Skip to content
EU
EU

Persbericht -

“België moet snelste leerling zijn qua uitrol herstelprogramma”

Agoria wil dat België het EU-herstelprogramma snel uitrolt. “Het is een goed plan. Laten we nu niet vervallen in discussies over welke regio of welk land het laatste miljoentje naar zich toe kan trekken. Laat ons het land zijn dat de plannen het snelste implementeert. Zo pleit het herstelfonds voor een snelle aanleg van 5G-netwerken, maar wij staan nog nergens. Het wordt ook tijd dat België eindelijk zijn mandaat opneemt in de Europese Investeringsbank”, zegt Bart Steukers, directeur Context van Agoria.

Technologiefederatie Agoria kijkt met belangstelling naar het Europees herstelfonds van 750 miljard euro omdat nieuwe projecten in lijn moeten zijn met de Europese prioriteiten van vergroening, digitalisering en het weerbaar maken van de economie. Bovendien zijn er veel opportuniteiten voor ons land. Zo gaat de EU voor een renovatiegolf van gebouwen, de uitrol van hernieuwbare energieprojecten (met name wind- en zonne-energie en het op gang brengen van een schone waterstofeconomie in Europa), schoner vervoer en logistiek (inclusief de installatie van een miljoen oplaadpunten voor elektrische voertuigen en een stimulans voor het treinverkeer). Tegelijk wil de EU een versterking van de interne markt en aanpassing aan het digitale tijdperk. We moeten investeren in meer en betere connectiviteit, met name in de snelle aanleg van 5G-netwerken, schrijft het plan voor. “Het getreuzel bij ons rond 5G mag dus definitief stoppen”, zegt Bart Steukers.

Economisch herstel is ook een kwestie van de aanscherping van digitale skills. Ursula von der Leyen zet in haar herstelprogramma dan ook een agenda rond skills centraal, om alle Europeanen gegarandeerd over digitale vaardigheden te doen beschikken. “Een agenda voor vaardigheden in Europa en een actieplan voor digitaal onderwijs zullen ervoor zorgen dat alle EU-burgers over digitale vaardigheden beschikken.”

Net vanochtend lanceerde Agoria een nieuw programma om bedrijven en mensen te helpen bij hun digitalisering. Hilde Crevits, Willy Borsus en Bernard Clerfayt, de Vlaamse, Waalse en Brusselse ministers van economie of innovatie, zijn de meter en peters van het project, waar het ‘DigiSkills Passport’ een deel van is. Het is de eerste keer dat deze ministers de handen in mekaar slaan voor een turbo op de digitale versnelling, en dit zonder één euro subsidie.

Agoria geeft na de oproep van von der Leyen nu iedereen in ons land de mogelijkheid een persoonlijk ‘DigiSkills Passport’ aan te maken. Op een online platform krijg je inzicht in je digitale vaardigheden. Je kan ontdekken waar op korte termijn bijscholing nodig is om relevant te blijven. Je krijgt ook een beeld van de verwachtingen voor je profiel tegen 2030. Jet paspoort moet een standaard worden om je digitale vaardigheden aan anderen aan te tonen.

Bart Steukers: “Maar om snelheid te halen, is meer nodig dan skills en een digitaal netwerk. Wij moeten als land werk maken van ons menselijke netwerk, en wel in de Europese Investeringsbank, waar we dringend ons mandaat moeten opnemen. Die bank voorziet nu immers extra leningen voor de Europese landen, maar België slaagt er al meer dan twee jaar niet in een vicevoorzitter te benoemen. Ons land heeft nochtans heel wat grote dossiers lopen bij de Europese Investeringsbank (onder meer Oosterweel) en ook nieuwe leningen in het kader van het herstelfonds kunnen we via deze weg financieren. Dit gaat over miljarden euro’s voor onze industrie en geen enkele Belg waakt hierover.”

Onderwerpen

Tags


Technologiefederatie Agoria telt bijna 2000 lidbedrijven en is er voor iedereen die door technologie geïnspireerd is. De technologiesector is in ons land de sector met de hoogste toegevoegde waarde (30 miljard euro in 2019) en hoogste reële economische groei (11,5 % sinds 2015). Meer dan 310.000 mensen werken in de technologiesector. In 2019 bedroeg de omzet van de sector 129 miljard euro, de investeringen meer dan 4 miljard euro.

De dienstverlening en standpunten van Agoria gaan over talentbeleid, marktontwikkeling, regelgeving, digitalisering, slimme ecosystemen, infrastructuur, maakindustrie, klimaat, milieu en energie. Met ‘Be the change’ zet Agoria sterk in op de invloed van digitalisering op de arbeidsmarkt. Agoria is hoofdsponsor van het Agoria Solar Team, het team van 20 Belgische studenten dat in 2021 voor de tweede keer in Australië wereldkampioen wil worden in het zonnewagenrijden. De organisatie telt zo’n 200 medewerkers die werken in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi. Marc Lambotte is de CEO. Meer info op www.agoria.be.

Perscontacten

Frederik Meulewaeter

Frederik Meulewaeter

Press contact Manager External Communications 0477 39 75 43

Headline

Technologiefederatie Agoria baant het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven en die samen ruim 310.000 werknemers vertegenwoordigen. De organisatie verenigt bijna 2000 technologiebedrijven, waarvan 70 procent kmo’s. Agoria telt zo’n 200 medewerkers. Zij werken momenteel thuis, en zodra mogelijk ook opnieuw in de eigen BluePoint gebouwen in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi.

De dienstverlening en standpunten van Agoria gaan over digitalisering, maakindustrie van morgen, talentbeleid en opleiding, marktontwikkeling, regelgeving, infrastructuur, klimaat, milieu en energie. Agoria wil iedereen die door technologie en innovatie geïnspireerd is, verbinden en het succes van bedrijven verhogen duurzaam vormgeven.

De technologiesector is in België de sector met de hoogste toegevoegde waarde (38 miljard euro in 2019) en hoogste reële economische groei (11,5 % sinds 2015). In 2019 bedroeg de omzet van de sector 133 miljard euro, de investeringen meer dan 4 miljard euro.

Met ‘Be The Change’ zet Agoria sterk in op de toekomst van arbeidsmarkt, met ‘Factory of the Future’ op de troeven van onze maakindustrie en met ‘DigiCoach’ op de verdere digitalisering van mensen en organisaties. Agoria heeft zowel een innovatie- als een studiecentrum en is actief op alle beleidsniveaus.

Agoria is hoofdsponsor van het Agoria Solar Team, het team van Belgische studenten dat in oktober 2021 in X voor de tweede keer wereldkampioen wil worden in het zonnewagenracen. De zonnewagen heet ‘BluePoint X’, genoemd naar de bedrijvencentra van Agoria en het X.

Bart Steukers is CEO van Agoria, Meer info op www.agoria.be.

Agoria
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel
Bezoek onze andere newsrooms