie. Agoria wil iedereen die door technologie en innovatie geïnspireerd is, verbinden en het succes van bedrijven verhogen duurzaam vormgeven.

De technologiesector is in België de sector met de hoogste toegevoegde waarde (38 miljard euro in 2019) en hoogste reële economische groei (11,5 % sinds 2015). In 2019 bedroeg de omzet van de sector 133 miljard euro, de investeringen meer dan 4 miljard euro.

Met ‘Be The Change’ zet Agoria sterk in op de toekomst van arbeidsmarkt, met ‘Factory of the Future’ op de troeven van onze maakindustrie en met ‘DigiCoach’ op de verdere digitalisering van mensen en organisaties. Agoria heeft zowel een innovatie- als een studiecentrum en is actief op alle beleidsniveaus.

Agoria is hoofdsponsor van het Agoria Solar Team, het team van Belgische studenten dat in oktober 2021 in X voor de tweede keer wereldkampioen wil worden in het zonnewagenracen. De zonnewagen heet ‘BluePoint X’, genoemd naar de bedrijvencentra van Agoria en het X.

Bart Steukers is CEO van Agoria, Meer info op www.agoria.be.

Agoria
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel
Bezoek onze andere newsrooms